Avís legal i Política de Privadesa

 •                                                 Avís legal i Política de Privadesa


     AVÍS LEGAL

  DADES IDENTIFICATIVES:

   En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS, li informa del següent:

                   Denominació social: COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS

                   CIF: Q0766007I

                   Domicili social: Plaça de la Porta Pintada 5-2º 07002 Palma de Mallorca

                   Telèfon: 971722255

                   Email: info@dentistasbaleares.com

                   Contacte DPO: INFOCITEC, S.L.O. Vanessa Gómez

   

  ÚS DEL PORTAL:

   El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això per poder complir amb les finalitats d'alguns dels serveis oferts pel COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS l'usuari ha d'emplenar prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no podran atendre's les sol·licituds, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut de la web.

   USUARIS:

   L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. L'Usuari:

                    Garanteix que ha informat als tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS per a les finalitats assenyalades.

                    Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS o a tercers.

   PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

   El COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines del COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS

  EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

   El COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

  MODIFICACIONS:

   El COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

  ENLLAÇOS:

   En el cas que al portal es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d'Internet, el COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervínculos o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

  DRET D'EXCLUSIÓ:

   EL COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

  GENERALITATS:

   El COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

  MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

   El COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

  POLITICA DE PRIVADESA

   En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests dades, així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS li informa del següent:

  Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

   El responsable del tractament és el COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS les dades identificatives dels quals es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

  Amb que finalitat tractem les seves dades personals?

   El COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS tractarà la informació que faciliti l'usuari a través del Lloc web amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l'activitat professional del COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS quan l'usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l'usuari en el cas que es recullin curriculums a través de la web.

  Durant quant temps es conservaran les seves dades?

   Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

   La legitimació del COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l'interessat.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

   Amb caràcter general les dades no seran cedits a tercers, tret que ho estableixi la legislació vigent.

  Quins són els drets de l'usuari?

   L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS està tractant dades personals que li concerneixin o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas únicament es conservessin bloquejats per a l'exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas el COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS deixarà de tractar les seves dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l'usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail o per correu postal dirigint-se al COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS, les dades identificatives dels quals es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

  Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

   El COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS tractarà les dades de l'Usuari a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

   
   

AGENDA

GENER
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enllaços col·legials

RCOE

Enllaços comercials

SECIB