Agenda

CONFERÈNCIA: DRET D'INFORMACIÓ AL PACIENT

Data

Dijous, 10 de desembre de 2020
20.00 H
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres 

informacions             

DICTANT:  

Dª. BLANCA CALABRÚS DE LOS RIOS

Para asistir a los cursos dirigidos a odontólogos y estomatólogos se ha de acreditar la condición de colegiado en cualquier Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, o la de estudiante de odontología.

Es imprescindible la remisión del boletín de inscripción al CODJ para hacer efectiva la inscripción a cualquier curso.

Las plazas son limitadas por orden de inscripción hasta completar aforo.

En caso de falta injustificada o de no anulación del curso con al menos 24 horas de antelación, se procederá al cobro del mismo, tanto si se es como si no colegiado del CODJ.

El pago se realizará antes de la celebración del curso mediante transferencia bancaria a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripciones: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

DRET A LA INFORMACIÓ CLÍNICA

· Elements de la informació assistencial.

· Elements objectes.

· Elements subjectius.

· Limitacions.CONSENTIMENT INFORMAT

· Dret

· Requisits

· Destinataris

· Forma

· Moment

· Excepcions i límits

· RevocacióRESPONSABILITAT PER FALTA D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

· Àmbit penal

· Àmbit civil

 

 

SESSIÓ CLÍNICA: DIGITAL SMILE DESIGN, UNA EINA FONAMENTAL PER ACONSEGUIR ESTÈTICA EN EL DIA A DIA.

Data

Viernes, 20 de noviembre de 2020
 16.30 H - 20.00 H
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres 

informacions             

DICTANT:

Sr. ANTONIO J. SAIZ-PARDO PINS

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ


Programa     

INTRODUCCIÓ

· Descripció del curs i presentació del concepte DSD amb lliurament de documentació.PRESENTACIÓ DE CASOS CLÍNICS

· Es tocaran aspectes tan importants com la selecció del material, el maneig de teixits tous i duros per a l'obtenció d'un òptim resultat final, la utilització de carilles ceràmiques amb abordatge mínimament invasiu, la comunicació del color, l'encerat digitalment guiat o com i quan fer el Mock-up.PROTOCOL PAS A PAS FOTOGRÀFIC I DE VÍDEO

· Quin material necessitem? Calibratge i Settings en les nostres cameres. Protocol Simplificat Fotogràfic i de vídeo. Aprendre a fer una presentació del cas clínic. Ús d'internet per a millorar la comunicació amb tots els membres de l'equip.

 

 

JORNADES EN IMPLANTOLOGÍA PER A HIGIENISTES I AUXILIARS DE CLÍNICA.

Data

Divendres, 13 de novembre de 2020
 16.30 H - 20.30 H
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres 

informacions             

DICTANT:  

D. MATÍAS VIALES

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

DESCRIPCIÓ

Formar en implantología al personal de clínica assistent. Aportar informació tècnica de manera fàcil i senzilla:

· Tipus d'implants

· Connexió interna i externa

· Presa d'impressions (cubeta oberta i tancada)

· Tipus de pròtesi (caragolades, cimentades i sobredentadures)

· Manteniment del material quirúrgic

· Funcionament i manteniment de motor i contra-angles

· Flux digital

 

 

TÈCNICA DE PREPARACIÓ BIOLÒGICAMENT ORIENTADA (B.O.P.T.): TRANSFERÈNCIA DE LA BIOLOGÍA A LA RESTAURACIÓ PROTÈSICA.

Data

Divendres, 06 de novembre de 2020
Dissabte, 07 de novembre de 2020
 
DIV: 16.30 H - 20.00 H
DIS: 09.30 H - 13.30 H
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres

informacions             

DICTANT:  

D. RUBÉN AGUSTÍN PANADERO

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.
És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

RESUM

El maneig i la modificació dels teixits gingivals al voltant de les restauracions en pròtesi fixa sempre ha estat el repte més difícil d'aconseguir per a l'odontòleg. Amb la tècnica de tallat vertical, el clínic i el tècnic de laboratori dental poden interactuar amb el teixit circumdant per a modificar la seva forma. El tallat vertical és un protocol restaurador que pretén imitar la naturalesa dental perquè en ell es transfereix l'anatomia convexa que presenta una dent a la pròtesi final, provocant que la geniva s'adapti al voltant de les noves formes i els nous perfils.OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

· Instruir als assistents en el coneixement de la filosofia BOPT en dents i implants.

· Conèixer el maneig de la pròtesi provisional BOPT per al modelatge òptim del teixit gingival circumdant.

· Concepte i indicacions de la tècnica de preparació vertical.

· Protocol de fresat i confecció del provisional.

· Modificació del perfil i fistonat gingival variant l'emergència protètica.

· Presa d'impressions funcionalizadas i confecció del model mestre.

· Precaucions clíniques de l'ús de la tècnica.

· Criteris per a l'obtenció d'una correcta salut periodontal i estabilitat gingival al llarg del temps.

· Maneig de la tècnica BOPT en implantología.

 

 

JORNADA CIENTÍFICA AACIB: ACTUALITZACIÓ EN EL TRACTAMENT DE LES INCLUSIONS DENTÀRIES: 3R. MOLAR INCLÓS.

Data

Divendres, 23 d'octubre de 2020
16.00 H - 20.30 H
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres

informacions             

DICTANTS:  

D. ANTONIO BATISTA CRUZADO

D. ALEXIS GÓMEZ-ANGULO ALONSO

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.
És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

16.00 - 17.00h

Manifestacions clíniques de les inclusions dels tercers molars inclosos. Diagnòstic radiològic de les inclusions.17.00 - 18.00h

Índexs de dificultat d'extracció. Indicacions relatives i absolutes per a l'extracció de cordals. Actitud davant un cordal asimptomàtic.18.30 - 19.30h

Planificació del tractament quirúrgic i extracció de cordals inclosos: principis bàsics de la cirurgia. Instrumental. Tipus d'incisions i penjarolls.19.30 - 20.30h

Despegamiento i protecció del penjarollOstectomía i odontosecció. Maniobres de luxació i extracció. Sutura.

 

CURS PRÀCTIC DE CIRURGIA PERIODENTAL RESECTIVA I REGENERATIVA, I DE CIRURGIA MUCOGINGIVAL AUTÒLOGA I SUBSTITUTIVA

Data

Divendres, 23 d'octubre de 2020
Dissabte, 24 d'octubre de 2020
 
DIV: 16.00 h - 20.00 h
DIS: 10.00 h - 14.00 h 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES D'EXTREMADURA
CÁCERES
 
 

Altres

informacions             

ORGANITZA: COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES D'EXTREMADURA

DICTANTS:   DR. LUÍS ORTÍZ CAMARERO

                     DRA. MARÍA DEL CIELO GONZÁLEZ COLOMER

Import:  80 €: sense part pràctica (40 persones part teòrica)

            120 €: amb part pràctica (15 persones part pràctica)

Per ordre d'inscripció.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Administració del C.D.E.

Telf/Fax 927.24.10.60

e-mail: colegio@dentistasextremadura.es

Web.:www.dentistasextremadura.es

 

Programa     

PERIODÒNCIA QUIRÚRGICA I REGENERATIVA BASADA EN L'EVIDÈNCIA

· Cirurgia periodontal resectiva, diseny de penjarolls i justificació

· Cirurgia periodontal regenerativa, tècniques i justificació

· Derivats de la matriu de l'esmalt en regeneració periodontal

· Tendències i darrera generació de tractaments en periodòncia

 

COMPONENT PRÀCTIC

· Taller de periodòncia regenerativa

· Tècniques sobre models de cirurgia periodontal regenerativa, biomaterials i tècniques

 

CIRURGIA MUCOGINGIVAL

· Tècniques d'empelt epitelial i connectiu, bàsiques i avançades

· Factors clau per a un ITC i IGL amb predictibilitat

· Casos clínics descrivint les tècniques

· Matrius com a substitut a empelts epitelials i connectius

· Tècniques de cobriment radicular

· Teixits tous en implantsCOMPONENT PRÀCTIC

TALLER DE CIRURGIA MUCOGINGIVAL


· Tipus d'empelts en cirurgia mucogingival basats en l'evidència

· Obtenció d'empelts mucogingivales

· Realització de IGL

· Realització de ITCMaterial necessari per a la sessió pràctica


L'organització col·legial aportarà un model animal per cursetista, així com guants, màscares, safates de plàstic grans i bates d'un sol ús

Les cases comercials aportaran els mitjans que els competeixin per a la correcta realització de la pràctica

Respecte al material quirúrgic es recomana que cada cursetista porti per al seu lloc de treball, el següent material:

   · Model de simulació per a realitzar la part pràctica, animal o simulat, aportat per l'organització

   · Sonda periodontal

   · Porta agulles (idealment un Castroviejo)

   · Tisores corbes de periodòncia

   · Periostotomo de Busser o punta fina

   · Pinces de teixits sense dents

   · Mànec de bisturí anatòmic

   · Fulles de bisturí del 15c

   · Instrument de tunelització periodontal (tant recte com angulat)

   · Diferents tipus de sutures. Sutura de Seda de 4-0 i 5-0, i imprescindible monofilament de 4-0 i 5-0.   -En el cas de disposar el cursetista de material microquirúrgic periodontal podria portar-ho

   -Es recomana disposar de magnificació tipus lupes d'augmentORTODÒNCIA DIGITAL MULTITÈCNICA

Data

Divendres, 02 d'octubre de 2020
Dissabte, 03 d'octubre de 2020
 
DIV: 16.30 H - 20.30 H
DIS: 09.30 H - 13.30 H
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres

informacions             

DICTANT:  

D. DAVID SUÁREZ QUINTANILLA

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.
És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

INTRODUCCIÓ

Els problemes d'ortodòncia, les maloclusions tant dentals com esquelètiques i els problemes funcionals que d'elles es deriven, tenen una alta incidència i prevalença a Espanya. L'objectiu d'aquest curs és mostrar als responsables de la prevenció i tractament dels problemes bucodentals (estomatòlegs, odontòlegs, ortodoncistes, etc.), una nova tècnica estandarditzada, simple i de fàcil accés per a la prevenció i tractament dels problemes ortodòntics.PROGRAMA

· A on anem? Futur de la pràctica professional en ortodòncia.

· Què és i com aconseguir l'èxit clínic? Disseny de somriures.

· Vells i nous conceptes i tècniques. Els vells rockers mai moren.

· Digital Orthodontic Multi-Technique: el futur que és ja present.

· Nous conceptes en Ortopèdia Funcional Dentofacial. Apnea del Somni.

· Plaques Actives Amovibles i aparells Low Cost.

· Aparells amovibles digitals. Aparells funcionals convencionals i digitals.

· Alineadors i guias eruptives en dentició mixta.

· Existeixen els brackets miraculosos? Quin és el millor bracket?

· Problemes de fricció en ortodòncia.

· Bracket Synergy i ortodòncia basada en l'evidència científica.

· Selecció de filferros en la nostra tècnica Straight Wire Low Friction

· Nous filferros i biomecàniques: Gummetal.

· Alineament: Expansión o extracció? Damon o Roth?

· Riscos i conseqüències de la sobreexpansión o ensenya'm els teus casos clínics deu anys després.

· Anivellament. By-pass arch wires i biomecànica amb sentit comú.

· Tancament d'espais.

· Terminació.

· Tècniques fixes clàssiques i Classes II mandibulars: Houston, tenim un problema!

· Un nou enfocament de les classes II mandibulars.

 

 

SESSIÓ CLÍNICA: ORTODÒNCIA CLÍNICA EN EL SEGLE XXI. "REVOLUCIÓ" DIGITAL.

Data

Divendres, 25 de setembre de 2020
16.30 H - 20.00 h
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres 

informacions             

DICTANT:  

D. MANUEL CAMPAÑA LÓPEZ

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.
És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÁS INFORMACIÓN

 

Programa     

En l'última dècada el perfil de pacient que acudeix a la nostra consulta com otodoncista exclusiu, és el d'un pacient que presenta una patologia complexa, multidisciplinària en la majoria dels casos; i tractat moltes vegades prèviament amb ortodòncia.
Els pacients diferents tipus de maloclusió severa i algun tipus de simptomatologia articular que ens referien en la primera visita.

Després de la realització i anàlisi dels seus registres diagnòstics, es planteja un pla de tractament, que es duu a terme amb les particularitats, segons cada cas clínic, que procedirem a exposar durant la presentació.

L'interès d'aquesta sessió, des del meu punt de vista, està en la necessitat que tenim en la nostra professió de rediagnosticar i avaluar constant i periòdicament els nostres pacients durant i després del tractament. Així com en la imprescindible col·laboració amb altres professionals especialitzats en diferents àrees de la salut.

Espero que us serveixi d'ajuda el tractament d'algun dels vostres pacients.

 

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA RONCOPATIA I L'APNEA DEL SOMNI

Data

Divendres, 25 de setembre de 2020
16.00 H - 20.30 H
 
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 

Altres 

informacions             

DICTANTS:  

D. FERNANDO LOSCOS MORATO

Dª ADAIA VALLS ONTAÑÓN

D. CARLOS LÓPEZ PÉREZ

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

16.00 - 17.30H

· Fisiologia dels trastorns respiratoris del somni.

17.00 - 17.30H

· Diagnòstic i tractament multidisciplinari de l'apnea del somni.


18.00 - 19.30H

· Tractament des del punt de vista del dentista: dispositius mèdics d'avanç mandibular.

19.30 - 20.30H

· Noves opcions de tractament: cirurgia del complex maxilomandibular per a l'expansió de la via aèria.

 

 

CONFERÈNCIA: LA PRIVACITAT A LA CLÍNICA ODONTOLÒGICA; EL COMPLIMENT NORMATIU.

Data

Divendres, 11 de setembre de 2020
20.00 h
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres

informacions             

DICTANTS:  

D. FRANCISCO LÓPEZ CEREZUELA

Dª. YOLANDA CANTÓN VÍLCHEZ

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

· La cultura de la privacitat en el nostre entorn.

· Les dades de caràcter personal i els seus tractaments.

· La importància del "compliance".

· Altres consideracions específiques: l'autonomia del pacient, el blanqueig de capitals i altres marcs.

 

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC

Data

Divendres, 10 de juliol de 2020
16.00 h - 20.00 h
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres 

informacions             

DICTANTS:  

D. MANUEL J. MONTORO NAVAS

D. FRANCISCO J. RODRÍGUEZ ATIENZA

D. FRANCISCO ROMERO MORALES

Dª BEATRIZ MARTIN REYES

D. PEDRO PASCUAL LUCAS RECHE

D. ÁLVARO SÁNCHEZ ALCALÁ

D. RAFAEL MUÑOZ GARCÍA

D. MANUEL A. MONTIJANO CARPIO

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

OBJECTIU

Conèixer l'activació del sistema d'emergències. Adquirir les habilitats per a identificar una parada cardiorespiratòria i aplicar tècniques de RCP bàsica (suport ventilatori i massatge cardíac).

· Conscienciació del problema i importància del primer intervinent.

· identificació situació PRC

· Activació de la cadena de supervivència.

· Aprenentatge de tècniques de SVB en adults, nens i en situació d'ennuegada.

· Nocions bàsiques sobre el dispositiu DEA.

· Incorporació del DEA en la reanimació.

 

DESCRIPCIÓ

· Algorisme Suport Vital Bàsic i DEA (inclou ennuegada)

· La Parada Cardíaca, la cadena de supervivència i el primer intervinent (10 min.)

· SVB: adult, nen, ennuegada (20 min.)

· Desfibril·lació automàtica (15 min.)

· Taller pràctic

· SVB adult i DEA

· SVB pediàtric

· Sessió de repàs final. Conclusions.

 

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

SESSIÓ CLÍNICA: TRACTAMENT ENDODÒNTIC DE DENTS PERMANENTS INMADURES.

Data

Divendres, 03 de juliol de 2020
16.30 h - 20.00 h
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 

Altres

informacions             

DICTANT:  DR. D. JOSÉ ÁNGEL CALVENTOS FERNÁNDEZ

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

A causa de les seves particulars consideracions anatòmiques, les dents permanents immadures suposen un repte per als professionals en cas de sofrir necrosi pulpar. L'àpex obert no permet un tractament endodòntic convencional ja que no existeix un stop apical adequat. D'aquesta manera es fa gairebé impossible segellar tridimensionalment el conducte amb materials de farciment.

En aquesta sessió clínica abordarem el maneig endodòntic de la dent permanent immadura. Seqüenciarem els procediments que són necessaris des de les etapes inicials, en les quals encara existeix vitalitat pulpar, fins als casos on la necrosi s'ha instaurat després d'una pulpitis irreversible o un traumatisme.

Establirem una guia bàsica que ens permeti orientar nostra ApicogénesisApicoformación o els controvertits procediments de Revascularización Pulpar en dents amb àpex obert.

De la mateixa manera, farem un recordatori del maneig de la Traumatologia Dental Bàsica donant-nos suport en les guies de la International Association of Dental Traumatology, i parlarem de les novetats en el Autotransplante Dental amb motiu de la pèrdua de peces estratègiques.

 

TALLER CLÍNIC OBTENCIÓ DE L-PRF I VENOPUNCIÓ

Data

Divendres, 26 de juny de 2020
 
15.30 h - 20.30 h
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres

informacions             

DICTANT:  DR. D. EDGAR A. CABRERA GÓMEZ

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: https://medical10.es/formacion/cursos/venopuncion-prf/

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

1) Sistematització de la consulta especialitzada.

2) Biologia òssia (regeneració vs reparació).

3) Fibrina rica en plaquetes (PRF).

4) Protocols de treball (diferències i evolució dels protocols).

5) Venopunción vs venoclisis. (Anatomia relacionada).

6) Protocols de centrifugat.

7) Comparativa de casos - 15 aplicacions.

8) Pràctica de venopunción.

9) Conclusions.PRÀCTICA

Workshop d'extraccions de mostres de sang*. Centrifugat i manipulació per a l'obtenció de fibrina polimeritzada i fibrina líquida.* Recollida de mostres de sang de cursetistes voluntaris, inicialment guiats per ponent sobre dummie i posteriorment sobre braç real.

 

 

SESSIÓ CLÍNICA: PERIODÒNCIA PER AL DENTISTA GENERAL I ALTRES ESPECIALISTES.

Data

Divendres, 19 de juny de 2020
 
16.30 h - 20.00 h
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres

informacions             

DICTANTE:  DR. D. JOSÉ M. CÁMARA RAMOS

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

1) Repàs de conceptes i aspectes importants que tot dentista general i altres especialistes, han de conèixer de la periodoncia, des d'un punt de vista clínic i pràctic.

· Diagnòstic.

· Exploració, periodontograma, radiologia, microbiologia, pla de tractament, tractaments de gingivitis i periodontitis.

· Objectius del tractament, què es pretén?

· Fase antiinflamatòria.

· Dilema cirurgia / no cirurgia.

· Alternatives a les cirurgies clàssiques.2) Cirurgia mucogingival.

· Recessions, mucositisperiimplantitis, hiperplàsies.

· Diagnòstic. Obtenció d'empelt connectiu. Preparació del llit receptor segons diferents situacions. Posicionament de l'empelt i protecció. Cures postoperatòries.3) Relació periodoncia amb altres especialitats.

· Periodoncia - ortodòncia.

· Periodoncia - implants - periimplantitis.

· Periodoncia - pròtesi - estètica.

· Periodoncia - oclusió.

· Periodoncia - salut, diabetis.4) Aplicació del Làser en Periodoncia.

 

 

V JORNADES D'ODONTOLOGIA DE VANGUARDIA CIUTAT DE HUELVA. ODONTOLOGIA RESTAURADORA D'AHIR

Data

Divendres, 12 de juny de 2020
Dissabte, 13 de juny de 2020
 
DIV: 16.00 h - 20.30 h
DIS: 09.00 h - 14.30 h 
 

Lloc

PALACIO DE CONGRESOS CASA COLÓN
Plaza del Punto, s/n
21003-HUELVA
 
 

Altres

informacions             

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE HUELVA

DICTANT:  DR. D. LUIS NARCISO BARATIERI

Import:   120€ fins el 15/05/2020

              150€ després del 15/05/2020

                80€ estudiants Pre y Postgrau

Colegiats de Huelva seràn becats.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Secretaría tècnica: Sra. Mª Ángeles Garrido

coehu@coehu.com / 959250123

 

Programa     

DIVENDRES 12

Benvinguda

Presentació de les Jornades

Fiolosofía de treball: compartint 40 anys d'experiència.

Emblanquiment dental: principis bàsics i tècnica.

Ús de composites en dents anteriors fracturades: tècniques restauradores; acabat i poliment.

Ús de composites en dents anteriors amb discoloracions: tècniques reatauradores; acabat i poliment.DISSABTE 13

Carilles de composite

Carilles de ceràmica

Taula rodona, preguntes assistents


CURS MONOGRÀFIC DE REHABILITACIÓ ORAL AMB RESTAURACIONS ESTÈTIQUES

DATA

05 de Juny de 2020
 
De 09:00 a 13:30 hores
De 15:00 a 19:00 hores
                                      
 

LLOC

BIZKAI ARETOA - UPV/EHU
Av. Abandoibarra, 3
48009 - BILBAO
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE BIZKAIA

DICTANT: Dr. GERARD CHICHE

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

PLACES LIMITADES

 

PROGRAMA

Tècniques de tractament estètic interdisciplinari.

· Maneig dels factors clau per a un tractament estètic predictible combinant ortodòncia i periodoncia per a obtenir millores en dents i implants. Això s'aplica en rehabilitacions menors i majors.

· Com seqüenciar les rehabilitacions estètiques per a aconseguir un resultat restaurador òptim.Maneig restaurador en pacients amb bruxisme utilitzant materials totalment ceràmics.

· Establir la dimensió vertical d'oclusió, selecció d'esquema oclusal i seqüència de tractament.
· Estratègies de guia anterior.
· Carillas de porcellana i selecció de material per a una òptima estètica i resistència.


Ceràmica i tècnica d'adhesió. Detalls clínics i paràmetres.

· Optimitzar les tècniques amb corones ceràmiques i carillas de porcellana.
· Selecció de sistema totalment ceràmic, ciment, tècnica adhesiva i diferents opcions de preparació dentària.
 
 

CONFERÈNCIA: PROTECCIÓ DE DADES I HISTÒRIA CLÍNICA. PROTOCOL D'ACTUACIÓ.

Data

Dijous, 04 de juny de 2020
 
20.00 h
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres

informacions             

DICTANT:  Dª BLANCA CALABRÚS DE LOS RIOS

Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

SOL·LICITUD DE LLIURAMENT DE LA HC.

· Dret d'accés.

· Qui pot sol·licitar-la.

· Com se sol·licita.

· Com es tramita la sol·licitud.LLIURAMENT DE LA HC.EXERCICI D'ALTRES DRETS SOBRE LES DADES.

· Dret rectificació.

· Dret a l'oblit.

· Dret a la limitació del tractament.

· Dret a la portabilitat.

· Dret d'oposició.

· Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils basada en un tractament automatitzat.SITUACIONS ESPECIALS.

· Minoria d'edat.

· Majoria d'edat.

· Morts.

· Pares separats.

· Parelles de fet.

 

 

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

SESSIÓ CLÍNICA: MANEIG ODONTOLÒGIC DEL PACIENT ONCOLÒGIC

Data

Divendres, 22 de maig de 2020
 
16.30 h - 20.00 h
 
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres

informacions             

DICTANT:  Dr. D. EDUARDO PADRÓS SERRAT


· Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

· És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

· Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

· En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

· El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÁS INFORMACIÓN

 

Programa     

· Consideracions

· Quimioteràpia, Radioteràpia, BifosfonatosDenosumad.

· Accions ABANS del tractament oncològic.

· Accions DURANT el tractament oncològic.

· Accions DESPRÉS del tractament oncològic.

· Complicacions, tractament d'aquestes.

 

SOL·LUCIONS ATRÒFIQUES SEVERES

Data

Divendres, 15 de maig de 2020
 
16.00 h - 20.00 h
 
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres

informacions             

DICTANT:  Dr. D. ALFONSO MIGUEL SÁNCHEZ

· Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

· És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

· Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

· En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

· El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÁS INFORMACIÓN

 

Programa     

· Tractament mínimament invasiu del maxil·lar atròfic.

· Reabsorcions verticals posteriors maxil·lars.

· Implants curts i extra curts.

 

ORTODÒNCIA PLÀSTICA I ALINEADORS TRANSPARENTS

Data

Divendres, 8 de maig de 2020
Dissabte, 9 de maig de 2020
 
Div: 16.30 h - 20.30 h
Dis: 09.30 h - 13.30 h
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres 

informacions             

DICTANT:  Dr. D. EDUARDO PADRÓS SERRAT

· Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

· És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

· Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

· En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

· El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

INTRODUCCIÓ

· Concepte d'ortodòncia plàstica.

· Elastodoncia. Tractaments amb ortodòncia elàstica.

· Història de l'ortodòncia elàstica.

· Bases del tractament amb ortodòncia plàstica. Tipus de diagnòstic i tractament (setup virtual VS setup real).

· Història de l'ortodòncia plàstica.

· Revisió de la literatura. Materials usats per als alineadors.

· Set up diagnòstic i per a tractament.

· Petits moviments dentaris. Tècnica STARS.

· EssixDivots i Windows.IMPORTÀNCIA DEL DIAGNÒSTIC EN ORTODÒNCIA PLÀSTICA

· Valoració tridimensional.

· Simulació virtual.

· Valoració del moviment dentari planejat.

· Moviment virtual i moviment real.TRACTAMENTS AMB ALINEADORS TRANSPARENTS

· Pronòstic i valoració.

· Tècniques per a tractaments senzills. Simpli5Realiner, ideal Smile Aligner (ISA) etc.

· Tècniques per a tractaments més complexos.

· El boom de Invisalign (R).

· Característiques diferencials de les tècniques Be Flaix, Art AlignerInviflexArc Angel, Nivola Air AlignerOrthocapsAll inAlineadentPerfect AlignerCleartekScanner intraoral.

· Altres tècniques: K LineTru LineClearstepClearpath, Peculiaritats.

· BracketSARGeniova Magic AlignerCrystaligner. Forces pulsatives: Aerodentis.

· Acabat en ortodòncia plàstica. Ajuda d'elàstics i unes altres aparatologías.

· Tallat oclusal.COMPARATIVA DE TÈCNIQUES. AVANTATGES I DESAVANTATGES.

· Característiques ideals d'un sistema d'ortodòncia plàstica.

· El futur. Precs i preguntes.

 

 

 

CURS BÀSIC DE CIRURGIA GUIADA

Data

Dissabte, 25 d'abril de 2020
 
De 10:00 a 14:00 hores
De 15:30 a 20:00 hores
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres 

informacions             

DICTANT: Dr. Sr. JESÚS PATO MOURELO

· Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

· És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

· Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

· En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

· El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

10.00 - 14.00 PLANIFICACIÓ I MANEIG DEL SOFTWARE

· Importació del TAC

· Importació del model i fusió amb TAC

· Usos i aplicacions escàner intraoral i facial

· Planificació del cas en el programari

· Extraccions virtuals

· Planificació d'implants

· Planificació de dents virtuals

· Disseny de somriure

· Muntatge en articulador virtual

· Preparació de la pròtesi

· Disseny de diferents tipus de fèrules quirúrgiques

· Exportació STL15.30 - 20.00 PART CLÍNIC-QUIRÚRGICA

· Tipus de fèrules radiològiques

· Tipus de fèrules quirúrgiques

· Instrumental

· Casos clínics

· Tècnica quirúrgica

· Usos de la fèrula quirúrgica

· Càrrega immediata VS convencional

· Tipus de pròtesi

· Pròtesi immediata

· Pròtesi diferida

· Pròtesi definitiva

 

 

CURS DE PRÒTESI DE L'A A LA Z

Data

Divendres, 24 d'abril de 2020
 
De 10:00 a 14:00 hores
De 16:00 a 20:00 hores
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres

informacions             

DICTANT:  Dr. D. JESÚS PATO MOURELO

· Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

· És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs

· Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

· En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

· El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

IMPRESSIONS

· Presa d'impressions

   · Tècnica tradicional

   · Tècnica digital

   · Mètode directe

   · Mètode indirecte

   · Impressions a estètica

   · Impressions amb control d'expansió

   · Buidat amb control d'expansió· Presa de registre

   · Registre oclusal (tipus i tècniques)

   · Arc facial (tipus d'arcs)

   · AxiografíaMUNTATGE EN ARTICULADOR

· SemiajustableTIPUS DE PRÒTESI

· Pròtesi provisional

· Provisional removible

· Provisional fixa (caragolada/cementada)TIPUS DE PRÒTESI

· Pròtesi definitiva

   · Pròtesi removible.

      · Implanto retinguda

      · Implanto suportada

· Pròtesi fixa.

   · Caragolada

   · Cementada

   · Fresada

 

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

ESTÈTICA DENTAL

Dates

MÒDUL 1: 17 i 18 d'abril de 2020
MÒDUL 2: 22 i 23 de maig de 2020
MÒDUL 3: 19 i 20 de juny de 2020
MÒDUL 4: 24 i 25 de juliol de 2020
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE EXTREMADURA
Av. Virgen de la Montaña, 28 
CÁCERES
 
MÒDUL 4 (OPCIONAL) A:
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS FORMACIÓN Y POSTGRADO
Paseo de la Castellana, 186 
Edif. Grupo Fomento
MADRID
 

Altres 

informacions             

DICTANTS:  

D. CARLOS OTEO

D. ÁLVARO OTEO ZACCAGNINI

D. MANUEL POVEDA

Dª STEFANÍA PERDOMO PEÑA

Dª SUSANA PÉREZ DE LA FUENTE

 

DESCRIPCIÓ:

Curs d'estètica dental per a aquells que tinguin com a objectiu aprofundir i actualitzar els seus coneixements. El curs és presencial i compta amb 4 mòduls teoricopràctics. Els 3 mòduls inicials s'imparteixen en el Col·legi de Dentistes d'Extremadura i el quart mòdul on es realitzaran pràctiques sobre pacients, en les instal·lacions de la clínica de CEUFP.

DIRIGIT A:

· Odontòlegs

· Mèdics estomatòlegs

· ProstodoncistesInscripcions: 607081727 / asesor2@ceufp.com

 

Programa     

MÒDUL 1

Anàlisi de somriure. Adhesió. Casos clínics. Incrustacions. Pràctiques de modelatge d'incrustacions sobre tipodontos.

MÒDUL 2

DSD amb pràctiques de muntatge en ordinador per a estudi del somriure. Pràctiques de carilles de porcellana BOPT.

MÒDUL 3

Carilles de composite, amb pràctiques hans-on sobre tipodontos. Emblanquiments.

MÒDUL 4

Tractaments d'estètica dental sobre pacients reals en Clínica EUFP

 

MÉS INFORMACIÓ

PERIIMPLANTITIS: COM PREVENIR-LA

Data

Divendres, 27 de març de 2020
De 16:00 a 20:30 hores
 
 

Lloc

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN
Gran Bulevar - Edif. Torre España
C/ Cataluña, 2-1º
23009 - JAÉN
 
 

Altres 

informacions             

DICTANT:  Dr. D. PABLO ANTONIO GALINDO MORENO

· Per a assistir als cursos dirigits a odontòlegs i estomatòlegs s'ha d'acreditar la condició de col·legiat en qualsevol Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, o la d'estudiant d'odontologia.

· És imprescindible la remissió del butlletí d'inscripció al CODJ per a fer efectiva la inscripció a qualsevol curs.

· Les places són limitades per ordre d'inscripció fins a completar aforament.

· En cas de falta injustificada o de no anul·lació del curs amb almenys 24 hores d'antelació, es procedirà al cobrament d'aquest, tant si s'és com si no col·legiat del CODJ.

· El pagament es realitzarà abans de la celebració del curs mitjançant transferència bancària a: ES98 3067 0133 8221 1995 9415.

Inscripcions: colegio@dentistasjaen.org / 953273911

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

En aquesta Masterclass amb el Catedràtic Pablo Galindo abordarem els factors que influeixen en la periimplantitis i com prevenir-la, des d'un múltiple enfocament que englobarà els aspectes biològics que afecten el teixit ossi, epitelial i connectiu, els aspectes protètics quant al disseny de pròtesi i elements necessaris per a la correcta rehabilitació, i finalment, la selecció d'implant, i els aspectes fonamentals que hem de cuidar en la presa de decisions quant a que tipologia d'implant a triar.

 

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

ESTÈTICA I REHABILITACIÓ EN EL PACIENT AMB DESGASTOS O POLICARIES

Data

29 de febrer de 2020
 
De 10 a 19.15 hores 

Lloc

HOTEL ALAMEDA PALACE
"SALÓ EL CIELO"
Paseo de la Estación, 1
37004 - SALAMANCA
 
 

Altres

informacions             

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SALAMANCA

Dictant:  Dr. JON GURREA

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

1. Diagnòstic en desgastos. No tot és bruxisme, més aviat gairebé res.

2. Càries, implicacions a llarg termini del risc individual en rehabilitació oral.

3. Pla de tractament. On col·loco vores incisals del pacient que els ha desgastat?

4. Encerats fiables amb muntatges que no fa falta alterar.

5. Realitat o ficció? Rehabilitació oral. Overlays o Corones?


MANEIG DE GRANS CURVATURES I CALCIFICACIONS EN ENDODÒNCIA. APLICACIONS DE LES NOVES TECNOLOGIES 3D

Data

Dissabte, 29 de febrer de 2020
 
Teòric: de 9 a 14.30 hores
Pràctic: 15.30 a 18 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres 

informacions             

DICTANT:  Dr. D. PABLO SEBASTIÁN ORTOLANI SELTENERICH

Duració: 7 1/2 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: Per determinar

Preu: Gratuït  (En cas d'inscriure's i no poder assistir, hauran de comunicar-ho al Col·legi amb 48 hores d'antelació. De no fer-ho, se'ls cobrarà el cost del curs: 60€ teòric, 100€ teoric-pràctic.

Nombre màxim d'assistents per a la part pràctica és de 15.

Inscripcions: info@dentistasbaleares.com

S'informa de la prohibició de realitzar fotografies i enregistraments en els cursos, per la Llei de Protecció de Dades, Llei de Propietat intel·lectual i drets d'imatge, tret que el dictant doni el seu consentiment exprés.

 

Programa     

TEÒRIC

El maneig de les calcificacions i les grans curvatures són les situacions més complexes a la pràctica endodòntica, tant per al clínic general com per a l'especialista. La localització del sistema de conductes radiculars en casos calcificats pot ser molt complexa i portar molt de temps, i implica una gran destrucció de l'estructura dental. Per a reduir aquests problemes, l'ús de magnificació i l'ús de CBCT són molt útils en la planificació del tractament i en l'avaluació de la complexitat dels casos.

L'ús de models virtuals i guies 3D permet un nou enfocament, l'accés es realitza minimitzant el risc d'errors de procediment. El tractament de conductes amb grans curvatures és una de les situacions més complicades de resoldre amb èxit. Proposarem un protocol per a minimitzar els riscos de fractura i poder instrumentar i obturar conductes corbs de manera segura i predictible.

Descriurem en profunditat el sistema d'instrumentació "Rotate" per a comprovar la seva eficàcia a l'hora de treballar en conductes calcificats i amb anatomies complexes.PRÀCTIC

Es realitzarà de manera molt protocolitzada la preparació de dents d'acrílic i de dents naturals extretes amb el sistema rotatori descrit durant la part teòrica, tot això enfocat a aconseguir una correcta preparació i obturació durant el tractament de dents calcificades i amb grans curvatures.

El cursetista haurà d'aportar dents naturals (almenys un molar i un premolar) amb l'obertura ja realitzada.Amb la col·laboració de:

 VDW

 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

GESTIÓ DENTAL INTEGRAL

Data

31 gener i 1 de febrer
14 i 15 de febrer
3 i 4 d'abril
8 i 9 de maig
5 i 6 de juny
26 i 27 de juny
 
Horaris:
Divendres, de 09.30 a 13.30 h. i de 15 a 19 h.
Dissabte, de 09.30 a 13.30 h.
 
 

Lloc

Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense
Aula de Formació Jorge Lindner
Virgen del camino, 2 entreplanta.
PONTEVEDRA
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: 

   Dra. SONIA CARRASCAL

   D. NACHO DÍEZ

   D. NACHO TOMÁS

   Dra. ALICIA FERRER

   Dr. FRANCISCO TEIXEIRA

   Dr. DIEGO STANCAMPIANO

Duració: 72 hores lectives

 

MÁS INFORMACIÓN

 

Programa     

MÒDUL I: LA GESTIÓ, GRAN ALIADA A LA TEVA CLÍNICA

MÒDUL II: ATENCIÓ AL PACIENT I MARKETING DENTAL

MÒDUL III: L'EQUIP COM A ELEMENT DE DIFERENCIACIÓ

MÒDUL IV: COMUNICACIÓ, PUBLICITAT I MARCA A LA TEVA CLÍNICA DENTAL

MÒDUL EQUIP AUXILIAR. GESTIÓ, MARKETING I COMUNICACIÓ PER L'EQUIP.

MÒDUL V: EL FUTUR DE LES VOSTRES CLÍNIQUES 

 
 

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

CURS MODULAR D'ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

DATES

17 i 18 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
20 i 21 de març de 2020
17 i 18 d'abril de 2020
                                    
 

LLOC

Colegio Odontólogos de Jaén
C/ Cataluña, 2 - 1º - Edificio Torre España
JAÉN
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE JAÉN

DICTANTS:  Dr. JUAN JOSÉ SEGURA EGEA

                    Dr. FRANCESC ABELLA

                    Dra. ROSA VILARIÑO

PREU: 1200 €

SECRETARIA TÈCNICA: modularjaen@gmail.com

                                       T. 622701925

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: CONSIDERACIONS GENERALS

MÒDUL II: IRRIGACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

MÒDUL III: OBTURACIÓ, TRAUMATISMES I RETRACTAMENT (ÚS DE MICROSCOPI)

MÒDUL IV: EL REPTE DE LA RESTAURACIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

 
 

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE L'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

 
 

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

DATES I HORARIS

29 i 30 de novembre de 2019
24 i 25 de gener de 2020
21 i 22 de febrer de 2020
27 i 28 de març de 2020
22 i 23 de maig de 2020
3 i 4 de juliol de 2020
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabtes, de 09 a 14 hores i de 15 a 19 hores                                      
 

LLOC

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner
Virgen del Camino, 2 entreplanta
PONTEVEDRA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

                   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

                   Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ

                   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

                   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

DURACIÓ: 84 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 1700 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

PREINSCRIPCIONS: formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

                             Tel. 986864449

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

PROGRAMA

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A L'ENFERMETAT PERIODONTAL

MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE L'EP

MÒDUL III: CIRURGÍA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLÍNICA

MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DEL'EP

MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGÍA

MÒDUL VI: NOVES TECNOLOGIES

 
 

CIRURGIA RECONSTRUCTIVA I DE PRESERVACIÓ EN IMPLANTOLOGIA

Data

Divendres, 29 de Novembre de 2019
 
De 09.30 a 14.00 hores
De 16.00 a 18.00 hores
 
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears
Plaça de la porta pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: 

   Dr. PEDRO J. LÁZARO CALVO

   Dr. VICENTE PLATÓN ALOMAR

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: Gratuït (En cas d'inscriure's i no poder assistir, hauran de comunicar-ho al Col·legi amb 48 hores d'antelació. De no fer-ho, se'ls cobrarà el cost del curs: 60€ curs teòric, 100€ curs teòric-pràctic).

Inscripció i anul·lació: info@dentistasbaleares.com

 

Programa     

TEÒRIC

1ª part (Dr. Pedro Lázaro)
 
   · Principis bàsics en Regeneració Òssia Guiada.
   · Reconstrucció òssia prèvia a la col·locació d'implants.
   · Reconstrucció òssia simultània a la col·locació d'implants.
 
2ª part (Dr. Vicente Platón)
 
   · Implants inmediats.
   · Preservació d'alvèol.
   · Cirurgia plàstica periimplantaria.
 
PRÀCTIC
 
   · IMPLANT INMEDIAT (Protocol de fresat Vega, tècniques de regeneració òssia guiada, augment de teixits tous, mucoderm/empelt de teixit connectiu)
 
 
 
Amb la col·laboració de:
 
 
Resultado de imagen de klockner logo
 
 
 
 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

PAUTES PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LA CLÍNICA DENTAL

Data

Divendres, 29 de novembre de 2019
Dissabte, 30 de novembre de 2019
 
Divendres, 16 a 20.30 hores (teoría)
Dissabte, 10 a 14.30 hores (pràctica)
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5 
VIGO
 
 

Altres

informacions             

ORGANITZA: COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE PONTEVEDRA I OURENSE

Dictant:  Dr. D. VÍCTOR CAMBRA FONT

Drets d'inscripció: Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontologia amb acreditació.

Inscripcions: Per a assistir al curs és necessari realitzar la inscripció enviant un correu electrònic: cooe36@colegiopontevedraourense.com o cridant al col·legi, 986864449.

Les places de la sessió pràctica del dissabte estan limitades a 18 persones, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

En els últims anys el món s'ha digitalitzat, amb la nostra professió ha ocorregut el mateix. El nostre objectiu com a dentistes continua sent la de proveir als nostres pacients una solució de màxima qualitat, en el menor temps possible i a un preu raonable; però la forma en la qual ho fem és diferent.

Gràcies als CBCTs, els escàners intraorals i la fotografia podem diagnosticar millor, la qual cosa ens permet ser més conservadors i precisos en el nostre pla de tractament.

Les restauracions CAD/CAM, juntament amb un flux digital complet, ens permeten donar als nostres pacients un producte de millor qualitat, en menor temps.

L'objectiu d'aquesta presentació és compartir un flux de treball digital complet, de la A a la Z, posant l'accent en les eines que ens ofereix el mercat per a dur-lo a terme. S'exposaran els avantatges i desavantatges, així com la informació econòmica, tant de la part clínica com de laboratori.

 

MANEIG DEL DOLOR OROFACIAL I PATOLOGIA DE L'ATM EN L'ERA DIGITAL

DATA

16 de Novembre de 2019
 
De 9:30 a 14:00 hores 
                                      
 

LLOC

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias
La Lila, 15 - 1ºC - Oviedo
Tel. 985212896
colegio@dentistasasturias.es
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ASTURIAS

DICTANT: Dra. CARMEN ITURBE

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 

PROGRAMA

· Desordres temporomandibulars i dolor orofacial.

· Breu record anatòmic.

· Classificació dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial.

· Història clínica.

· Diagnòstic diferencial dels trastorns més prevalents.

· Proves complementàries i com interpretar-les.

· Tractament.

· Tecnologia 3D i fèrules de descàrrega.

 
 

HISTÒRIA CLÍNICA I EXPLORACIÓ EN IMPLANTOLOGIA ORAL

DATA

16 de Novembre de 2019
 
De 10:00 a 14:30 hores 
                                      
 

LLOC

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5
VIGO
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEXIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE.

DICTANT: Dr. ÁNGEL ORIÓN SALGADO PERALVO

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 

PROGRAMA

1. ANAMNESI EN IMPLANTOLOGÍA ORAL:

a. Dades de filiació: influència de l'edat i el sexe.

b.  de salut general.

   I. Alteracions sistèmiques:

      1. Diabetis melitus

      2. Osteoporosi

      3. Malalties cardiovasculars

      4. Alteracions sanguínies

      5. Càncer de cap i coll

      6. Immunosupressió

      7. Síndrome de Sjogren

      8. Desordres neuropsiquiátricos

      9. Trastorns tiroides i paratiroidals

     10. Trastorns de glàndules suprarenals

     11. Portadors de pròtesis de maluc

     12. EPOC

     13. Osteitis deformant

     14. Epidermiolisis bullosa

     15. Genètica

   II. Medicació:

      1. Fàrmacs antidepressius

      2. Anticoagulants orals

      3. Antiagregants orals

      4. Bifosfonatos

      5. Corticoesteroides

      6. Radioteràpia

      7. Suplements verbals

   III. Al·lèrgies

c.  de salut bucal general.

d. Antecedents familiars.

e. Hàbits: tabac i alcohol.2. EXPLORACIÓ CLÍNICA:

a. Examen extrabucal: s'analitzaran els diferents factors a tenir en compte durant la inspecció i la palpació extraoral.
b. Examen intrabucal: es desenvoluparan els factors intraorales que han de ser analitzats, així com la seva influència en el tractament.

3. ALTRES EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES:

a. Exploració radiològica
b. Registres fotogràfics: es veuran els paràmetres de la Cambra Reflex idonis i tips a l'hora de realitzar les fotografies clíniques.
c. Fèrules radiològiques i quirúrgiques: s'explicaran com confeccionar-les de manera total chairside (en la pròpia consulta).
d. Signes vitals.
e. Proves de laboratori: interpretació d'una analítica sanguínia i el significat en la variació de cadascun dels seus paràmetres i la seva influència en el tractament amb implants.
 
 
 
 

CLAUS DE L'ÈXIT EN ELS TRASPLANTAMENTS DENTARIS

DATA

9 de Novembre de 2019
 
De 9 a 14 hores 
De 15.30 a 18.30 hores
                                      
 

LLOC

Seu de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges d'Astúries - Saló d'Actes
Plaza de América, 10 bajo - Oviedo
Tel. 985212896 
colegio@dentistasasturias.es
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ASTURIAS

DICTANT: Dra. EWA CZOCHROWSKA, DDS PhD

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 

PROGRAMA

· Selecció del donant: indicacions ortodonciques i consideracions quirúrgiques.

· Factors clau durant la cirurgia i el seguiment.

· Solucions per a les possibles complicacions a la llum d'altres alternatives de tractament.

· Factors claus per aconseguir una estètica satisfactòria dels premolars trasplantats a la zona anterior del maxilar.

· Guíes pel trasplantament de molars del juici en desenvolupament i de dents impactats.

· Potencial per a desenvolupar l'òs alveolar.

· Comunicació efectiva amb el pacient.

 
 

XVII CONGRÉS SEVILLA SECIB - III CONGRÉS SECIB JOVE

Data

Del 24 al 26 d'octubre de 2019
 

Lloc

Sèu del Congrés
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento
Av. Álvaro Alonso Barba, s/n - 41092 Sevilla

 

Altres 

informacions             

SECIB

INSCRIPCIONS

 

Programa     

SECIB - PROGRAMA


ACTUALITZACIÓ EN OPERATÒRIA DENTAL

DATA

Divendres, 25 d'octubre de 2019
Dissabte, 26 d'octubre de 2019
 
Divendres, de 16 a 20.30 hores
Dissabte, de 10 a 14,30 hores                                      
 

LLOC

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5 
VIGO
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANT: Dr. Enrique López Luque

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 

Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontología amb acreditació.

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció enviant un correu electrònic: cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefonant al 986864449

APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

Es farà entrega d'acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

Tarifes especials d'allotjament per als assistents a l'Hotel Ciudad de Vigo (Tel. 986227820)

 

MÉS INFORMACIÓ

 

PROGRAMA

· Curs teòric-clínic en el qual s'aborden distintes matèries en profunditat sent d'interés tant per professionals veterans com novells.

· En el curs repassarem teoria que ens ajudi a una millor comprenssió dels casos clínics i tractarem d'aclarir alguns conceptes complexes. Els assistents al curs es portaran molts tips per les seves consultes.

 

Temes a tractar:

   -Importància de realitzar aïllament en boca al realitzar tractaments dentals.

   -Diferents mètodes d'aïllament dental: relatiu i absolut.

   -Material necessari per cada tècnica.

   -Diferents tècniques d'aïllament.

   -Com realitzar una correcta inversió del dic dins del solc.

   -Adhesió segons substrats.

   -Protocols d'adhesió actuals.

   -Adhesius actuals.

   -Diferents sistemes de tascons i matrius.

   -Tècnica detallada de com fer una classe II excel·lent.

   -Com seleccionar la matriu apropiada.

   -Realitzar un punt de contacte perfecte.

   -Evitar el filtrat proximal de les nostres classes II.

   -Analitzar les diferents terminacions dels nostres tallats.

   -Tècnica de tallat convencional.

   -Diferents tipus de preparacions adhesives: inlay, onlay, overline i overcrown.

 

 

XVII CONGRÉS SEVILLA SECIB - III CONGRÉS SECIB JOVE

Data

Del 24 al 26 d'octubre de 2019
 

Lloc

Sèu del Congrés
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento
Av. Álvaro Alonso Barba, s/n - 41092 Sevilla

 

Altres 

informacions             

SECIB

INSCRIPCIONS

 

Programa     

SECIB - PROGRAMA


ACTUALITZACIÓ EN OPERATÒRIA DENTAL

DATA

Divendres, 25 d'octubre de 2019
Dissabte, 26 d'octubre de 2019
 
Divendres, de 16 a 20.30 hores
Dissabte, de 10 a 14,30 hores                                      
 

LLOC

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5 
VIGO
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANT: Dr. Enrique López Luque

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 

Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontología amb acreditació.

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció enviant un correu electrònic: cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefonant al 986864449

APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

Es farà entrega d'acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

Tarifes especials d'allotjament per als assistents a l'Hotel Ciudad de Vigo (Tel. 986227820)

 

MÉS INFORMACIÓ

 

PROGRAMA

· Curs teòric-clínic en el qual s'aborden distintes matèries en profunditat sent d'interés tant per professionals veterans com novells.

· En el curs repassarem teoria que ens ajudi a una millor comprenssió dels casos clínics i tractarem d'aclarir alguns conceptes complexes. Els assistents al curs es portaran molts tips per les seves consultes.

 

Temes a tractar:

   -Importància de realitzar aïllament en boca al realitzar tractaments dentals.

   -Diferents mètodes d'aïllament dental: relatiu i absolut.

   -Material necessari per cada tècnica.

   -Diferents tècniques d'aïllament.

   -Com realitzar una correcta inversió del dic dins del solc.

   -Adhesió segons substrats.

   -Protocols d'adhesió actuals.

   -Adhesius actuals.

   -Diferents sistemes de tascons i matrius.

   -Tècnica detallada de com fer una classe II excel·lent.

   -Com seleccionar la matriu apropiada.

   -Realitzar un punt de contacte perfecte.

   -Evitar el filtrat proximal de les nostres classes II.

   -Analitzar les diferents terminacions dels nostres tallats.

   -Tècnica de tallat convencional.

   -Diferents tipus de preparacions adhesives: inlayonlayoverline i overcrown.

 

 

ACTUALITZACIÓ DELS PROTOCOLS ESPECÍFICS DE LES HIGIENISTES DINS DEL TRACTAMENT PERIODONTAL BÀSIC I AVANÇAT

Data

Divendres, 25 d'octubre de 2019
De 16.00 a 20.30 hores
 
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears
Plaça de la porta pintada, 5 - 2n
07002 - PALMA
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: 

   Dra. MARIA RIOBOO CRESPO

   Dra. MARTA ESCRIBANO BERMEJO

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: Gratuït (En cas d'inscriure's i no poder assistir, hauran de comunicar-ho al Col·legi amb 48 hores d'antelació. De no fer-ho, se'ls cobrarà el cost del curs: 60€)

Inscripció i anul·lació: info@dentistasbaleares.com

 

Programa     

En aquest curs tractarem, de la manera més interactiva possible, de fer una actualització dels temes més rellevants de la periodòncia basant-nos en els protocols existents que ens ajuden a aconseguir l'èxit en el diagnòstic, tractament i fidelització del nostre pacient periodontal i portador d'implants.

1) Què són les malalties periodontals i peri-implantàries?

-Classificació actual i factors de risc.

2) Com realitzem els periodoncistes el diagnòstic? Què ens aporten les noves tècniques de diagnòstic en periodòncia?

-Casos discussió diagnòstic per a la correcta comprensió de la higienista.

3) Tractament periodontal no quirúrgic.

-Quant és suficient el raspat i allisat radicular?

-Quan i com utilitzem agents químics i antibiòtics.

   *Nous sistemes d'instrumentació

-Resolució de casos i discussió.

4) Cirurgia periodontal.

-Paper de l'auxiliar en la cirurgia, preparació del camp i assistència en les diverses tècniques quirúrgiques a llarg termini.

5) Manteniment periodontal i peri-implantari.

-La clau de l'èxit en el tractament periodontal.

-Què fem en un manteniment?

6) Rol de la higienista en la fidelització del pacient.

 
 
 

XVII CONGRÉS SEVILLA SECIB - III CONGRÉS SECIB JOVE

Data

Del 24 al 26 d'octubre de 2019
 

Lloc

Sèu del Congrés
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento
Av. Álvaro Alonso Barba, s/n - 41092 Sevilla

 

Altres 

informacions             

SECIB

INSCRIPCIONS

 

Programa     

SECIB - PROGRAMA


CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 18 d'octubre de 2019
Dissabte, 19 d'octubre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE MADRID
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya

 

Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 
 
 
 

CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 18 d'octubre de 2019
Dissabte, 19 d'octubre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE MADRID
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya

 

Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 
 
 

CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 4 d'octubre de 2019
Dissabte, 5 d'octubre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE TENERIFE
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya

 

Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 
 
 

TRACTAMENT AMB IMPLANTS EN EL SECTOR ESTÈTIC: DIAGNÒSTIC, PLA DE TRACTAMENT I NOUS PROTOCOLS DE REGENERACIÓ PER AL MANEIG DE DENTS UNITÀRIES EN EL SECTOR ANTERIOR

DATA I HORARI

Dissabte, 5 d'octubre de 2019
De 9.30 a 14 hores i de 16.30 a 18 hores                                      
 

LLOC

Teòric:       CENTRE DE CONVENCIONS DES MERCADAL
                 Av. del Metge Camps, s/n
                 ES MERCADAL
 
Pràctic:       CLÍNICA DENTAL
                  C/ Sa carnisseria, 30 - 1º
                  CIUTADELLA
 
MENORCA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS

DICTANT: Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

DURACIÓ: 5 1/2 HORES + 30 MIN. DE PAUSA

CRÈDITS: PER DETERMINAR

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA. En cas d'inscriure's i no poder assistir, hauran de comunicar-ho al Col·legi amb 48 hores d'antelació. De no fer-ho, se'ls cobrarà el cost del curs: 60€ curs teòric, 100€ curs teòric-pràctic)

 

INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com 

 

PROGRAMA

TEÒRIC + TALLER (matí)

   · Diagnòstic radiogràfic (CBCT) i planificació digital del somriure i encerats per a la correcta planificació del tractament.

   · Aventatges i desventatges dels implants primerenc i inmediat en el sector anterior.

   · Adecuació dels nous dissenys, materials i superficies d'implants per a optimitzar els resultats estètics.

   · Cirurgia regenerativa enfocada a la preservació, correcció o millora dels paràmetres estètics en implants.

   · Maneig dels provisionals per al control i disseny dels teixits tous al voltant d'implants.

   · Taller pràctic sobre fantomas.

PRÀCTIC (tarda)

   · Cirurgia en directe

NOTA: Els cursetistes hauran d'aportar: porta agulles, tisores, sondes mil·limetrades, pinces i elevador prichard o similar.

 

Amb la colaboració de:

 Resultado de imagen de inibsa dental
 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 4 d'octubre de 2019
Dissabte, 5 d'octubre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE TENERIFE
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya

 

Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 
 

CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 27 de setembre de 2019
Dissabte, 28 de setembre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE CASTELLÓ
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya

 

Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 
 

CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 27 de setembre de 2019
Dissabte, 28 de setembre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE CASTELLÓ
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya

 

Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 
 

REHABILITACIÓ ESTÈTICA DEL SECTOR ANTERIOR: EL PAS A PAS DE LA RUTINA CLÍNICA

DATA I HORARI

Divendres, 27 de setembre de 2019
Dissabte, 28 de setembre de 2019
 
Divendres, de 16 a 19 hores
Dissabte, de 10 a 14 hores
                                      
 

LLOC

Centro Cultural San Agustín (Real Mº. Agustinos Filipinos)
Paseo Filipinos, 7 
VALLADOLID
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA VIII REGIÓN

DICTANT: Dr. Raphael Monte Alto

DRETS DE INSCRIPCIÓ: 

Fins el día 31 d'agost de 2019

Dentistes col·legiats a la VIII regió: 60€

Dentistes d'altres col·legis: 90€

Estudiants d'Odontología (pregrau): 40€

Protèsics dentals acreditats: 90€

 

A partir del día 1 de setembre de 2019

Dentistes col·legiats a la VIII regió: 90€

Dentistes d'altres col·legis: 120€

Estudiants d'Odontología (pregrau): 50€

Protèsics dentals acreditats: 120€

 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:

Tel. 983266177

cooe47@infomed.es

 

PROGRAMA

· Principis estètics aplicats a la rehabilitació anterior.

· Planificació estètica - mock-up emocional.

· Postes en fibra de vidre: quant i com utilitzar.

· Característiques i tècniques de preparació per a carilles: dents enfosquides, conoides, diastemes, carilles múltiples.

· Com i quant he de fer tallat?

· Selecció del color

· Simplificar i optimitzar la impressió

· Restauracions provisionals amb resines bisacríliques

· Cementació adhesiva

· Ajustos i cementació

 
 
 
 

RECONSTRUCCIÓ ALVEOLAR I ORTODÒNCIA ACELERADA EN PACIENTS AMB MOVIMENTS DE RISC. PRESENTACIÓ D'UN NOU PROTOCOL.

DATA

Divendres, 27 de setembre de 2019
 
De 16 a 20.30 hores
                                      
 

LLOC

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5 
VIGO
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANT: Dr. Ramón Lorenzo Vignau

DRETS D'INSCRIPCIÓ: 

Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontologia amb acreditació.

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció enviant un correu electrònic: cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefonant al col·legi: 986864449

APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

Es farà entrega d'acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

Tarifes especials d'allotjament per als assistents a l'Hotel Ciudad de Vigo (Tel. 986227820)

 

MÉS INFORMACIÓ

 

PROGRAMA

· Descripció del concepte de corticotomia. Indicacions de la tècnica.

· Resolució de mossegades obertes i expanssió d'arcades maxilar i mandibular en classe II i III.

· Reconstrucció alveolar en dents amb absència de tables òssies.

· Tècnica quirúrgica pas a pas.

· Protocol ortodòncic pas a pas.

 
 
 

CLAUS DE L'ÈXIT I ACTUALITZACIÓ EN ENDODÒNCIA

DATA I HORARI

20 i 21 de setembre de 2019
Divendres, de 16 a 20.30 hores
Dissabte, de 10 a 14.30 hores                                      
 

LLOC

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5
VIGO
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. CARLOS ELZAURDIA LÓPEZ

                     Dr. GAIZKA LOROÑO GOICOECHEA

DURACIÓ: 8 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'odontologia amb acreditació.

 

INSCRIPCIONS: cooe36@colegiopontevedraourense.com

                           Tel. 986864449

Places limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

 

PROGRAMA

INTRODUCCIÓ

-Importància del diagnòstic: sèrie de casos.

-Introducció a l'endodòncia contemporània.

-Accés als conductes.

-Obertures mínimament invasives.INSTRUMENTACIÓ

-Gilde path rotatori: importància del primer contacte amb el conducte.

-Sistemes de rotació contínua actuals.

-Sistemes reciprocantes: existeix la llima única?

-Accident durant la instrumentació: com evitar i solucionar.

-Llimes separades: un repte endodòntic.IRRIGACIÓ

-Irrigació com a clau de l'èxit en endodòncia.

-Quins irrigants hem de triar i per què?

-Protocols per a una neteja tridimensional.

-Sistemes d'activació actuals. Quin triar?OBTURACIÓ

-Segellat tridimensional: com aconseguir-ho.

-Sistemes actuals d'obturació: tècnica d'ona contínua, d'injecció i de plançó.

-Ciments bioceràmics.

MTA i altres bioceràmics reparadors.ABORDATGE DE CASOS COMPLEXOS

-Retratament endodòntic.

-Revascularització.

-Reimplantament i autotransplantament.

 

 
 

CLAUS DE L'ÈXIT I ACTUALITZACIÓ EN ENDODÒNCIA

DATA I HORARI

20 i 21 de setembre de 2019
Divendres, de 16 a 20.30 hores
Dissabte, de 10 a 14.30 hores                                      
 

LLOC

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5
VIGO
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE PONTEVEDRA E OURENSE

DICTANTS: Dr. CARLOS ELZAURDIA LÓPEZ

                     Dr. GAIZKA LOROÑO GOICOECHEA

DURACIÓ: 8 hores lectives

DRETS D'INSCRIPCIÓ: Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'odontologia amb acreditació.

 

INSCRIPCIONS: cooe36@colegiopontevedraourense.com

                           Tel. 986864449

Places limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

 

PROGRAMA

INTRODUCCIÓ

-Importància del diagnòstic: sèrie de casos.

-Introducció a l'endodòncia contemporània.

-Accés als conductes.

-Obertures mínimament invasives.INSTRUMENTACIÓ

-Gilde path rotatori: importància del primer contacte amb el conducte.

-Sistemes de rotació contínua actuals.

-Sistemes reciprocantes: existeix la llima única?

-Accident durant la instrumentació: com evitar i solucionar.

-Llimes separades: un repte endodòntic.IRRIGACIÓ

-Irrigació com a clau de l'èxit en endodòncia.

-Quins irrigants hem de triar i per què?

-Protocols per a una neteja tridimensional.

-Sistemes d'activació actuals. Quin triar?OBTURACIÓ

-Segellat tridimensional: com aconseguir-ho.

-Sistemes actuals d'obturació: tècnica d'ona contínua, d'injecció i de plançó.

-Ciments bioceràmics.

MTA i altres bioceràmics reparadors.ABORDATGE DE CASOS COMPLEXOS

-Retratament endodòntic.

-Revascularització.

-Reimplantament i autotransplantament.

 

 
 

CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 13 de setembre de 2019
Dissabte, 14 de setembre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE LA RIOJA
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya

 

Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 
 

IV JORNADES D'ODONTOLOGIA DE VANGUARDIA CIUTAT DE HUELVA

DATA I HORARI

13 i 14 de setembre de 2019
Divendres, de 16 a 21.30 hores
Dissabte, de 09 a 14.30 hores                                      
 

LLOC

Salón de Congresos de Casa Colón
Plaza del punto, 0
21003 - HUELVA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE HUELVA.

DICTANTS:  Dra. Beatriz Giménez

                     Dr. Alberto Sierra

                     Dr. Raúl Ferrando

                     Dr. Juan Zufía

                     Dr. Stamcampiano

                     Dr. Ernest Mallat


IMPORT: 150€ fins el 15/08/2019 / 180€ després del 15/08/2019 / Estudiants Pre i Postgrau 80€.

Col·legiats del Col·legi de Huelva seràn becats. Tots els imports inclouen IVA.

SECRETARÍA TÈCNICA: coehu@coehu.com - 959250123PROGRAMA

DIVENDRES 13 SETEMBRE

-Formant criteris en impresions Digitals.

-Pronòstic i resolució de casos complexes en endodòncia.

-Protocol clínic per a la restauració protèsica en tractaments d'Ortodòncia multidisciplinar.

 

DISSABTE 14 SETEMBRE

-Reconstrucció tridimensional de teixits durs i blans en el sector anterior.

-Neurociència i odontología "Reducció de l'estrés en consulta mitjançant dinàmiques de grup".

-Estètica i funció com a punt de trobada de la rehabilitació protèsica.

 

 

CURS DE SEDACIÓ CONSCIENT EN ODONTOLOGIA I RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC

Data i horari

Divendres, 13 de setembre de 2019
Dissabte, 14 de setembre de 2019
 
 

Lloc

COL·LEGI DE DENTISTES DE LA RIOJA
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

SEDACIÓ

Dra. Andreina Pérez Vera

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea


SUPORT VITAL BÀSIC

Carlos Ramos Toral

Jesus Pascual Martínez


INSCRIPCIONS


OBJECTIUS

Generals


Curs dirigit a odontòlegs i estomatòlegs de pràctica general o especialitzada. El seu  objectiu és donar a conéixer les tècniques de sedació conscient en odontología disponibles a Espanya, així com presentar i mostrar el funcionament de l'equipament necessari per a administrar-les.

 

Específics

1. Obtenir formació i/o reciclatge en les tècniques, protocols i maniobres de Suport Vital Bàsic

2. Conèixer l'evolució històrica de l'anestèsia i la sedació i la seva relació amb l'odontología

3. Conèixer i saber manejar les diferents definicions i nivells de sedació, així com la seva relació amb l'anestèssia general

4. Saber identificar el nivell d'ansietat i dolor del pacient

5. Conèixer l'anatomia i fisiologia dels sistemes respiratori, circulatori i nerviós, i la seva aplicació tant en el tractament de sedació com en la selecció de pacients i la seva classificació ASA

6. Conèixer la farmacología d'òxid nitrós i benzodiacepines

7. Conèixer les tècniques d'administració, els mitjans de monitorització i els criteris d'alta. Saber triar les més apropiades per a cada client

8. Saber evitar, reconèixer i tractar les possibles complicacions

9. Conèixer els aspectes legals relacionats amb la sedació en odontología

 

 

Programa     

Teòric 12 hores online

1. Introducció històrica: descobriment dels primers agents anestèsics/sedants i la seva aplicació a l'odontología

2. Definició de sedació conscient, els diferents nivells de sedació i la seva relació continua amb l'anestèssia general

3. Record d'anatomía i fisiología dels sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós

4. Criteris de selecció de pacients en base a història mèdica i nivell d'ansietat davent el tractament odontològic. Classificació ASA.

5. Farmacología d'òxid nitrós. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

6. Farmacología de benzodiacepines. Aventatges, inconvenients, indicacions i contraindicacions de la seva administració

7. Equipament i tècniques d'administració d'òxid nitrós, benzodiacepines i la combinació d'ambdós

8. Criteris i equipament per a monitorització del pacient sedat

9. Procés de recuperació i criteris d'alta. Instruccions postoperatòries i necessitat d'acompanyant

10. Prevenció, reconeixement i tractament de complicacions

11. Sedació en pacients amb compromís sistèmic

12. Aspectes legals de l'administració de sedació per l'odontòleg a Espanya


Pràctic 10 horas presencial
 
1. Curs de RCP bàsica (5 hores)
2. Repàs al contingut teòric, resolució de dubtes i discussió sobre el temari de sedació (2 hores)
3. Aspectes legals (30 minuts)
4. Inspecció i funcionament de l'equipament de sedació conscient (45 minuts)
5. Aplicació pràctica entre alumnes voluntaris (1h 15 min.)
6. Avaluació (15 min.)
 
 

IV JORNADES D'ODONTOLOGIA DE VANGUARDIA CIUTAT DE HUELVA

DATA I HORARI

13 i 14 de setembre de 2019
Divendres, de 16 a 21.30 hores
Dissabte, de 09 a 14.30 hores                                      
 

LLOC

Salón de Congresos de Casa Colón
Plaza del punto, 0
21003 - HUELVA
 

ALTRES INFORMACIONS           

ORGANITZA: COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE HUELVA.

DICTANTS:  Dra. Beatriz Giménez

                     Dr. Alberto Sierra

                     Dr. Raúl Ferrando

                     Dr. Juan Zufía

                     Dr. Stamcampiano

                     Dr. Ernest Mallat


IMPORT: 150€ fins el 15/08/2019 / 180€ després del 15/08/2019 / Estudiants Pre i Postgrau 80€.

Col·legiats del Col·legi de Huelva seràn becats. Tots els imports inclouen IVA.

SECRETARÍA TÈCNICA: coehu@coehu.com - 959250123PROGRAMA

DIVENDRES 13 SETEMBRE

-Formant criteris en impresions Digitals.

-Pronòstic i resolució de casos complexes en endodòncia.

-Protocol clínic per a la restauració protèsica en tractaments d'Ortodòncia multidisciplinar.

 

DISSABTE 14 SETEMBRE

-Reconstrucció tridimensional de teixits durs i blans en el sector anterior.

-Neurociència i odontología "Reducció de l'estrés en consulta mitjançant dinàmiques de grup".

-Estètica i funció com a punt de trobada de la rehabilitació protèsica.

 

 

APLICACIONS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN L'ENDODÒNCIA

Data

Dissabte, 22 de juny de 2019
 
Horari matí: de 9 a 14 hores
Horari horabaixa: de 15.30 a 17.30 hores
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dr. JOSÉ ARANGUREN CANGAS

Duració: 6 horas i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

Nº d'assistents per a la part pràctica: 15 màxim

 

Programa     

PART TEÒRICA

· Asimilar els canvis produits, en la filosofia endodòntica actual.

· Conéixer les passes que hem de seguir a l'hora de realitzar una obertura, i identificar els factors que dificulten la seva realització.

· Aprendre els nous sistemes d'instrumentació NiTi i utilització en la pràctica clinica.

· Conéixer els nous materials i tècniques empleades en l'obturació dels conductes radiculars.

 

PART PRÀCTICA 

· Taller relacionat amb la part teòrica.

 
 
 INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

Data

-9 i 10 de novembre 2018
-18 i 19 de gener 2019
-22 i 23 de març 2019
-10 i 11 de maig 2019
-21 i 22 de juny 2019
 
Horaris:
-Divendres de 16 a 21 h.
-Dissabtes de 9 a 14 h. i de 15 a 19 h.
 

Lloc

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
C/ Virgen del Camino, 2 entreplanta.
PONTEVEDRA
 

Altres

informacions             

Director: Dr. Enrique Martínez Merino

Dictants: 

   Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

 

Duració: 70 hores lectives


Drets de inscripció: 1400 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

Preinscripció: Fins el 8 d'octubre a les 14 h. a formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

Inscripció: Del 16 d'octubre al 23 d'octubre

 

Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

  

Objectius i Programa     

OBJECTIUS:

Proveïr al professional amb la informació biològica bàsica necessària per a una correcta presa de decisions a la clinica diària, fent-la més fluïda sense incòrrer en tractaments molt complexes, ni en sobretractaments.

 

PROGRAMA:

-MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A LA ENFERMETAT PERIODONTAL

-MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE LA EP

-MÒDUL III: CIRURGIA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLINICA 

-MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE LA EP

-MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

 

 Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

 

 
 
 

NOUS PROTOCOLS EN ODONTOLOGIA DIGITAL I EL SU IMPACTE EN LA PRÀCTICA CLÍNICA DIÀRIA

Data i horari

Dissabte, 8 de juny de 2019, de 10 a 14.30 hores
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres

informacions             

Dictant:  Dr. D. FRANCISCO TEIXEIRA BARBOSA

  INSCRIPCIONS:

Drets d'inscripció: Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'odontología amb acreditació.

Inscripcions: per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció, enviant un correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com, o telefonant al 986864449

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

MÉS INFORMACIÓ


Programa     

L'odontologia digital és ja una realitat en la pràctica dlínica diària. És important que els odontòlegs comencin a donar les seves primeres passes en l'odontologia digital de forma a que la seva conversió en un odontòleg digital sigui realitzada d'una forma paulatina.

La presa d'impresions digitals és la primera passa, però també s'ha de comprendre com manejar els varis softwares disponibles en el mercat i en quines situacions. Aquest curs està orientat a ajudar als odontòlegs a donar les seves primeres passes en l'odontologia digital i entendre quines eines digitals poden millorar la seva pràctica clínica diària, des de impressions digitals, smile design o planificació en implantologia.

 

PROGRAMA:

 -Escanejat intraoral digital

 -Smile Design

 -Planificació en implantología

 
 
 
 

TRACTAMENT DE TRAUMATISMES DENTO-ALVEOLARS I PLANIFICACIÓ MITJANÇANT CBCT

Data

Dissabte, 11 de maig de 2019
 
Horari matí: de 9 a 14 hores
Horari horabaixa: de 15.30 a 17.30 hores
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dr. CÉSAR DE GREGORIO GONZÁLEZ

Duració: 61/2 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

Nº d'assistents per a la part pràctica: 15 màxim

 

Programa     

PART TEÒRICA (matí)

· Diagnòstic i planificació del cas. Aplicacions del CBCT en traumatologia Dental.

· Maneig d'urgències per traumatismes dentoalveolars en dents permanents.

 

PART PRÀCTICA (horabaixa)

· Taller barrera apical en dent amb àpex inmadur. (Necessari que duguin dents unirradiculars, amb obertura i instrumentats. Tallant els 3-4 mm apicals i realitzin sobre-instrumentació per a similar àpex inmadur).

 
 
 INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

Data

-9 i 10 de novembre 2018
-18 i 19 de gener 2019
-22 i 23 de març 2019
-10 i 11 de maig 2019
-21 i 22 de juny 2019
 
Horaris:
-Divendres de 16 a 21 h.
-Dissabtes de 9 a 14 h. i de 15 a 19 h.
 

Lloc

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
C/ Virgen del Camino, 2 entreplanta.
PONTEVEDRA
 

Altres

informacions             

Director: Dr. Enrique Martínez Merino

Dictants: 

   Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

 

Duració: 70 hores lectives


Drets de inscripció: 1400 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

Preinscripció: Fins el 8 d'octubre a les 14 h. a formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

Inscripció: Del 16 d'octubre al 23 d'octubre

 

Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

  

Objectius i Programa     

OBJECTIUS:

Proveïr al professional amb la informació biològica bàsica necessària per a una correcta presa de decisions a la clinica diària, fent-la més fluïda sense incòrrer en tractaments molt complexes, ni en sobretractaments.

 

PROGRAMA:

-MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A LA ENFERMETAT PERIODONTAL

-MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE LA EP

-MÒDUL III: CIRURGIA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLINICA 

-MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE LA EP

-MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

 

 Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

 

 
 
 

CONSIDERACIONS MÈDIQUES PER A EXERCIR L'ODONTOLOGIA DE FORMA SEGURA I PREDIBLE

Data i horari

Divendres, 10 de maig de 2019, de 16 a 20.30 hores
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres 

informacions             

Dictant:  Dra. Dª CARMEN MARTÍN CARRERAS-PRESAS

INSCRIPCIONS:

Drets d'inscripció: Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'odontología amb acreditació.

Inscripcions: per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció, enviant un correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com, o telefonant al col·legi: 986864449

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

MÉS INFORMACIÓ


Programa     

· Introducció i presentació del curs 

· Maneig del  pacient antiagregat i anticoagulat: nous protocols.

· Maneig de la pacient embarassada a la clínica dental.

· Posta al día en el maneig odontològic del pacient en tractament amb bifosfonats i altres fàrmacs amb efecte sobre la remodelació òsia.

 

Pausa

 

· Consideracions odontològiques en el pacient oncològic (com actuar abans, durant i després de la Radioterapia i la Quimioterapia)

· Protocol d'actuació davant la deglució accidental d'instruments odontològics.

 

Durant el curs pretenim realitzar una actualització sobre els punts clau sobre les consideracions en el maneig mèdic del pacient que acudeix a la clínica dental. En cada un dels blocs, revisarem els protocols de prevenció, protocols d'actuació acceptats en l'actualitat.

 
 
 

CURS DE DIRECTOR DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL I PODOLÒGIC

Data i horari

Dilluns, 6 de maig de 2019
Dimarts, 7 de maig de 2019
Dimecres, 8 de maig de 2019
                                      
 

Lloc

MADRID
 

Altres 

informacions             

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Tel. 902119651

info.espana@stericycle.com

 

 

 

 
 
 
 

CURS DE DIRECTOR DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL I PODOLÒGIC

Data i horari

Dilluns, 6 de maig de 2019
Dimarts, 7 de maig de 2019
Dimecres, 8 de maig de 2019
                                      
 

Lloc

MADRID
 

Altres 

informacions             

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Tel. 902119651

info.espana@stericycle.com

 

 

 

 
 
 
 

CURS DE DIRECTOR DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL I PODOLÒGIC

Data i horari

Dilluns, 6 de maig de 2019
Dimarts, 7 de maig de 2019
Dimecres, 8 de maig de 2019
                                      
 

Lloc

MADRID
 

Altres 

informacions             

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Tel. 902119651

info.espana@stericycle.com

 

 

 

 
 
 

IMPLANTS CURTS EN EL SECTOR POSTERIOR DE MAXIL·LAR I MANDÍBULA ATRÒFICA

Data i horari

Divendres 24 i dissabte 25 de maig de 2019
Divendres, de 16 a 20.30 hores
Dissabte, de 10 a 14.30 hores
 

Lloc

HOTEL EUROSTARS AURIENSE
Cumial, 12
OURENSE
 
 

Altres 

informacions             

Dictant:  Dr. D. ENRIQUE GARCÍA SORRIBES

   INSCRIPCIONS:

   S'ha de formalitzar la inscripció per correu electrònic cooe36@colegiopontevedraourense.com, o telèfon 986864449 

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

MÉS INFORMACIÓ


Programa     

1ª part: 4 hores

-Generalitats de la resposta biològica dels implants.

-Remodelat òsi.

-Biomecànica. Concepte "ratio" en implantología.

-Implants llargs vs. implants curts.

-Biomaterials.

 

2ª part: 4 hores

-Cirurgies amb elevació de sè i expanssió de cresta.

-Càrrega inmediata sobre implants provisionales (micro-implants) en crestes estretes.

-ROG: Halo-injerts i Xeno-injerts.

-Inlays i Onlays.

-Grans cirurgies o implants curts. On, com i quant.

-Implants curts.

-Superfícies "bioactives" per accelerar els procesos de osteointegració amb elements que actuin sobre el metabolisme òsi de forma directa, com passa amb la GH  i la Melatonina.

-Mucositis, periimplantitis (prevenció i tractament). 

 
 
 
 

ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR: COM L'ORTODÒNCIA I LA RESTA D'ESPECIALITATS ODONTOLÒGIQUES ES PODEN AJUDAR MUTUAMENT

Data

Dissabte, 27 d'abril de 2019
 
Horari: de 9.30 a 14 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dra. NATALIA MATEO VELLET

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

 

Programa     

· Introducció a l'odontologia multidisciplinar

· Como s'interrelacionen l'ortodòncia i l'odontologia conservadora

· Como s'interrelacionen l'ortodòncia i la periodòncia

· Como s'interrelacionen l'ortodòncia i la pròtesi-implants

· Como s'interrelacionen l'ortodòncia i l'odontologia estètica

· Como s'interrelacionen l'ortodòncia i l'oclussió-ATM

 
 
 INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

LA REGENERACIÓ PERIODONTAL: COM I QUANT REALITZAR-LA? QUINS MATERIALS EMPRAM?

Data i horari

Divendres, 26 d'abril de 2019
Horari: de 16 a 20.30 hores
 
 

Lloc

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE JAÉN
C/ Cataluña, 2 - 1ºA
JAÉN
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. JAVIER NUÑEZ

                Dr. JAVIER SANZ

Inscripcions:

T. 953273911

www.dentistasjaen.com

Places limitades:

Per ordre d'inscripció i limitades fins a completar aforament 

PATROCINA: DENTAID

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

· Principis bàsics de la regeneració

· Biomaterials i membranes

· Indicacions de la Regeneració periodontal

· Descripció de les tècniques. Evolució i algoritmes de tractament actuals en funció de la situació clínica.

· Casos clínics

· Recolzament científic:predictibilitat de tractament i fins a on podem arribar

· Futur de la regeneració periodontal: noves tecnologíes i tècniques

 

 
 

GESTIÓ I MÀRQUETING PER A LA CLÍNICA DENTAL

Data i horari

Divendres, 5 d'abril de 2019: de 16.00 a 20.30 hores
Dissabte, 6 d'abril de 2019: de 09.30 a 14.00 hores
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres

informacions             

Dictants: Dra. SÒNIA CARRASCAL

                  Dr. IGNACIO DÍEZ SÁNCHEZ

                  Dr. IGNACIO TOMÁS

Duració estimada: 8 horas lectives

Drets d'inscripció: 

   · Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontologia amb acreditació

INSCRIPCIONS:

   · Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció enviant un correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefonant al Col·legi al 986864449

   · Es remetrà acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90% de la duració del curs.

   ·Les places són limitades i ateses per rigorós ordre d'inscripció.

 

Programa     

GESTIÓ DE LA CLÍNICA DENTAL

-Gestió en odontología

   ·La clínica com empresa. Descripció del negoci.

   ·Estudi del mercat. DAFO.

   ·Pla de negoci.

-Funció directiva

   ·Planificació

   ·Organització

   ·Direcció

   ·Control

-Gestió econòmica-financera

   ·Contabilitat

   ·Control de costs

   ·Quadre de comandament

   ·Morositat

 

MÀRQUETING DENTAL I ATENCIÓ AL PACIENT

-Introducció al màrqueting dental

   ·Principis bàsics del màrqueting en odontología

   ·Tipus de màrqueting intern Vs extern

   ·Pla de màrqueting

 

-Atenció al pacient
 
   ·Perfil del pacient actual
   ·Què és l'atenció al pacient?
   ·Complir les expectatives. Satisfacció del pacient
   ·Gestió de la primera visita
   ·Pla de fidelització

-Comunicació clínica

   ·Elements d'una bona comunicació
   ·Com millorar la comunicació amb el pacient
   ·Comunicació clínica. Com aconseguir el SI del pla de tractament
   ·Prohibicions en la comunicació


COMUNICACIÓ ONLINE PER A CLÍNIQUES DENTALS

-Pàgina web:
   ·La pedra angular de tota l'estratègia de Comunicació Online
   ·Objectius. Funcionalitats

-Posicionament:
   ·Com generar trànsit a la web des de cercadors i posicionar adequadament la web
   ·SEU i SEM

-Xarxes socials:
   ·Consells per a interactuar amb els pacients
   ·En quines xarxes socials ha d'estar la meva clínica?
   ·Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Whatsapp, YouTube...

-Blog:
   ·El lloc en el qual desenvolupar els conceptes més interessants
   ·Integració amb la resta de branques del Màrqueting Online

-Newsletter:
   ·Com fidelitzar i mantenir als pacients més enllà del moment de la prestació del servei.
   ·L'e-mail perfecte

-El Pla de Comunicació Online
 
 

JORNADA BALEAR DE IMPLANTOLOGÍA

Data i horari

Dissabte, 6 d'abril de 2019: de 9 a 13.30 i de 15 a 18.30 hores
                                      
 

Lloc

GOLF SON MUNTANER 
Ctra. Son Vida, s/n 
Palma
 

Altres 

informacions             

CONFERENCIANTS: 

   Dr. SANTIAGO CARRERAS

   Dr. ANTONIO CASTILLA

   Dr. JULI MARTÍNEZ

   Dr. FRANCISCO BARBOSA

Duració estimada: 6 hores i 30 minuts de pausa

Preu: GRATUÏT (en cas d'inscriure's i no poder assistir, hauran de comunicar-ho al Col·legi amb 48 hores d'antelació. De no fer-ho, se'ls cobrarà el cost del curs 60€)

Inscripció: Per e-mail a info@dentistasbaleares.com

Confirmació d'assistència: ABANS DEL 29/03/2019

 

Programa     

JORNADA DEMATÍ

9h. - Recollida de documentació i presentació de l'esdeveniment.

9,30h. - Cirurgia regenerativa periodontal. Donar una nova oportunitat a la dent (Dr. Santi Carreras)

11h. - Coffe Break

11,30h. - Maneig d'atròfies òssies mitjançant la utilització d'os autologro (Dr. Antonio Castella)

13h. - PreguntesJORNADA TARD

15h. - Estètica i funció en arcs sobre implants. (Dr. Juli Martínez)

16,30h. - Implantología digital: modernitzant protocols clàssics (Dr. Francisco Barbosa)

18h. - Preguntes

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

GESTIÓ I MÀRQUETING PER A LA CLÍNICA DENTAL

Data i horari

Divendres, 5 d'abril de 2019: de 16.00 a 20.30 hores
Dissabte, 6 d'abril de 2019: de 09.30 a 14.00 hores
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres

informacions             

Dictants: Dra. SÒNIA CARRASCAL

                  Dr. IGNACIO DÍEZ SÁNCHEZ

                  Dr. IGNACIO TOMÁS

Duració estimada: 8 horas lectives

Drets d'inscripció: 

   · Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontologia amb acreditació

INSCRIPCIONS:

   · Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció enviant un correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefonant al Col·legi al 986864449

   · Es remetrà acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90% de la duració del curs.

   ·Les places són limitades i ateses per rigorós ordre d'inscripció.

 

Programa     

GESTIÓ DE LA CLÍNICA DENTAL

-Gestió en odontología

   ·La clínica com empresa. Descripció del negoci.

   ·Estudi del mercat. DAFO.

   ·Pla de negoci.

-Funció directiva

   ·Planificació

   ·Organització

   ·Direcció

   ·Control

-Gestió econòmica-financera

   ·Contabilitat

   ·Control de costs

   ·Quadre de comandament

   ·Morositat

 

MÀRQUETING DENTAL I ATENCIÓ AL PACIENT

-Introducció al màrqueting dental

   ·Principis bàsics del màrqueting en odontología

   ·Tipus de màrqueting intern Vs extern

   ·Pla de màrqueting

 

-Atenció al pacient
 
   ·Perfil del pacient actual
   ·Què és l'atenció al pacient?
   ·Complir les expectatives. Satisfacció del pacient
   ·Gestió de la primera visita
   ·Pla de fidelització

-Comunicació clínica

   ·Elements d'una bona comunicació
   ·Com millorar la comunicació amb el pacient
   ·Comunicació clínica. Com aconseguir el SI del pla de tractament
   ·Prohibicions en la comunicació


COMUNICACIÓ ONLINE PER A CLÍNIQUES DENTALS

-Pàgina web:
   ·La pedra angular de tota l'estratègia de Comunicació Online
   ·Objectius. Funcionalitats

-Posicionament:
   ·Com generar trànsit a la web des de cercadors i posicionar adequadament la web
   ·SEU i SEM

-Xarxes socials:
   ·Consells per a interactuar amb els pacients
   ·En quines xarxes socials ha d'estar la meva clínica?
   ·Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Whatsapp, YouTube...

-Blog:
   ·El lloc en el qual desenvolupar els conceptes més interessants
   ·Integració amb la resta de branques del Màrqueting Online

-Newsletter:
   ·Com fidelitzar i mantenir als pacients més enllà del moment de la prestació del servei.
   ·L'e-mail perfecte

-El Pla de Comunicació Online
 

ENDODÒNCIA AVANÇADA: RETRACTAMENT, MICROCIRURGIA I REVITALITZACIÓ PULPAR

Data

Divendres, 29 de març de 2019
Dissabte, 30 de març de 2019
 
Horari divendres: de 15.30 a 20.30 hores
Horari dissabte: de 9 a 14 hores
 
 

Lloc

EIVISSA

 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dr. LUÍS COSTA PÉREZ

Duració: 10 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

 

Programa     

RETRACTAMENT ENDODÒNTIC: DIAGNÒSTIC.

· Per què fracasen algunes endodòncies?

· Èxit endodòntic. El seu significat des de diferents punts de vista

· Anàlisi i interpretació de les taxes d'èxit

· Incidència de la Patologia periapical en el resultat endodòntic

· Fisures i fractures radiculars: classificació. Diagnòstic radiològic. Viabilitat restauradora de la peça afectada. Alternatives de tractament

 

RE-ENDODÒNCIA NO QUIRÚRGICA: PLA DE TRACTAMENTO.


· Diferències de criteris i secció del pla de tractament orientat a l'origen del fracàs

· Aïllament absolut: importància clinica, biològica i legal

 

DESMANTELLAMENT I RETIR DE RESTAURACIONS.

· Remoció de materials plàstics en càmara pulpar: consideracions clíniques

· Ultrasons com a eina indispensable

· Cóm remoure corones i ponts

· Retirada de perns metàlics i de fibra: instrumental i tècniques disponibles en l'actualitat

 

REMOCIÓ DE GUTAPERXA, PASTES I CIMENTS ENDODÒNTICS.

· Mètodes i tècniques clíniques "pas a pas"

· Selecció, precaucions i limitacions en l'ús de solvents

· Ús d'instrumental rotatori específic i Ona contínua de calor

 

REMOCIÓ DE FRAGMENTS METÀLICS I CONS DE PLATA.

· Retir de cons de plata: instrumental necessari. Distintes tècniques d'abordadge

· Fragments metàlics: By pass o retir?

· El Microscopi operatiu i CBCT: el seu vertader valor en l'endodòncia moderna

 

REPARACIÓ DE PERFORACIONS RADICULARS I RENEGOCIACIÓ DE CONDUCTES. ABORDATGE D'ANATOMIES ENDODÒNTIQUES COMPLEXES.

· Prevenció de les perforacions i accidents intraoperatoris

· Anàlisi i pla d'acció segons localització i tamany d'una perforació

· Materials, instrumental i tècniques per a sellat

· Índexs de frequència de conductes accesoris als distints grups dentaris. Altres alteracions anatòmiques. Localització, accés, Glyde Path. Instrumental

· Nova preparació biomecànica i obturació tridimensional

 

IRRIGACIÓ i MEDICACIÓ TÒPICA

· Microbiologia endodòntica: "Conéixer per a neutralitzar"

· " Substàncies químiques per a irrigació: principis actius. Concentracions.

· Sequència d'utilització segons etapa del tractament

· Prevenció d'accidents operatoris

· Instrumental i nous dispositius d'irrigació: vídeo demostratiu

· Re-endodòncia: en una o més sessions?

· Medicació tòpica intraconducte: tipus i indicacions d'ús

 

MICROCIRURGIA APICAL

· Indicacions, contraindicacions i pronòstic de cirurgia endodòntica

· Disenys de penjaroll. Hemostàsia. Resecció apical i obturació a "Retro"

· Ús de biomaterials per a regeneració tisular. Presentació i anàlisi d'alguns casos clínics

· Farmacologia: premedicació. Atenció de pacients amb alt risc.

· Controls postoperatoris i a distància

· Reparació apical: evaluació d'èxit

 

ENDODÒNCIA REGENERATIVA

· Revascularització dental: concepte. Selecció de cas. Descripció pas a pas de les Tècniques Multivisita i One Step.

· Regeneració pulpar: la nova frontera en Endodòncia. Avanços en Odontologia Regenerativa. Investigació amb Secretoma de Cèl·lules Mare.

· Autotransplant Intencional: concepte. Indicacions Selecció de cas. Descripció pas a pas de la tècnica.

 

CONSIDERACIONS FINALS I CONTESTACIÓ DE PREGUNTES

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Resultado de imagen de FUNDACION DENTAL ESPAÑOLA

INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255

 
 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

ENDODÒNCIA AVANÇADA: RETRACTAMENT, MICROCIRURGIA I REVITALITZACIÓ PULPAR

Data

Divendres, 29 de març de 2019
Dissabte, 30 de març de 2019
 
Horari divendres: de 15.30 a 20.30 hores
Horari dissabte: de 9 a 14 hores
 
 

Lloc

EIVISSA

 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dr. LUÍS COSTA PÉREZ

 

Duració: 10 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

 

Programa     

RETRACTAMENT ENDODÒNTIC: DIAGNÒSTIC.

· Per què fracasen algunes endodòncies?

· Èxit endodòntic. El seu significat des de diferents punts de vista

· Anàlisi i interpretació de les taxes d'èxit

· Incidència de la Patologia periapical en el resultat endodòntic

· Fisures i fractures radiculars: classificació. Diagnòstic radiològic. Viabilitat restauradora de la peça afectada. Alternatives de tractament

 

RE-ENDODÒNCIA NO QUIRÚRGICA: PLA DE TRACTAMENTO.


· Diferències de criteris i secció del pla de tractament orientat a l'origen del fracàs

· Aïllament absolut: importància clinica, biològica i legal

 

DESMANTELLAMENT I RETIR DE RESTAURACIONS.

· Remoció de materials plàstics en càmara pulpar: consideracions clíniques

· Ultrasons com a eina indispensable

· Cóm remoure corones i ponts

· Retirada de perns metàlics i de fibra: instrumental i tècniques disponibles en l'actualitat

 

REMOCIÓ DE GUTAPERXA, PASTES I CIMENTS ENDODÒNTICS.

· Mètodes i tècniques clíniques "pas a pas"

· Selecció, precaucions i limitacions en l'ús de solvents

· Ús d'instrumental rotatori específic i Ona contínua de calor

 

REMOCIÓ DE FRAGMENTS METÀLICS I CONS DE PLATA.

· Retir de cons de plata: instrumental necessari. Distintes tècniques d'abordadge

· Fragments metàlics: By pass o retir?

· El Microscopi operatiu i CBCT: el seu vertader valor en l'endodòncia moderna

 

REPARACIÓ DE PERFORACIONS RADICULARS I RENEGOCIACIÓ DE CONDUCTES. ABORDATGE D'ANATOMIES ENDODÒNTIQUES COMPLEXES.

· Prevenció de les perforacions i accidents intraoperatoris

· Anàlisi i pla d'acció segons localització i tamany d'una perforació

· Materials, instrumental i tècniques per a sellat

· Índexs de frequència de conductes accesoris als distints grups dentaris. Altres alteracions anatòmiques. Localització, accés, Glyde Path. Instrumental

· Nova preparació biomecànica i obturació tridimensional

 

IRRIGACIÓ i MEDICACIÓ TÒPICA

· Microbiologia endodòntica: "Conéixer per a neutralitzar"

· " Substàncies químiques per a irrigació: principis actius. Concentracions.

· Sequència d'utilització segons etapa del tractament

· Prevenció d'accidents operatoris

· Instrumental i nous dispositius d'irrigació: vídeo demostratiu

· Re-endodòncia: en una o més sessions?

· Medicació tòpica intraconducte: tipus i indicacions d'ús

 

MICROCIRURGIA APICAL

· Indicacions, contraindicacions i pronòstic de cirurgia endodòntica

· Disenys de penjaroll. Hemostàsia. Resecció apical i obturació a "Retro"

· Ús de biomaterials per a regeneració tisular. Presentació i anàlisi d'alguns casos clínics

· Farmacologia: premedicació. Atenció de pacients amb alt risc.

· Controls postoperatoris i a distància

· Reparació apical: evaluació d'èxit

 

ENDODÒNCIA REGENERATIVA

· Revascularització dental: concepte. Selecció de cas. Descripció pas a pas de les Tècniques Multivisita i One Step.

· Regeneració pulpar: la nova frontera en Endodòncia. Avanços en Odontologia Regenerativa. Investigació amb Secretoma de Cèl·lules Mare.

· Autotransplant Intencional: concepte. Indicacions Selecció de cas. Descripció pas a pas de la tècnica.

 

CONSIDERACIONS FINALS I CONTESTACIÓ DE PREGUNTES

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Resultado de imagen de FUNDACION DENTAL ESPAÑOLA

INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

IMPORTÀNCIA DE L'ORTODÒNCIA I PERIODÒNCIA EN TRACTAMENTS COMPLEXES

Data i horari

Divendres, 29 de març de 2019: de 16.00 a 20.30 hores
 
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dra. ISABEL RAMOS BARBOSA

                Dr. JUAN BLANCO CARRIÓN

Duració estimada: 4 hores lectives

Drets d'inscripció: 

   · Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontología amb acreditació

   · S'ha de formalitzar la inscripció per correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com o telèfon 986864449. 

   · Es remitira acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

   · Les places són limitades i ateses per rigorós ordre d'inscripció.   

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

En els darrers anys s'ha incrementat notablement el nombre de pacients adults que cerquen un tractament odontològic integral, que cumpleixi amb els objectius d'estètica i funcionalitat, tan valorats per la nostra societat.

Com ja sabem la prevalència de la malaltia periodontal és major en adults, pel que, en la majoría dels casos aquesta rehabilitació integral passarà per l'elaboració d'un pla de tractament multidisciplinar que inclueixi: ortodòncia, periodòncia, odontología restauradora y pròtesi. Fins fa pocs anys cada una d'aquestes disciplines es duia a terme de manera individual, dins d'un pla de tractament global. Avui en dia, som conscients dels beneficis que pot aportar la interacció entre les diferents especialitats a l'hora d'arribar als objectius del tractament amb el millor resultat.

En aquesta xerrada abordarem temes tan comuns en aquest tipus de tractaments combinats com la tracció de canins inclosos, la cirurgia mucogingival en el pacient d'ortodòncia, els moviments d'extrussió i intrussió en pacients periodontals, la planificació de tractaments amb implants en pacients amb anclatge insuficient, així com el seguiment a llarg plaç de l'eficàcia d'aquests tractaments.

 


SOPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRILACIÓ AUTOMATITZADA

Data i horari

Divendres, 22 de març de 2019: de 16.00 a 21.00 hores
Dissabte, 23 de març de 2019: de 09.00 a 14.15 hores, i de 16.00 a 21.00 hores
 
 

Lloc

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ASTURIAS
La Lila, 15 - 1º C
OVIEDO
 
 

Altres

informacions             

Dictants:  Dra. Dª Montserrat Suárez Ardura

                   D. José Manuel Cuervo Menéndez

                   Dr. D. Ramón Rodríguez González

                   Dra. Dª Ana María Velasco González

Duració estimada: 15 hores

Formalització d'inscripció: mitjançant el pagament de la quota i l'enviament del butlletí d'inscripció a la seu col·legial dins del termini d'inscripció.

Termini d'inscripció: del 07/02 al 14/03, ambdós inclosos, fins a cobrir l'aforament. No es reculliran inscripcions fora d'aquest termini.

Drets d'inscripció: 

   · Col·legiats i auxiliar de clínica dental d'Astúries: 130 €/persona.

   · Col·legiats i auxiliar de clínica dental d'altres províncies: 165 euros.

   · Inscripció limitada a un auxiliar o higienista per col·legiat, amb posibilitat d'aaugmentar aquest nombre en cas de que en les 24 hores prèvies a l'inici del curs, no hagi estat coberta la totalitat de las places disponibles.

   · Per a que un col·legiat s'inscribeixi amb el seu auxiliar és imprescindible que s'acompanyi un document acreditatiu d'alta a la Seguridad Social que demostri la contractació laboral per compte aliena pel col·legiat.

   · Es farà entrega del link de descarga del manual per a lectura prèvia a la celebració del curs, una vegada que ja s'hagi formalitzat la inscripció.

Forma de pagament: efectiu, taló bancari, giro postal o transferència bancària i on-line. Imprescindible remitir el butlletí d'inscripció degudament complimentat dins del termini d'inscripció assenyalat, a colegio@dentistasasturias.es.

Places limitades: 24 persones. No s'incrementarà el nombre de places.

     · Les places es cobriran per rigorós ordre de recepció del comprovant de pagament i del butlletí d'inscripció en la seu col·legial, tenint preferència els col·legiats d'Astúries que s'inscribeixin amb el seu auxiliar fins el 20/02 i els col·legiats d'Astúries sense auxiliar fins el 27/02.

Certificat d'assistència: s'entregarà certificat als assistents al 90% de les hores del curs.

Acreditació: L'acreditació de la Comissió d'Acreditació de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Principat d'Astúries, es dirigeix exclusivament a odontòlegs i estomatòlegs col·legiats amb dret a certificat d'assistència. Per a obtenir dita acreditació, además, hauran de superar la prova teòrica i pràctica que tindra loc al final del curs (80% d'encerts; pràctica a judici dels ponents).

Normativa d'aplicació: la normativa que regeix les activitats de formació continuada d'aquest Il·lustre Col·legi és la que es publica en l'Anuari i ha estat aprovada en l'Assemblea General de Col·legiats.

Avís: El Col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs, amb 48 hores d'antelació a la seva celebració, de no haver-hi un nombre mínim raonable d'inscripcions, així com de modificar el lloc de celebració en cas de superar-se el nombre de places disponibles en el lloc previst per a la celebració del curs.

 

Programa     

OBJETIVOS

1. Capacitar a l'alumne per a l'atenció a les principals emergències que poguessin sorgir en el seu entorn laboral, en especial aquelles que conduen una pèrdua de conciència i dins de les mateixes, l'actuació davant la parada cardiorrespiratòria.

2. Aportar els coneixements i les destreses necessàries per a poder realitzar una primera atenció de la parada cardíaca fins el moment de l'arribada dels equips especialitzats.

  - Coneixement i activació dels sistemes d'urgència

   - Reconeixement i maneig de les diferents situacions de parada cardíaca

   - Tècniques de soport vital bàsic

   - Maneig bàsic de la vía aèrea

   - Coneixement i maneig del DEA (desfibrilador extern automatitzat)

   - Maneig integral amb DEA i borsa autoinfable, de distintes situacions de parada cardiorrespiratòria

 

3. Habilitar a l'alumne per l'ús de desfibriladors automatitzats, segons la normativa vigent en el Principat d'Astúries per a personal no facultatiu.

 

MÁS INFORMACIÓN


CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

Data

-9 i 10 de novembre 2018
-18 i 19 de gener 2019
-22 i 23 de març 2019
-10 i 11 de maig 2019
-21 i 22 de juny 2019
 
Horaris:
-Divendres de 16 a 21 h.
-Dissabtes de 9 a 14 h. i de 15 a 19 h.
 

Lloc

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
C/ Virgen del Camino, 2 entreplanta.
PONTEVEDRA
 

Altres

informacions             

Director: Dr. Enrique Martínez Merino

Dictants: 

   Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

 

Duració: 70 hores lectives


Drets de inscripció: 1400 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

Preinscripció: Fins el 8 d'octubre a les 14 h. a formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

Inscripció: Del 16 d'octubre al 23 d'octubre

 

Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

  

Objectius i Programa     

OBJECTIUS:

Proveïr al professional amb la informació biològica bàsica necessària per a una correcta presa de decisions a la clinica diària, fent-la més fluïda sense incòrrer en tractaments molt complexes, ni en sobretractaments.

 

PROGRAMA:

-MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A LA ENFERMETAT PERIODONTAL

-MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE LA EP

-MÒDUL III: CIRURGIA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLINICA 

-MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE LA EP

-MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

 

 Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

 

 
 
 

SOPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRILACIÓ AUTOMATITZADA

Data i horari

Divendres, 22 de març de 2019: de 16.00 a 21.00 hores
Dissabte, 23 de març de 2019: de 09.00 a 14.15 hores, i de 16.00 a 21.00 hores
 
 

Lloc

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ASTURIAS
La Lila, 15 - 1º C
OVIEDO
 
 

Altres

informacions             

Dictants:  Dra. Dª Montserrat Suárez Ardura

                   D. José Manuel Cuervo Menéndez

                   Dr. D. Ramón Rodríguez González

                   Dra. Dª Ana María Velasco González

Duració estimada: 15 hores

Formalització d'inscripció: mitjançant el pagament de la quota i l'enviament del butlletí d'inscripció a la seu col·legial dins del termini d'inscripció.

Termini d'inscripció: del 07/02 al 14/03, ambdós inclosos, fins a cobrir l'aforament. No es reculliran inscripcions fora d'aquest termini.

Drets d'inscripció: 

   · Col·legiats i auxiliar de clínica dental d'Astúries: 130 €/persona.

   · Col·legiats i auxiliar de clínica dental d'altres províncies: 165 euros.

   · Inscripció limitada a un auxiliar o higienista per col·legiat, amb posibilitat d'aaugmentar aquest nombre en cas de que en les 24 hores prèvies a l'inici del curs, no hagi estat coberta la totalitat de las places disponibles.

   · Per a que un col·legiat s'inscribeixi amb el seu auxiliar és imprescindible que s'acompanyi un document acreditatiu d'alta a la Seguridad Social que demostri la contractació laboral per compte aliena pel col·legiat.

   · Es farà entrega del link de descarga del manual per a lectura prèvia a la celebració del curs, una vegada que ja s'hagi formalitzat la inscripció.

Forma de pagament: efectiu, taló bancari, giro postal o transferència bancària i on-line. Imprescindible remitir el butlletí d'inscripció degudament complimentat dins del termini d'inscripció assenyalat, a colegio@dentistasasturias.es.

Places limitades: 24 persones. No s'incrementarà el nombre de places.

     · Les places es cobriran per rigorós ordre de recepció del comprovant de pagament i del butlletí d'inscripció en la seu col·legial, tenint preferència els col·legiats d'Astúries que s'inscribeixin amb el seu auxiliar fins el 20/02 i els col·legiats d'Astúries sense auxiliar fins el 27/02.

Certificat d'assistència: s'entregarà certificat als assistents al 90% de les hores del curs.

Acreditació: L'acreditació de la Comissió d'Acreditació de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Principat d'Astúries, es dirigeix exclusivament a odontòlegs i estomatòlegs col·legiats amb dret a certificat d'assistència. Per a obtenir dita acreditació, además, hauran de superar la prova teòrica i pràctica que tindra loc al final del curs (80% d'encerts; pràctica a judici dels ponents).

Normativa d'aplicació: la normativa que regeix les activitats de formació continuada d'aquest Il·lustre Col·legi és la que es publica en l'Anuari i ha estat aprovada en l'Assemblea General de Col·legiats.

Avís: El Col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs, amb 48 hores d'antelació a la seva celebració, de no haver-hi un nombre mínim raonable d'inscripcions, així com de modificar el lloc de celebració en cas de superar-se el nombre de places disponibles en el lloc previst per a la celebració del curs.

 

Programa     

OBJETIVOS

1. Capacitar a l'alumne per a l'atenció a les principals emergències que poguessin sorgir en el seu entorn laboral, en especial aquelles que conduen una pèrdua de conciència i dins de les mateixes, l'actuació davant la parada cardiorrespiratòria.

2. Aportar els coneixements i les destreses necessàries per a poder realitzar una primera atenció de la parada cardíaca fins el moment de l'arribada dels equips especialitzats.

  - Coneixement i activació dels sistemes d'urgència

   - Reconeixement i maneig de les diferents situacions de parada cardíaca

   - Tècniques de soport vital bàsic

   - Maneig bàsic de la vía aèrea

   - Coneixement i maneig del DEA (desfibrilador extern automatitzat)

   - Maneig integral amb DEA i borsa autoinfable, de distintes situacions de parada cardiorrespiratòria

 

3. Habilitar a l'alumne per l'ús de desfibriladors automatitzats, segons la normativa vigent en el Principat d'Astúries per a personal no facultatiu.

 

MÁS INFORMACIÓN

IMPLANTOLOGIA PREDIBLE

Data i horari

Divendres, 22 de març de 2019: de 16.00 a 20.30 hores
 
 

Lloc

HOTEL EUROSTARS AURIENSE
Cumial, 12
OURENSE
 
 

Altres

informacions             

Dictants: Dr. D. ÁNGEL ÍNSUA BRANDARIZ

                Dr. D. ANTONIO GONZÁLEZ MOSQUERA

Duració estimada: 4 hores lectives

Drets d'inscripció: 

   · Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontología amb acreditació

   · S'ha de formalitzar la inscripció per correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com o telèfon 986864449. 

   · Es remitirà acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 por cent de la duració del curs.

   · Les places són limitades i ateses per rigorós ordre d'inscripció.   

 

Programa     

   · Protocols per càrrega inmediata predible.

   · Aplicacions del plasma ric en factors de creixement en cirurgia oral.

   · Implants curts-extracurts.

   · Pròtesi CAD-CAM claus per a èxit clínic.


PATOLOGIA DE LA MUCOSA ORAL: CLAUS DIAGNÒSTIQUES I TRACTAMENT

Data i horari

Divendres, 15 de març de 2019: de 16.00 a 20.30 hores
 
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres

informacions             

Dictants:  Prof. Dr. D. ANDRÉS BLANCO CARRIÓN

                 Prof. Dr. D. ENRIC JANÉ SALAS

Duració estimada: 4 hores lectives

Drets d'inscripció: 

   · Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontología amb acreditació.

   · Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció, enviant un correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefonant al Col·legi 986864449. 

   · Es remitirà acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

   · Les places són limitades i ateses per rigorós ordre d'inscripció.   

 

Programa     

   · S'analitzaran les diferents malalties i patologies que puguin afectar a la mucosa oral i teixits veïns a través de casos clínics.

   · Es discutiran els diversos aspectes que s'incloguin en el diagnòstic, des de les dades clíniques a les proves complementàries necessàries per a la seva confirmació.

   · Es plantejara el maneig més adequat i la necessitat o no d'eliminació de factors rel·lacionats, utilització de terapèutica farmacològica, i si escau, tractament quirúrgic.

   · Cada cas clínic correspondra a situacions reals i freqüents en l'activitat odontològica diària i es presentaran les posibilitats diagnòstiques, el diagnòstic diferencial i el tractament i es discutira amb els presents en el curs. S'intentara que sigui el més interactiu possible.


COACHING, COMUNICACIÓ I MARKETING A LA CLINICA DENTAL

Data

Divendres, 8 de març de 2019
Dissabte, 9 de març de 2019
 
Horari divendres: de 15.30 a 20.30 hores
Horari dissabte: de 9 a 14 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

   Dr. MARIO UTRILLA

   Dra. HELGA MEDIAVILLA

 

Duració: 10 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

Nº màxim d'assistents: 25 màxim

 

Programa     

COACHING EN ODONTOLOGIA

· Coaching dental

· Odontologia emocional

· Psicologia en odontologia

 

GESTIÓ DEL CAPITAL HUMÀ. LIDERATGE

· Direcció del capital humà: selecció, formació i desenvolupament.

· Lideratge i motivació o entrevistes de selecció o Política retributiva.

 

HABILITATS DE COMUNICACIÓ AMB ELS PACIENTS

· Tècniques de comunicació verbal en el gabinet

· Tècniques de comunicació no verbal en el gabinet

 

MARKETING EN ODONTOLOGIA

· Marketing de serveis

· Establir un Plà de Marketing

· Anàlisi DAFO

· Publicitat en odontologia. Comunicació corporativa

· Cóm gestionar la nostra imatge de marca

· Tècniques de fidelització de pacients

· Tècniques de marketing intern

 

ATENCIÓ AL PACIENT

· Cóm presentar el pressupost

· Tancar el compromis amb el pacient

· Marketing sensorial

· Restyling

 

PATROCINADO POR:

Resultado de imagen de FUNDACION DENTAL ESPAÑOLA

 INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255

 

Sol·licitud d'inscripció al curs

MANEIG DEL TEIXIT TOU AL VOLTANT DE DENTS I IMPLANTS

Data i horari

Divendres, 8 de març de 2019: de 16.30 a 20.30 hores
Dissabte, 9 de març de 2019: de 09.00 a 13.00 hores
 
 

Lloc

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS D'ASTÚRIES
La Lila, 15 - 1º C
OVIEDO
 
 

Altres

informacions             

Dictant:  Dr. HERMINIO GARCÍA RONCERO

Duració estimada: 8 hores

Formalització d'inscripció: mitjançant el pagament de la quota i l'enviament del butlletí d'inscripció a la seu col·legial dins del termini d'inscripció.

Termini d'inscripció: del 07/02 al 06/03, ambdós inclosos, fins a cobrir l'aforament. No es recolliran inscripcions fora de termini.

Drets d'inscripció: 

   · Dentistes col·legiats a Astúries i alumnes dels 3 darrers cursos de la llicenciatura/grau d'Odontologia (amb acreditació): 110 euros.

   · Dentistes col·legiats a altres províncies: 135 euros.

Forma de pagament: efectiu, taló bancari, giro postal o transferència bancària i on-line. Imprescindible enviar el butlletí d'inscripció degudament complimentat dins del termini d'inscripció assenyalat, a colegio@dentistasasturias.es.

Places limitades: 50 persones

   · Inscripció preferent per a dentistes col·legiats a Astúries.

   · Places limitades per a alumnes d'Odontologia i per a col·legiats d'Astúries en atur. Consultar disponibilitat.

   · Les places seran cobertes per rigorós ordre de recepció del comprovant de pagament i del butlletí d'inscripció a la seu col·legial.

Certificat d'assistència: s'entregarà certificat als assistents al 90% de les hores del curs.

Acreditació: L'acreditació de la Comissió d'Acreditació de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Principat d'Astúries, es dirigeix exclussivament a odontòlegs i estomatòlegs col·legiats amb dret a certificat d'assistència. Per a obtenir dita acreditació, ademés, hauran de superar la prova teòrica que tindrà lloc al final del curs (80% d'encerts).

Normativa d'aplicació: la normativa que regeix les activitats de formació continuada d'aquest Il·lustre Col·legi és la que es publica a l'Anuari i ha estat aprovada en l'Assemblea General de Col·legiats.

Avís: El Col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs, amb 48 hores d'antelació a la seva celebració, de no haver un nombre mínim razonable d'inscripcions, així com de modificar el lloc de celebració en cas de superar-se el nombre de places disponibles en el lloc previst per a la celebració del curs.

 

Programa     

OBJECTIU GLOBAL DEL CURS

Aquest curs preten servir com a posta al dia en cirurgia mucogingival, tant sobre dents com sobre implants.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

En aquest curs es preten que l'assistent actualitzi els seus coneixements en relació a la cirurgia mucogingival, començant per un correcte diagnòstic, per a poder establir un pronòstic i un correcte pla de tractament.

Respecte a les tècniques regeneratives, s'estableix com a objectiu el coneixement de les bases i principis de la cirurgia mucogingival amb l'objectiu d'establir protocols per a millorar la predictibilitat.

Les zones donants de teixit connectiu han evolucionat en els darrers anys. És important conéixer les diferents alternatives disponibles, indicacions, avantatges i inconvenients. En relació a la implantologia estètica, en els darrers anys la periodòncia va de la mà juntament amb la prostodòncia amb l'objectiu de millorar els resultats estètics a més de reduir els temps de tractament.

 

PROGRAMA

1- Zones donants d'empelts de teixit connectiu.

   -Paladar anterior, paladar posterior i tuberositat.

   -Criteri de selecció, característiques i consideracions anatòmiques.

   -Tècniques d'obtenció d'empelt, indicacions, avantatges i inconvenients.

2- Diagnòstic i tractament de recessions sobre dents i implants.

3- Empelts de teixit connectiu i implantologíaestètica.

4- Preservació de l'arquitectura gingival i la manipulació del teixit tou mitjançant restauracions provisionals.

 

MÁS INFORMACIÓN 

 
 
 

COACHING, COMUNICACIÓ I MARKETING A LA CLINICA DENTAL

Data

Divendres, 8 de març de 2019
Dissabte, 9 de març de 2019
 
Horari divendres: de 15.30 a 20.30 hores
Horari dissabte: de 9 a 14 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

   Dr. MARIO UTRILLA

   Dra. HELGA MEDIAVILLA

 

Duració: 10 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

Nº màxim d'assistents: 25 màxim

 

Programa     

COACHING EN ODONTOLOGIA

· Coaching dental

· Odontologia emocional

· Psicologia en odontologia

 

GESTIÓ DEL CAPITAL HUMÀ. LIDERATGE

· Direcció del capital humà: selecció, formació i desenvolupament.

· Lideratge i motivació o entrevistes de selecció o Política retributiva.

 

HABILITATS DE COMUNICACIÓ AMB ELS PACIENTS

· Tècniques de comunicació verbal en el gabinet

· Tècniques de comunicació no verbal en el gabinet

 

MARKETING EN ODONTOLOGIA

· Marketing de serveis

· Establir un Plà de Marketing

· Anàlisi DAFO

· Publicitat en odontologia. Comunicació corporativa

· Cóm gestionar la nostra imatge de marca

· Tècniques de fidelització de pacients

· Tècniques de marketing intern

 

ATENCIÓ AL PACIENT

· Cóm presentar el pressupost

· Tancar el compromis amb el pacient

· Marketing sensorial

· Restyling

 

PATROCINADO POR:

Resultado de imagen de FUNDACION DENTAL ESPAÑOLA

 INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255

 

Sol·licitud d'inscripció al curs

MANEIG DEL TEIXIT TOU AL VOLTANT DE DENTS I IMPLANTS

Data i horari

Divendres, 8 de març de 2019: de 16.30 a 20.30 hores
Dissabte, 9 de març de 2019: de 09.00 a 13.00 hores
 
 

Lloc

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS D'ASTÚRIES
La Lila, 15 - 1º C
OVIEDO
 
 

Altres

informacions             

Dictant:  Dr. HERMINIO GARCÍA RONCERO

Duració estimada: 8 hores

Formalització d'inscripció: mitjançant el pagament de la quota i l'enviament del butlletí d'inscripció a la seu col·legial dins del termini d'inscripció.

Termini d'inscripció: del 07/02 al 06/03, ambdós inclosos, fins a cobrir l'aforament. No es recolliran inscripcions fora de termini.

Drets d'inscripció: 

   · Dentistes col·legiats a Astúries i alumnes dels 3 darrers cursos de la llicenciatura/grau d'Odontologia (amb acreditació): 110 euros.

   · Dentistes col·legiats a altres províncies: 135 euros.

Forma de pagament: efectiu, taló bancari, giro postal o transferència bancària i on-line. Imprescindible enviar el butlletí d'inscripció degudament complimentat dins del termini d'inscripció assenyalat, a colegio@dentistasasturias.es.

Places limitades: 50 persones

   · Inscripció preferent per a dentistes col·legiats a Astúries.

   · Places limitades per a alumnes d'Odontologia i per a col·legiats d'Astúries en atur. Consultar disponibilitat.

   · Les places seran cobertes per rigorós ordre de recepció del comprovant de pagament i del butlletí d'inscripció a la seu col·legial.

Certificat d'assistència: s'entregarà certificat als assistents al 90% de les hores del curs.

Acreditació: L'acreditació de la Comissió d'Acreditació de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Principat d'Astúries, es dirigeix exclussivament a odontòlegs i estomatòlegs col·legiats amb dret a certificat d'assistència. Per a obtenir dita acreditació, ademés, hauran de superar la prova teòrica que tindrà lloc al final del curs (80% d'encerts).

Normativa d'aplicació: la normativa que regeix les activitats de formació continuada d'aquest Il·lustre Col·legi és la que es publica a l'Anuari i ha estat aprovada en l'Assemblea General de Col·legiats.

Avís: El Col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs, amb 48 hores d'antelació a la seva celebració, de no haver un nombre mínim razonable d'inscripcions, així com de modificar el lloc de celebració en cas de superar-se el nombre de places disponibles en el lloc previst per a la celebració del curs.

 

Programa     

OBJECTIU GLOBAL DEL CURS

Aquest curs preten servir com a posta al dia en cirurgia mucogingival, tant sobre dents com sobre implants.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

En aquest curs es preten que l'assistent actualitzi els seus coneixements en relació a la cirurgia mucogingival, començant per un correcte diagnòstic, per a poder establir un pronòstic i un correcte pla de tractament.

Respecte a les tècniques regeneratives, s'estableix com a objectiu el coneixement de les bases i principis de la cirurgia mucogingival amb l'objectiu d'establir protocols per a millorar la predictibilitat.

Les zones donants de teixit connectiu han evolucionat en els darrers anys. És important conéixer les diferents alternatives disponibles, indicacions, avantatges i inconvenients. En relació a la implantologia estètica, en els darrers anys la periodòncia va de la mà juntament amb la prostodòncia amb l'objectiu de millorar els resultats estètics a més de reduir els temps de tractament.

 

PROGRAMA

1- Zones donants d'empelts de teixit connectiu.

   -Paladar anterior, paladar posterior i tuberositat.

   -Criteri de selecció, característiques i consideracions anatòmiques.

   -Tècniques d'obtenció d'empelt, indicacions, avantatges i inconvenients.

2- Diagnòstic i tractament de recessions sobre dents i implants.

3- Empelts de teixit connectiu i implantologíaestètica.

4- Preservació de l'arquitectura gingival i la manipulació del teixit tou mitjançant restauracions provisionals.


MÁS INFORMACIÓN 

 
 

CIRURGIA MUCOGINGIVAL EN COMBINACIÓ AMB TÈCNIQUES REGENERATIVES PEL MANEIG DE LES RECESIONS GINGIVALS.

Data

Dissabte, 16 de febrer de 2019
 
Horari matí: de 9.30 a 14 hores
Horari horabaixa: de 16.30 a 18 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dra. LAURENCE ADRIAENS

Duració: 5 1/2 horas i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

Nº màxim d'assistents per a la part pràctica: 15 places

 

Programa     

PART TEÒRICA

· Diagnòstic i planificació del tractament en el sector estètic: anàlisi digital del somriure.

· Evaluació de l'arquitectura gingival: biotipus, asimetries, exposició, defectes mucogingivals.

· Cirurgia mucogingival pel maneig dels defectes dels teixits blans.

· Tècniques de recobriment radicular en el sector estètic.

· Principis biològics per a un òptim control del volum textura i apariència dels teixits.

· Evolució i avanços del diseny dels penjarolls en las diferents tècniques.

· Tècniques regeneratives per a augmentar la predictibilitat i resultats a llarg plaç de la cirurgia mucogingival.

· Evolució i diseny de les noves tècniques de sutura pel correcte control de la possició dels penjarolls i empelts.

 

PART PRÀCTICA

· Taller relacionat amb la part teòrica.
 
 
 
INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255
 
 
 
 
 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

BLANQUEJAMENT I SENSIBILITAT DENTAL

Data

Dissabte, 2 de febrer de 2019
 
Horari matí: de 9.30 a 14 hores
Horario horabaixa: de 16 a 18 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dra. ISABEL GIRÁLDEZ DE LUIS

 

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: por determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

Nº màxim d'assistents per a la part pràctica: 15 places

 

Programa     

PART TEÒRICA 

· Composició dels blanquejaments dentals.

· Mecanisme d'acció del blanquejament dental.

· Diagnòstic per a l'optimització del blanquejament.

· Tècniques de blanquejament actuals.

· Cóm resoldre casos complexes.

· Efectes secundaris sobre els teixits del blanquejament dental.

· Sensibilitat i blanquejament.

· Remineralització de l'estructura dental.

 

PART PRÀCTICA

· Taller de blanquejament: tècnica per a un adequat aïllament.
 
 
 
INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

Data

-9 i 10 de novembre 2018
-18 i 19 de gener 2019
-22 i 23 de març 2019
-10 i 11 de maig 2019
-21 i 22 de juny 2019
 
Horaris:
-Divendres de 16 a 21 h.
-Dissabtes de 9 a 14 h. i de 15 a 19 h.
 

Lloc

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
C/ Virgen del Camino, 2 entreplanta.
PONTEVEDRA
 

Altres

informacions             

Director: Dr. Enrique Martínez Merino

Dictants: 

   Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

 

Duració: 70 hores lectives


Drets de inscripció: 1400 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

Preinscripció: Fins el 8 d'octubre a les 14 h. a formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

Inscripció: Del 16 d'octubre al 23 d'octubre

 

Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

  

Objectius i Programa     

OBJECTIUS:

Proveïr al professional amb la informació biològica bàsica necessària per a una correcta presa de decisions a la clinica diària, fent-la més fluïda sense incòrrer en tractaments molt complexes, ni en sobretractaments.

 

PROGRAMA:

-MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A LA ENFERMETAT PERIODONTAL

-MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE LA EP

-MÒDUL III: CIRURGIA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLINICA 

-MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE LA EP

-MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

 

 Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

 

 
 
 

MICROPERNS EN ORTODÒNCIA: EN QUÈ PODEN SER INDISPENSABLES.

Data

Dissabte, 15 de decembre de 2018
 
Horari: de 9 a 13.30 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictant: 

   Dra. ANA MOLINA CORAL

 

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

 

Programa     

· El perquè dels microperns

· On i com col·locar-los

· Indicacions i casos

 
INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255
  

Sol·licitud d'inscripció al curs

X REUNIÓ CIENTÍFICA DE L'ASOC. ESP. D'ANTROPOLOGIA I ODONTOLOGIA FORENSE. IDENTIFICACIÓ FORENSE, REPTES DEL S. XXI

X REUNIÓ CIENTÍFICA DE L'ASOC. ESP. D'ANTROPOLOGIA I ODONTOLOGIA FORENSE. IDENTIFICACIÓ FORENSE, REPTES DEL S. XXI

DATES

Dissabte, 24 de novembre de 2018
Diumenge, 25 de novembre de 2018
 
Dissabte, de 9 a 20.30 hores 
Diumenge, de 9 a 14 hores
 
 

LLOC

EDIF. CAIXAFORUM PALMA
 
 

ALTRES INFORMACIONS             

 Dictants: 

   Dr. FRANCISCO ETXEBERRÍA

   Dra. MERCEDES SALADO

   Dr. JOSÉ LUIS PRIETO

   Dr. DEREK CONGRAM

   Dr. LUIS MIGUEL QUEREJETA

   Dr. FERNANDO SERULLA

   Dra. ANNA HOSPITAL 

   Dr. ROBERTO IZAGA

   Dr. MARK VINER

   Dr. ANTONIO ALONSO


INSCRIPCIONS

  

PROGRAMA

Conferències:

· L'antropologia forense aplicada al camp dels Drets Humans: estat actual de les investigacions sobre foses comuns a Espanya amb especial referència a l'àmbit Balear.

 

· Identificació Forense en el contexte humanitari: violacions de drets humans.

 

· Antropologia Forense als conflictes contemporanis.

 

· Identificació Forense en el contexte judicial.

 

· El futur de la identificació forense

 

 

ACTUALITZACIÓ EN ENDODÒNCIA. OBTURACIÓ DEL SISTEMA DE CONDUCTES RADICULARS MITJANÇANT LA TÈCNICA

Data

Dissabte, 24 de novembre de 2018
 
Horari matí: de 9 a 14 hores
Horari horabaixa: de 15.30 a 18 hores
 
 

Lloc

COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS
Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º
07002 - PALMA
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

   Dr. JORGE DOMÍNGUEZ PÉREZ

   Dr. JON ESKURZA PÉREZ

 

Duració: 7 1/2 hores i 30 min. de pausa

Crèdits: per determinar

Preu: gratuït pels col·legiats del Col·legi de Balears

Nº màxim d'assistents per a la part pràctica: 15 places

 

Programa     

PART TEÒRICA (matí)

· Diagnòstic en Endo RX vs CBCT

· Canvi de conceptes en endodòncia rotatòria i la importància del Glidepath

· Sistema rotatori: descripció del sistema en qüestió

· Irrigació

· Obturació: concepte. Objectius. Principis. Condicions. Materials (gutaperxa i ciments selladors endodòntics)

· Tècnica de condensació vertical de gutaperxa amb ona continua de calor: antecedents històrics. Indicacions i contraindicacions. Requisits: Fases de la tècnica. Aparatologia i instrumental. Descripció detallada de la tècnica

 

PART PRÀCTICA (horabaixa)

· Instrumentació i obturació amb els sistemes descrits durant el contingut teòric del matí
 
· El cursillista haurà d'aportar dents naturals (al manco un molar, un premolar i una dent unirradicular) amb l'obertura ja realitzada
 
 
Amb la col·laboració de:
 
 
Resultado de imagen de dentsply sirona endodontics
 
INSCRIPCIONS: info@dentistasbaleares.com / 971722255
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

PROCEDIMENT PER ACONSEGUIR UNA CONSULTA ERGONÒMICA. COM ARRIBAR A LA JUBILACIÓ SENSE DOLOR A L'ESQUENA, REALITAT O FICCIÓ?

Data

Divendres, 23 de novembre de 2018
Dissabte, 24 de novembre de 2018
 
Divendres, de 16 a 21 hores
Dissabte, de 10 a 15 hores 
 
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. D. MANUEL LÓPEZ NICOLÁS

Drets d'inscripció: 

80€ col·legiats

34€ estudiants amb acreditació

INSCRIPCIONS: Enviar e-mail a cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefonar al tel. del col·legi 986864449.

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

1.-Introducció a l'ergonomia en la consulta d'odontologia.

2.-Simplificació i racionalització del treball diari.

3.-Cuidats i manteniment de l'equip i l'instrumental.

4.-Principis ergonòmics en implantologia.

5.-Prevenció de les malalties professionals.

6.-Gestió i Marketing en odontologia.

 
 
 
 
 

REHABILITACIÓ PROTÈSICA DEL SECTOR ANTERIOR SOBRE DENTS I IMPLANTS

Data

Dissabte, 10 de novembre de 2018
De 9,30 a 19 hores 
 
 

Lloc

Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León
Cuesta de Oviedo, s/n
37008 - SALAMANCA
 

Altres 

informacions             

 Dictant: Dr. OSCAR GONZÁLEZ MARTÍN

 Inscripció: Colegio de Dentistas de Salamanca

                      923 13 48 01 i cooe37@infomed.es

 Colegiats Salamanca: 100 €

 No colegiats Salamanca:  125 €

 Estudiants: 80 €


Més informació a www.cooesalamanca.es

  

Objectius i Programa     

OBJECTIUS:

 · Descriure les alternatives de tractament restaurador, basats en les teràpies mínimament invasives.

 · Aportar guies clíniques per a elaborar un pla de tractament interdisciplinar que ens ajudi a enfrentar-nos a casos complexes.

 · Revisar les alternatives actuals de la implantació en el sector anterior.

 · Desenvolupar els conceptes que ens permeten un acondicionament de teixits periimplantaris.

 

PROGRAMA PRELIMINAR:

1. Restauració mínimament invasiva del pacient amb Colapso posterior de Mossegada.

2. Carilles "Prep, No Prep o Prep-less".

3. Teràpia implantosoportada en el sector anterior.

4. Maneig quirúrgic del teixit blan periimplantari.

5. Maneig protèsic del teixit blan periimplantari.

 

1. Implants en el front anterior inmediats vs diferits.

2. Importància del volum de teixits: preservació vs regeneració.

3. Conceptes bàsics i avançats en la provisionalizació sobre implants i la cirurgia mucogingival.

4. Cotorn crític i subcrític. De la base a la complexitat.

5. Arbre de presa de decisions en el maneig de casos complexes sobre implants a la zona estètica.

 

 

CURS MODULAR PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

Data

-9 i 10 de novembre 2018
-18 i 19 de gener 2019
-22 i 23 de març 2019
-10 i 11 de maig 2019
-21 i 22 de juny 2019
 
Horaris:
-Divendres de 16 a 21 h.
-Dissabtes de 9 a 14 h. i de 15 a 19 h.
 

Lloc

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
C/ Virgen del Camino, 2 entreplanta.
PONTEVEDRA
 

Altres

informacions             

Director: Dr. Enrique Martínez Merino

Dictants: 

   Dr. EDUARDO MONTERO SOLÍS

   Dr. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

   Dr. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

   Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

 

Duració: 70 hores lectives


Drets de inscripció: 1400 € Odontoestomatòlegs col·legiats.

Preinscripció: Fins el 8 d'octubre a les 14 h. a formacionmodular@colegiopontevedraourense.com 

Inscripció: Del 16 d'octubre al 23 d'octubre

 

Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

  

Objectius i Programa     

OBJECTIUS:

Proveïr al professional amb la informació biològica bàsica necessària per a una correcta presa de decisions a la clinica diària, fent-la més fluïda sense incòrrer en tractaments molt complexes, ni en sobretractaments.

 

PROGRAMA:

-MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A LA ENFERMETAT PERIODONTAL

-MÒDUL II: TRACTAMENT QUIRÚRGIC RESECTIU DE LA EP

-MÒDUL III: CIRURGIA PLÀSTICA PERIODONTAL A LA PRÀCTICA CLINICA 

-MÒDUL IV: TRACTAMENT QUIRÚRGIC REGENERATIU DE LA EP

-MÒDUL V: PERIODÒNCIA I IMPLANTOLOGIA

 

 Més informació a www.colegiopontevedraourense.com

 

 
 

SOL·LUCIÓ DE PROBLEMES FREQUENTS DE PATOLOGIA ORAL A LA CONSULTA DIÀRIA

Data

Divendres, 9 de novembre de 2018
Dissabte, 10 de novimbre de 2018
 
Divendres, de 16 a 20 hores
Dissabte, de 9.30 a 13.30 hores 
 
 

Lloc

COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA VIII REGIÓN
C/ Esgueva, 13 
VALLADOLID
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

Dra. PILAR GÁNDARA VILA

Dr. MARIO PÉREZ-SAYÁNS GARCÍA

Dr. ABEL GARCÍA GARCÍA

Dr. JOSÉ M. SOMOZA MARTÍN


Drets de inscripció: 

75€ col·legiats

30€ estudiants amb acreditació

INSCRIPCIONS:

cooe47@infomed.es

983266177

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Programa     

DIVENDRES 9

1.-Reaccions medicamentoses

2.-Malalties infeccioses

3.-Patologia labial

4.-Malalties sistèmiques / Patologia lingual

 
DISSABTE 10
 
1.-Liquen pla oral
 
2.-Malalties ampolloses
 
3.-Leucoplasia i eritroplasia
 
4.-Lesions quístiques dels maxilars
 
5.-Cáncer oral i gangli centinel·la
 
6.-Preguntes
 
 
 
CAS CLINIC
 
Es presentarà com si el tinguèssim a la clínica i valorant tots els possibles dubtes que poguèssin aparèixer:
 
¿Què es?
¿A què es deu?
¿Cóm es fa el diagnòstic?
¿A què es pareix?
¿Cóm es tracta?
 
Desenvolupament:
 
¿Què es?
Descripció clinica. Taca blanca que no es desprèn al raspat, diferenciar les que se desprenen de les que no es desprenen, localitzada en, tamany, evolució, sintomatologia, etc.
 
¿A què es deu?
Etiologia i factors relacionats. D'etiologia desconeguda, repassar tots els factors que se poden relacionar, influència d'ells, etc.
 
¿Cóm es fa el diagnòstic?
Quines proves diagnòstiques necessitam. Clinica, biòpsia incisional o escisional, altres proves diagnòstiques, etc.
 
¿A què es pareix? Diagnòstic diferencial. Comparar el nostre cas amb lesions o malalties paregudes, ¿cóm es fa el diagnòstic diferencial, etc.
 
¿Cóm es tracta? Medicaments, cirurgia, maneig correcte, possible malignització i factors que influeixen.
 
 
 
 

FACTORS RESTAURADORS EN IMPLANTOLOGIA

AULA CLÍNICA 2018 - TRAUMATOLOGIA DENTAL: ENDODÒNCIA VS IMPLANTS

 

Data

Dissabte 6 d'octubre 
 
 

Lloc

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias
Carrer La Lila, 15
33002 - OVIEDO, ASTURIAS
 

Altres

informacions             

Dictants:

   Dra. ANA ARIAS

   Dr. JOSÉ Mª MALFAZ

   Dr. MIGUEL GONZÁLEZ

   Dr. SANTIAGO LLORENTE

 

Inscripcions:

La inscripció al curs es realitzarà des de la plataforma de pagament habilitada a  www.formacion.fundaciondental.esLes dades introduides a la inscripció del curs serviran per a l'el·laboració dels diplomes acreditatius i certificats d'assistència, pel que es prega siguin introduits tal i com vulguin apareixer en aquests documents.

 

Diplomes i certificats:


Per a rebrer el diploma/certificat del curs, s'haurà d'assistir al menys al 90% del curs i acreditar-lo mitjançant el control de signatures que es realitzarà a l'entrada i la sortida del mateix.

Els diplomes/certificats s'entregaran al finalitzar la sessió, prèvia comprovació de les signatures.

Preu Col·legiats: 100 €

Preu Estudiants: 50 €

 

  

Programa     

1- Claus per a una endodòncia més predible: On estam i a on anam? Dra. Arias

2- Síndrome de la dent fisurada i fractures radiculars. Dr. Malfaz

3- Regeneració òsia alveols postextracció, regeneració horitzontal i vertical. Dr. González

4- Rehabilitació implantològica en el sector anterior. Dr. Llorente

 

CURS INTENSIU 'ODONTOLOGIA DE MÍNIMA INTERVENCIÓ

Data

Divendres, 14 i dissabte 15 de setembre 
 
Divendres, de 16 a 20.30 hores  
Dissabte, de 10 a 14,30 hores
 
 

Lloc

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5
VIGO
 

Altres 

informacions             

Drets de inscripció: 

Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'odontología amb acreditació

 

Organitza:

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE

www.colegiopontevedraourense.com

 

Inscripcions:

cooe36@colegiopontevedraourense.com

Tel. 986864449


Places limitades i ateses per rigurós ordre de inscripció

  

Programa     

CONCEPTES BÀSICS

1. Identificació - Primera visita (entrevista motivadora) - Control de la placa, valoració periodontal, ICDAS (valoració de càries) - Valoració de l'oclusió. - Valoració del risc de càries (Protocol CAMBRA)

2. Prevenció/tractament precoç - Instauració de mides per a millorar el risc. Fonaments bàsics i la seva aplicació per la pràctica diaria de l'Odontologia.

3. Tractament - Odontologia conservadora (eliminació de càries i tractament de la càries). -Terapèutica pulpar des de la perspectiva M. I. Estètica i rehabilitació amb composites. - Ajustament oclussal.

4. Manteniment - La saliva com a recurs de protecció i estabilitat en els tractaments. - La motivació i reforç positiu, recursos imprescindibles.

 


Formulari de contacte

SOLUCIONS REHABILITADORES EN EL MANEIG DEL PACIENT PERIODONTAL AVANÇAT

Data

Dissabte, 9 de juny de 2018
09:30 a 14:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dra ANA ECHEVERRIA y Dr. MARIÀ SANTAMARIA

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 60 €

Preu joves dentistes (< 30 anys): 30 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"Bankia" ES79-2038-3432-8660-0011-6041

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 01/06/2018

  

Programa    

1ª Part

 - Identificació del pacient periodontal de risc (avançat i agressiu). Raons per les quals es considera a aquests pacients en aquesta categoria.

 - Risc de pèrdua dental versus viabilitat de la dent.

 - Presentació de casos clínics.

 2ª Part

 - Criteris rehabilitadores en aquest tipus de pacients. Solucions que minimitzen el risc de periimplantitis.

 - Opcions que s'utilitzen per incloure una dent com a element de suport protèsic.

 - Presentació de casos clínic.

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

ÈXIT/FRACAS DE LA TERAPÈUTICA ENDODÒNTICA

Data

25 i 26 de maig de 2018
Divendres, 16:00 a 20:30 hores
Dissabte, 9:30 a 14:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. BORJA ZABALEGUI ANDONEGUI

Duració: 8 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 80 €. Joves dentistes (< 30 anys): 60 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 18/05/2018

  

Programa    

- Concepte d'èxit-fracàs en el tractament de conductes. Concepte tradicional i nova definició de la AAE. Criteri de supervivència.

- Classificació de les possibles causes de fracàs del tractament de conductes.

- Preparació de biomecànica dels conductes radiculars. Objectius, estratègies i aportacions de la instrumentació Mecanitzada. Situació actual.

- Obturació dels conductes radiculars. Objectius i paper dels materials d'obturació termoplàstica. Situació actual.

- Aplicacions del Microscopi Operatori en els tractaments d'endodòncia.

- Interrelacions endodòncia-periodòncia. Situació actual.

- Síndrome de pèrdua òssia alveolar. El seu paper en l'algorisme endodòncia-implant.

- Ús del CBCT (Tomografia Volumètrica Computaritzada de Haz Cònic en Endodòncia)

- Perforació: pronòstic i alternatives de tractament predictible.

- Situació actual de les tècniques de apicoformació: Hidròxid de calci/MTA.

- Fractura radicular horitzontal. Pronòstics i tractament predictible.

- La Microcirurga Endodòntica. Objectiu i tècnica endodòntica.

 

 Patrocinat per:

 

 

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

COM ACONSEGUIR ELS MILLORS RESULTATS AMB APARATOLOGIA AUTOLIGABLE?

Data

Dissabte, 28 d'abril de 2018
09:30 a 14:00 
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. JAVIER MOYANO LEIXA

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 60 € (només teòric)

Preu joves dentistes (< 30 anys): 30 € (només teòric)

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 20/04/2018

  

Programa    

- Posada al dia en aparatologia autoligable.

- Mites i evidències.

- Posicionament i cementat brackets.

- Fases de tractament.

- Acabat i retenció.

 

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CIRURGIA REGENERATIVA EN DENTS AMB TRACTAMENT ORTODÒNTIC EN OS ATRÒFIC

Data

DissabTE, 10 de març de 2018
09:30 a 14:00 i 16:00 a 18:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. RAMÓN LORENZO VIGNAU

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 100 € (teòric-pràctic); 60 € (només teòric)

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (teòric-pràctic); 30 € (només teòric)

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 02/03/2018

  

Programa    

Introducció en cirurgia regenerativa. Conceptes biològics de la regeneració horitzontal a la vertical.

 - Aprendre els conceptes clau de biologia de cicatrització dels teixits, per garantir la confiança del clínic i, conseqüentment l'èxit de la cirurgia.

- Aprofundir en maneig dels teixits tous indispensables per proveir la protecció adequada del procés de regeneració fins a la maduració òssia completa.

- Sistematitzar la seqüència quirúrgica necessària per dur a terme amb total seguretat diferents tècniques de reconstrucció dels teixits durs.

- Identificar les fases clau del diagnòstic per optimitzar el pla de tractament quirúrgic.

- Discriminar quins són els factors claus que determinen l'èxit en regeneració òssia.

- Conèixer què biomaterials puc usar fiablement i em garanteixen el millor resultat.

- Conèixer quin és el percentatge de complicacions i com puc manejar-les.

- Avaluar què alternatives terapèutiques tinc.


Tractament orto-perio. Un nou protocol en casos complexos. Reconstrucció alveolar i ortodòncia accelerada.

 - Sistematitzar la seqüència quirúrgica necessària per dur a terme amb total seguretat diferents tècniques de corticotomia.

- Identificar les fases clau del diagnòstic per optimitzar el pla de tractament quirúrgic.

- Conèixer la dinàmica ortodòntica per dur a terme moviments accelerats amb seguretat.


Pràctiques.

 - Pràctiques dels conceptes apresos sobre caps de porc i models específics.

 Nº màxim d'assistents per a la part pràctica és de 15.

 

Sol·licitud d'inscripció al curs

ACTUALITZACIÓ EN ENDODÒNCIA MICROSCÒPICA I IMPLANTOLOGIA INMEDIATA

Data

16 i 17 de febrer de 2018
Divendres, 16:00 a 20:30 hores
Dissabte, 9:30 a 14:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO

Duració: 8 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 80 €. Joves dentistes (< 30 anys): 60 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 9/02/2018

  

Programa    

* Diferències entre endodòncia convencional i endodòncia moderna.

* Microscopi clínic i les seves aplicacions.

- Tipus de microscopis.

- Avantatges i desavantatges.

- Diferencies microscopi-lupes.

* Relacions ENDO-PERIO: defectes ossi i la seva classificació.

- Tècniques de regeneració òssia guiada en Microcirugía Endodóncica.

* Perforacions en Endodòncia:

- Classificació i maneig.

- Tècniques.

* Reimplante Intencional.

- Amputacions radiculares.

- Hemisecciones.

* Irrigació activa i irrigació passiva.

- La seva importància en l'èxit final.

- Tipus d'agulles.

- Tipus de irritantes i quan usar cadascun: hipoclorit Na, EDTA, Clorhexidina, MTAD. “Seqüència ideal d'irrigació”.

- Nous sistemes d'irrigació mecanitzada.

* Tractament endodóncico enfront de tractament amb implants.

- Establint el potencial i els límits de cada costat.

- Tractament endodóncico.

- Retratamiento.

- Microcirugía endodòncia periapical i lateroradicular

- Reimplante intencional.

*Implantología immediata: diferida.

- Condicions necessàries per la implantología immediata.

- Maneig d'empelts ossis i regeneració òssia guiada.

- Empelts de teixit tou.

*Maneig dels defectes ossis post-extracció en implantología immediata.

- Taxes d'èxit-fracasso del tractament endodóncico enfront del tractament amb implants.

 

 Patrocinat per:

 

 

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

MANEIG DE REABSORCIONS DENTALS I ACTUALITZACIÓ EN ENDODÒNCIA

Data

Dissabte, 27 de gener de 2018
09:30 a 14:00 i 16:00 a 18:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. JOSÉ A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 100 € (teòric-pràctic); 60 € (només teòric)

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (teòric-pràctic); 30 € (només teòric)

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 19/01/2018

  

Programa    

Part teòric

 * Maneig de reabsorcions dentals:

- Diagnòstic, identificació i tractament dels diferents tipus de reabsorcions dentals (reabsorcions internes, externes, inflamatòries i per substitució)

 * Presa de decisions i actualització en Endodòncia:

- Abordatge de diferents situacions compromeses en endodòncia i actualització sobre els nous sistemes d'irrigació i instrumentació en endodòncia.

 Part Pràctic

 - Explicació detallada del sistema d'instrumentació amb el qual es realitzaran les pràctiques (per determinar).

 - Pràctiques amb el sistema d'instrumentació acordat.

 

 * Nº màxim d'assistents per a la part pràctica és de 15

 

 

 

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CURS MODULAR TEÒRIC-PRÀCTIC D'ENDODÒNCIA AVANÇADA - X EDICIÓ

Dates

Mòdul 1: 19 i 20 de gener de 2018

Mòdul 2: 23 i 24 de febrer de 2018

Mòdul 3: 9 i10   de març de 2018

Mòdul 4: 13 i 14 d'abril de 2018

Mòdul 5: 25 i 26 de maig de 2018

 
Duració: 50 hores

Lloc

Colegio Oficial Dentistas de Murcia
Tel. 968201665
 

Altres

informacions             

Dictants:

Dr. Jose Manuel Granero Marín

Dr. Javier García Jerónimo

Dr. Santiago González López

 

Objectiu General

Donar a conéixer al dentista general les darreres novetats en endodòncia, primer mitjançant la seva explicació teòrica amb els mètodes docents més avançats, i la posta en pràctica amb tutoria personalitzada de les tècniques més recents.

 

Objectius Específics

Que l'assistent obtengui un coneixement tant teòric com pràctic de la realització d'apertures camerals, localització de conductes, ús dels localitzadors d'àpice, instrumentació mecànica amb llimes NITI i obturació amb tècniques termoplàstiques amb gutapercha i altres materials de darrera generació. Realització de desmontatge coronal, retractaments i desobturació de conductes així com introducció en l'ús dels ultrasons i del microscopi operatori en endodòncia. Restauració de la dent endodonciada amb col·locació de postes emprant sistemes d'adhesió i reconstrucció de darrera generació. Restauracione en el sector anterior amb realització de carilles de composite.

 

Metodologia

El desenvolupament del curs tindrà lloc preferentement en divendres tarda de 16 a 21 hores (part teòrica) i dissabte en horari de 9 a 14 hores (teoria i pràctica).

Es proporcionarà tot el material, instrumental i aparatologia necessària per a realitzar les pràctiques, exceptuant les dents naturals que hauràn de ser aportades pels assistents al curs, haguent de ser realitzada una amplia apertura cameral de les dents. Preferiblement les dents es conservaran en aigua afagint una petita quantitat de clorhexidina al 0.12%. (Dos terços d'aigua i un terç de clorhexidina).


MÉS INFORMACIÓ

  

 

 

Inscripcions

 

 

Inscripció a tots els mòduls: 1.800 euros.

Places: 21

En fer efectiva la inscripció a tots els mòduls es pagaran 500 euros, i la resta, 1300 euros, abans del primer mòdul.

Només s'admitiran anul·lacions fins el dia 5 de gener de 2018, reintegrant la meitat de la quota inicial.

A partir d'aquesta data no es tornarà l'import que s'hagi ingressat encara que s'anul·li la inscripció.

Per inscriurer-se serà imprescindible estar col·legiat a algún dels Col·legis Oficials de Dentistes.

Als intermedis del curso es servirà un cafè amb pastes.

En finalizar el curs s'entregarà diploma acreditatiu.

 

INSCRIURER-ME AL CURS

 

 

 

 
 
 
 
 

PRÒTESIS FIXA ESTÈTICA AVANÇADA

Data

1 i 2 de desembre de 2017
Divendres, 9:30 a 14:00 i 16:00 a 20:30 hores
Dissabte, 9:00 a 14:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. ERNEST MALLAT CALLIS i Dr. JAVIER DE MIGUEL FIGUERO

Duració: 12 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: 1,6

Preu: 80 €. Joves dentistes (< 30 anys): 60 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 24/11/2017

  

Programa    

1. Diagnòstic i pla de tractament dels problemes estètics.  

• Referències necessàries per valorar l'estètica del grup anterior: com transferir-les de forma fiable al laboratori?

• Importància de l'encerat diagnòstic i el mock-up.

• Descripció del protocol a seguir en els diferents escenaris que se'ns presenten en abordar els problemes estètics.

• Aspectes clau en el diagnòstic i pla de tractament implantològic davant una o diverses absències dentaries en el sector anterior (implant ideal, posició tridimensional de l'implant…)

Maneig dels teixits pel prostodoncista.

• Conformació dels teixits mitjançant pòntics. Com aconseguir pòntics estètics?

- Protocol de modelatge de l'espai pòntic en crestes cicatritzades.

- Protocol de modelatge dels alvèols post-extracció.

• Maneig dels teixits durs i tous en pròtesis sobre implants.

- Maneig dels teixits durs i tous en pròtesis sobre implants.

- Tècniques de preservació de l'os alveolar pel prostodoncista.

- Com millorar els teixits tous peridentaris i periimplantaris.

- Implants immediats i càrrega immediata en el sector anterior.

3. Selecció del material restaurador

• Selecció del material ceràmic sobre la base de criteris clínics: ceràmica feldespàtica, disilicato de liti i òxid de zirconi.

• Quin factor determina el tipus de restauració en el sector anterior?

• Disseny de cofias i estructures i en pròtesis d'òxid de zirconio.

• Manejo clínic del disilicato de liti i de l'òxid de zirconio.

• Quins detalls en la preparació dentaria convé tenir present per a pròtesi totalment ceràmica?

4. Altres aspectes d'interès en la resolució de casos clínics.

• Elecció de pilars per a implants.

- Cementar vs. cargolar.

- Cargolar a IOI vs. cargolar a pilar.

- Tipus de pilar segons el cas clínic.

• Diferències i relació entre dents i implants.

• A la recerca de la impressió ideal: com treure el màxim rendiment a les silicones d'addició?

- Presa d'impressions simultània de dents i implants.

5. Tractament dels casos amb desgastos severs

• Fonaments dels augments de la dimensió vertical d'oclusió.

• Quan cal augmentar la dimensió vertical d'oclusió?

• Quins factors determinen quant cal augmentar la dimensió vertical d'oclusió i de quina manera distribuirem l'augment entre ambdues arcades?

• Protocol en 20 passos per realitzar augments de la dimensió vertical d'oclusió de manera predictible.

6. Detalls que determinen l'èxit a llarg termini

• Detalls per un cementado adhesiu predictible: preparació adequada de les diferents superfícies implicades (metall, porcellana, composite…).

• Manteniment i prevenció.

• Casos clínics complexos pas a pas.

 

 Patrocinat per:

 

 

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

ORTODÒNCIA PLÀSTICA I ALINEADORS TRANSPARENTS

Data

24 i 25 de novembre de 2017
Divendres, 16:00 a 20:00 hores
Dissabte, 10:00 a 14:00 hores
 

Lloc

Hotel Eurostars Auriense
Cumial, 12
Ourense
  

Altres 

informacions                  

Dictant: Dr. Eduardo Padrós Serrat

Duració: 7 hores lectives.

Drets d'inscripció: 80 € dentistes col·legiats.

                                34 € estudiants pre-grau amb acreditació.

Inscripció i forma de pagament: Es deu formalitzar la inscripció per correu electrònic a cooe36@colegiopontevedraourense.com o tel. 986864449 i un cop confirmada la reserva realitzar l'ingrés al compte del col·legi en el banc Pastor: ES89 0238 8104 6806 00191759, indicant el nom de la persona a inscriure. També es pot autoritzar a que l'import de la inscripció sigui carregat al compte col·legial (únicament col·legiats de la XI Regió)

S'emetran acreditacions d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90% de la duració del curs.

Les places són limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

  

Programa    

I. INTRODUCCIÓ

   -Concepte d'ortodòncia plàstica.

   -Elastodòncia. Tractaments amb ortodòncia elàstica.

   -Història de la ortodòncia elàstica.

   -Bases del tractament amb ortodòncia plàstica. Tipus de diagnòstic i tractament.

   -Història de l'ortodòncia plàstica.

   -Revissió de la literatura. Materials emprats per els alineadors.

   -Set up diagnòstic i per a tractament.

   -Petits moviments dentaris. Tècnica STARS.

   -Essix. Divots y Windows.

 

II. IMPORTÀNCIA DEL DIAGNÒSTIC EN ORTODÒNCIA PLÀSTICA

   -Valoració tridimensional.

   -Simulació virtual.

   -Valoració del moviment dentari planejat.

   -Moviment virtual i moviment ideal.

 

III. TRACTAMENTS AMB ALINEADORS TRANSPARENTS

   -Pronòstic i valoració.

   -Tècniques per a tractaments senzills. Simpli5, Realiner, Ideal SmileAligner, etc.

   -Tècniques per a tractaments més complexes. 

   -El boom de Invisalign.

   -Característiques diferencials de les tècniques Be Flash, Art Aligner, Inviflex, Arc Angel, Nivola Air Aligner, Orthocaps, All in, Alineadent, PerfectAligner, Cleartek, Scanner intraoral.

   -Altres tècniques: K line, Tru line, Clearstep, Clearpath, Peculiaritats.

   -BracketsSAR, GeniovaMagicAligner, Crystaligner. Forces pulsàtils: Aerodentis.

   -Acabat en ortodòncia plàstica. Ajut d'elàstics i altres aparatologies.

   -Tallat oclusal.

 

IV. COMPARATIVA DE TÈCNIQUES. VENTATGES I DESVENTATGES.

   -Característiques ideals d'un sistema d'ortodòncia plástica.

   -El futur. Precs i preguntes.

 

V. PRECS I PREGUNTES

 

 

MÉS INFORMACIÓ

 
 
 

CURS INTERACTIU SOBRE ENDODÒNCIA ACTUAL

Data

17 i 18 de novembre de 2017
Divendres, 16:00 a 20:30 hores
Dissabte, 09:30 a 14:00 hores
 

Lloc

Colegio Oficial de Dentistas de Huelva
C/ Vázquez López, 43 bjs.
21001 - Huelva
  

Altres

informacions                  

Dictants: 

Dr. Miguel Miñana Gómez

Dr. José Mª Malfaz Vázquez

Quota de inscripció: 75 € dentistes col·legiats.

                                   50 € nous col·legiats i estudiants postgrau.

Forma de pagament: 

-En efectiu a l'entrada del curs.

-En benefici de l'organització, s'agrairía la confirmació de l'assistència amb suficient antelació.

-S'entregarà Diploma acreditatiu.

 

INFORMACIÓ:

TEL. 959250123

coehu@coehu.com

www.coehu.com

  

Programa    

- La problemàtica del Diagnòstic i posta al dia en noves tecnologies:

   - Claus diagnòstiques en endodòncia.
   - Ús de la Tomografia volumètrica CBCT.
   - Ús del Microscopi quirúrgic.

- Diseny de la cavitat d'accés en relació amb l'anatomia pulpar i radicular. Passes necesàries per a la seva correcta preparació.

- Localitzadors de àpexs

- Preparació i conformació de conductes:

   - Preparació d'accés al conducte. Longitud de treball.
   - Conceptes fonamentals. Glidepath. Tècniques actuals de instrumentació.
Nous sistemes rotatoris.

- Irrigació: Importància. Conceptes fonamentals.

- Obturació de conductes:

- Com triar la tècnica ideal d'obturació.

- Tècniques termoplàstiques d'obturació.

- Importància del segellat coronal i apical.

- Urgències en endodòncia. Medicacions intraconducte. Endodòncia en 1 cita vs 2 cites.

- Opcions de tractament en dents amb àpexs inmadur i periodontitis apical:
   - Apicoformació, Barrera apical, i regeneració pulpar.


- Què podem fer quan es complica un tractament d'endodòncia?:
   - Retractament endodòntic no quirúrgic.

 

PRÀCTIQUES

Tècnica rotatòria Llimes de Níquel Titanio de darrera generació i obturació

Termoplàstica

Pràctiques en blocs d'acrílic.

 

Si és possible els participants poden dur dents naturals amb les cavitats d'accés realitzades.

 
 
 
 

SEPA JOVEN VALLADOLID 2017 - EL SOMRIURE 2.0

Data

Divendres, 10 de novembre

Dissabte, 11 de novembre

 
 

 Lloc

Feria Valladolid.
Av. Ramón Pradera, 3
47009 Valladolid
Tel. 983429300
www.feriavalladolid.com
 
 

Més informació i 

Inscripcions

sepajoven@sepa.es

911610143

 

MÉS INFORMACIÓ

 

  

 

 

 

 

 
 
 

CIRURGIA BUCAL PER A ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS GENERALISTES

Data

Divendres, 10 de novembre de 2017
Dissabte, 11 de novembre de 2017
 
Divendres: 16:00 a 20:30 hores
Dissabte: 10:00 a 14:30 hores i 16:00 a 20:30 hores
 
 

Lloc

Hotel NH Palacio
Av. García Barbón, 17-19 
VIGO
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Cosme Gay Escoda


Duració: 12 hores lectives


Drets d'inscripció:

Dentistes col·legiats: 80 €

Estudiants pre-grau amb acreditació: 34 €

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

 

Programa  

SESSIONS TEÒRIQUES (9 hores):

1. Principis bàsics de la Cirurgia Bucal (60 min)

2. Tècnica quirúrgica fonamental (90 min)

3. Extracció dentària quirúrgica (cordals, canins, etc.) (90 min)

4. Tractament ortodòncic-quirúrgic de les dents incloses (60 min)

5. Infecció odontogènica (60 min)

6. Cirurgia periapical (60 min)

7. Frens bucals (30 min)

8. Lessions premalignes de la mucosa bucal (45 min)

9. Diagnòstic precoç de càncer bucal (45 min)

 

SESSIONS AUDIOVISUALS (3 hores):

- Es projectaran vídeos de les distintes tècniques quirúrgiques que comprenen el temari del curs.

 

 

SIMPOSIO EN IMPLANTS I PERIODÒNCIA REGENERATIVA

Data

Divendres, 10 de novembre de 2017
 9:30 a 14:00 i 16:00 a 18:00 hores
 

Lloc

PALMA AQUARIUM
Manuela de los Herreros i Sorià, 21
Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. RAUL G. CAFFESSE, Dr. JOSE V. SANZ CASADO i Dr. ANDRÉ CHEN

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 50 €.

Nº de Places:100

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 3/11/2017

  

Programa Teòric   

 “Regeneració Periodontal: d'on venim, on anem”. Dr. Raúl G. Caffesse

Presentar a l'audiència una versió de la història del desenvolupament de les tècniques regeneratives per realment comprendre el camí recorregut fins a arribar a les tècniques actuals. Mirar cap al futur per incursionar en enfocaments futurs.

 “Anatomia aplicada a la cirurgia amb implants”. Dr.  José V. Sanz

S'abordaran tècniques de regeneració òssia i el suport anatòmic que les justifica, així com la incidència que l'anatomia locoregional té el desenvolupament de la cirurgia per evitar les possibles complicacions quirúrgiques.

 “Implants de Zirconio i tecnologia digital”. Dr. André Chen

La integració de protocols digitals és una realitat en el present i un futur cert en implantología dental.

La tecnologia digital ha permès també, la integració de tecnologies de difícil maneig, com a implants de zirconio d'una sola peça o l'ús de pilars personalitzats prefabricats.

La part mecànica dels protocols és indubtablement important. No obstant això, és a l'àrea de la Biologia i la Fisiologia implantar que aquestes tecnologies digitals fan una diferència en relació amb les tecnologies convencionals.

En l'àmbit estètic i social els implants de Zirconio ja no són considerats com l'últim recurs de teràpia, però són, avui dia, opcions viables per a rehabilitacions implanto-suportades.

En aquest context, aquesta conferència pretén mostrar en quins punts la tecnologia digital i el zirconio va venir a ajudar a la biologia perimplantar, confrontant la bioquímica, la biologia, l'estètica i la funció.

 

Sol·licitud d'inscripció al curs

AULA CLINICA 2017: TRACTAMENTS PERIODONTALS I MULTIDISCIPLINARIS A LA PRÀCTICA DIÀRIA

Data

Dissabte, 28 d'octubre de 2017
De 09:00 a 21:00 hores
 

Lloc

Col·legi de Metges de Santiago de Compostela
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 39
15701 Santiago de Compostela
 
 

Altres

informacions             

Preus:

Abans del 31/08/2017   80 €

A partir del 01/09/2017  100 €

 

Inscripció:

La inscripció al curs es realitzarà  des de la plataforma de pagament habilitada a: www.formacion.fundaciondental.es

Les dades introduïdes a la inscripció del cur serviran per l'elaboració dels diplomes acreditatius i certificats d'assistència, pel que es prega s'introdueixin tal i com vulguin aparèixer als esmentats documents.

 

Diplomes i certificats:

Per rebre el diploma/certificat del curs, s'haurà d'assistir al menys al 90% del curs i acreditar-ho mitjançant el control de firmes que es realitzarà a l'entrada i sortida del curs.

Els diplomes/certificats s'entregaràn al finalitzar la sessió, prèvia comprovació de les signatures.

 

 

Programa  

09.30 a 10.30 

Actualització del tractament quirúrgic de les enfermetats periodontals a la clínica general.

Dr. Santiago Mareque i Dr. Yago Leira

 

10.30 a 12.00

Gingivitis descamativa, com tractar-la?: Patologia Gingival no associada a placa bacteriana.

Dr. Pablo Varela Centelles i Dra. María José García Pola

 

12.30 a 14.00

Tractaments estètics rehabilitadors en el pacient periodontal.

Dr. Pablo Castelo i Dr. Juan M. Liñares Sixto

 

16.00 a 17.30

Maneig de teixits en l'entorn implantari. Estètica periimplantària. Tractament de les Periimplantitis.

Dr. Antonio Liñares i Dr. Gabriel Villaverde

 

18.00 a 19.30

Tractaments combinats en Periodòncia-Ortodòncia.

Dr. Juan Blanco i Dra. Isabel Ramos

 

19.30 a 21.00

Implementació del làser en el tractament periodontal. Teràpia fotodinàmica i aplicacions en cirurgia oral.

Dr. Gonzalo López Castro i Dra. Marcela Bisheimer Chémez

 

OBJECTIUS GENERALS

Identificar i conèixer els criteris diagnòstics i les indicaciones de tractament de les enfermetats periodontals, així com els diferents procediments quirurgics i no quirurgics, per el control de la infecció periodontal. També des d'un abordatge multidisciplinar, es mostrarà l'efectivitat dels distints procediments.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 
1. Conèixer les distintes tècniques quirurgiques de tractament de la infecció periodontal, després de la teràpia periodontal bàsica.
 
2. Conèixer els procediments diagnòstics i terapèutics indicats a les patologies gingivals descamatives. Així com estar familiaritzat amb els distints diagnòstics diferencials d'aquest grup de patologies mucocutànies.
 
3. Conèixer els procediments de prevenció i maneig de l'enfermetat periodontal i periimplantària. També estar familiaritzat amb les tècniques de cirurgia regenerativa als distints entorns.
 
4. Conèixer les tècniques restauradores i prostodòntiques per a incrementar la qualitat de vida del pacient periodontal controlat.

5. Estar familiaritzat amb les indicaciones de tractaments multidisciplinars en el pacient periodontal i de les tècniques ortodòntiques que poden proporcionar resultats estables en el llarg plaç.

6. Estar familiaritzat amb les modernes tecnologies, l'aplicació dels distints LÀSER i dels procediments de teràpia fotodinàmica en el maneig d'aquest tipus de pacients.

 

3ª REUNIÓ CIENTÍFICA-SOCIAL CIUTAT DE SALAMANCA: LA IMPORTÀNCIA DEL MANEIG DEL TEIXIT GINGIVAL EN EL RESULTAT ESTÈTIC DELS CASOS MULTIDISCIPLINARS

Data

Dissabte, 28 d'octubre de 2017
 
De 9.30 a 14 hores i de 16 a 22.30 hores
 
 

Lloc

PALAU DE CONGRESSOS I EXPOSICIONS DE CASTILLA Y LEÓN
Cuesta de Oviedo, s/n
37008 - SALAMANCA
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. JUAN ZUFIA GONZÁLEZ


Quota d'inscripció:

Col·legiats a Salamanca: 90 €

No col·legiats a Salamanca: 125 €

Estudiants: 70 €

Estudiants fora de plaç: 100 €

Sopar de Congrés: 40 €

Sopar de Congrés amb acompanyant: 50 €

 

Informació i inscripcions: Col·legi de Dentistes de Salamanca

T. 923134801 i cooe37@infomed.es 

 

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

 

Programa Preliminar

MATÍ:

1. Instrumental necessari per a la cirurgia plàstica periodontal.

2. Utilitats dels injerts gingivals (connectiu i epitelial).

3. Tractament del dèficit horitzontal i vertical.

4. Darreres tendències en alveols post-extracció.

5. El inmens potencial de l'òs autòleg.

 

TARDA:


1. Diferents tècniques de confecció de provisionals per a modelar el teixit.

2. La importància i el maneig dels injerts gingivals en els procediments de regeneració òsia guiada.

3. Maneig de complicacions.

 

 

 
 

ACTITUD TERAPÈUTICA DAVANT LES RECESIONS GINGIVALS. ENFOCAMENT DIFERENCIAL DE ZONES ESTÈTIQUES RESPECTE AL V SEXTANT

Data

Divendres, 27 d'octubre de 2017
 
De 16 a 20.30 hores
 
 

Lloc

HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5
VIGO
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. RAFAEL NARANJO


Inscripcions:

Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontologia amb acreditació.

T. 986864449 / cooe36@colegiopontevedraourense.com

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Programa 

1. Recesions gingivals: conceptE - definició.

2. Importància clínica - etiologia - epidemiologia.

3. Classificació clínica.

4. ¿Per què hem de diferenciar el V Sextant? Factors que es deuen tenir en compta.

5. Tècniques quirúrgiques ¿Quin hem de triar en cada situació clínica? ¿Per què?

6. Recessions amb implicació estètica - Tècniques indicades - Evolució històrica.

7. Recessions múltiples - abordatge quirúrgic. 

8. Factors clínics determinants a la nostra tècnica quirúrgica.

 

 

 

NOVES PERSPECTIVES EN EL TRACTAMENT PERIODONTAL NO QUIRÚRGIC Y EN LA DESCONTAMINACIO DELS IMPLANTS

Data

Dissabte, 30 de setembre de 2017
16:00 a 20:30 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. IGNACIO SANZ SANCHEZ

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 60 €. Joves dentistes (< 30 anys): 30 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 13/10/2017

  

Programa    

 

- Conceptes bàsics de les patologies periodontals i preriimplantaries.

- Mètodes convencionals per realitzar el raspat i allisat radicular i el manteniment periodontal i d'implants.

- Limitacions dels mètodes convencionals.

- Noves tecnologies.

- Tecnologies Piezon®, Air-Flow® i Perio-Flow®.

- Aplicacions en malalties periodontals i periimplantaries.

- Demostració pràctica dels sistemes d'aire abrasiu.

 

 

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

XX CONGRÉS DE METGES I BIÒLEGS EN LLENGUA CATALANA

Data

Divendres 20 i dissabte 21 d'octubre de 2017
 
 

Lloc

Manresa
 
 

Programa           

BLOC 1

ORÍGENS I FINALITATS SOCIALS DELS MODELS SANITARIS DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

 

BLOC 2

L'ATENCIÓ PRIMÀRIA QUE VOLEM

 

BLOC 3

MEDIAMBIENT, GLOBALITZACIÓ I SALUT

 

BLOC 4

ELS CONGRESSOS DE METGES I BIÒLEGS DE LLENGUA CATALANA: MÉS DE 100 ANYS

  


 

 

 

MICROTORNILLOS EN ORTODÒNCIA. NOVES APLICACIONS

Data

Dissabte, 30 de setembre de 2017
09:30 a 14:00 i 15:00 a 17:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. FERNANDO DE LA IGLESIA

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 100 € (teòric-pràctic)

            60 € (només teòric)

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (teòric-pràctic)

                                                30 € (només teòric)

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 02/06/2017

  

Programa Teòric   

Part teòrica:

- On i per què col·loquem microtornillos?

- Intrusió de molars.

- Presentació de casos preprotèsics.

- Augment d'ancoratge.

- Tracció de dents incloses.

- Canvi de plànols oclusals.

- Ús en cigurgia ortognàtica.

- Distalar molars.

- Taula redona: precs i preguntes.

 Part pràctica:

- Taller pràctic sobre model artificial.

- Col·locació de dispositius ancorats en microtornillos.

* Nº màxim d'assistents per a la part pràctica és de 15

 

 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

PROGRAMA MODULAR ENDODÒNCIA I RECONSTRUCCIÓ

Dates

29 i 30 de setembre de 2017
27 i 28 d'octubre de 2017
17 i 18 de novembre de 2017
26 i 27 de gener de 2018
16 i 17  de març de 2018
11 i 12 de maig de 2018
8 i 9 de juny de 2018
 
 
DURACIÓ: 93 hores lectives
 
HORARIS:
Divendres tarda de 16 a 21 hores (teòrica)
Dissabtes de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores (teòrica i pràctiques), menys el mòdul VII, que s'impartirà el divendres de 16 a 21 hores i el dissabte de 10 a 14 hores.
 
 

Lloc

Aula de Formación Continuada del Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
C/ Virgen del Camino, 2 entreplanta
Pontevedra
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: 

Manuel M. García Rielo

Pedro Ariño Domingo

José Conde Pais

José R. García Iglesias

Juan P. Miraglia Cantarini

David Fernández Millán

Eva Mª Rosel Gallardo

Jesús Balo Otero

Purificación González Villafranca

 

Drets de Inscripció: 1900 € - Odontoestomatòlegs col·legiats

Preinscripció: Fins el 5 de setembre a les 14 h. enviant e-mail a cooe36@telefonica.net 

Exposició: Exposició de la llista de preinscrits a partir del 6 de setembre a la web del Col·legi www.colegiopontevedraourense.com. També s'enviaran per correu electrònic.

Sorteig: Davant notari de les 19 places l'onze de setembre. Exposició a la web i enviament per correu electrònic.

Inscripció: El plaç és del 12 al 18 de setembre, ambdós inclosos, efectuant una transferència per l'import de la inscripció (1900 €) a la compta del Col·legi de Pontevedra.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

  

Programa

OBJETIUS


· Donar a conèixer a l'odontòleg general coneixement tant teòric com pràctic de la realització d'apertures camerals, localització de conductes, ús dels localitzadors de ápice, instrumentació mecànica amb llimes Ni-Ti i obturació amb tècniques termoplàstiques amb gutapercha i altres materials de darrera generació.

· Realització de retractaments i desobturació de conductes així com introducció en l'ús dels ultrasons i del microscopi operatori en endodòncia.

· Restauració de la dent endodonciada amb col·locació de postes emprant sistemes d'adhesió i reconstrucció de darrera generació.

· Proporcionar a l'odontòleg coneixements i habilitats quirúrgiques per a la pràctica 'apicectomies.

 

MÒDUL I: PRINCIPIS D'ENDODÒNCIA

MÒDUL II: INSTRUMENTACIÓ I IRRIGACIÓ EN ENDODÒNCIA

MÒDUL III: OBTURACIÓ DE CONDUCTES EN ENDODÒNCIA

MÒDUL IV: RETRACTAMENT EN ENDODÒNCIA

MÒDUL V: CIRURGIA PERIAPICAL

MÒDUL VI: RECONSTRUCCIÓ DE LA DENT ENDODONCIADA

MÒDUL VII: PRESENTACIÓ DE CASOS CLÍNICS I REPAS

 

 

 

ALÈRGIA I ODONTOLOGIA

Data

Divendres, 29 de setembre de 2017
De 16:00 a 20:30 hores
 

Lloc

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5
Vigo, España 
 
 

Altres

informacions             

Dictant: Dr. LUIS ARENAS VILLARROEL

Duració: 4 hores lectives

Drets d'inscripció: Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontologia amb acreditació.

 

Inscripcions: Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció, telefonant al telèfon del Col·legi 986864449, o enviant un correu electrònic: cooe36@telefonica.net

Es farà entrega d'Acreditació d'assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

Tarifes especials d'allotjament per els assistents a l'Hotel Ciudad de Vigo, 986227820.

Places limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

 

 

  

Programa

· Alèrgia a medicaments. Qüestions bàsiques.

· Problemes concrets.

   -Alèrgia a penicilines-betalactàmics.

   -Alèrgia a anestèsics locals. Alternatives.

   -Alèrgia-hipersensibilitat múltiple a aines (antiinflamatoris no esteroideus). Una     situació especial.

· Alèrgia al làtex.

· Alèrgia de contacte a components utilitzats en una consulta d'odontologia.

· Urgències alergològiques en odontologia. 

   -Anafilàxia reconeixement precoç i tractament.

   -Angioedema i angioedema hereditari.

 

 

 

 

 
 
 
 

1r. CONGRÉS INTERNACIONAL DE PRÒTESIS DENTAL

Data

Del 28 al 30 de Setembre de 2017
 

Lloc

Palau de Congressos d'Eivissa
C/ Metge Salvador Camacho, 11
07840 - Santa Eulària des Riu
 
 

Altres

informacions             

Ponents: 

Dr. Iván Ronald (Brasil)

TPD. Javier Pérez (España)

Dr. Aníbal Alonso (Argentina)

Dr. Miguel A. Ortiz (EEUU)

Dr. Randold Binns (EEUU)

TPD. Joan Sampol Reus (España)

Dr. Milko Villarroel (Brasil)

TPD. Carlos De Gracia Ruiz (España)

Dr. Ferràn Llansana Fitó (España)

TPD. Sergi Guirao (Andorra)

TPD. Luca Nelli (Italia)

Dr. Pablo Pavón Fraile (España)

TPD. Federico Presicci (Italia)

Dr. Luken de Arbeloa (España)

TPD. Iñaki Martínez Klemm (España)

TPD. Ricardo Soares (Portugal)

TPD. Ferràn Puigrefagut (España)


MÉS INFORMACIÓ i RESERVES

  

 

 

 
 

FLUX DE TREBALL ENTRE PERIODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL A LA CONSULTA PRIVADA

Data

Dissabte 8 de juliol de 2017
09:30 a 14 i 16 a 18:30 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. IGNACIO CHARLÉN DÍEZ i Dr. LUCAS CHARLÉN DÍEZ.

Duració: 6 1/2 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 100 €

Preu joves dentistes (< 30 anys):50  € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 30/06/2017

  

Programa     

1ª Part “Teoria i aplicació” (2 hores)  

1-Filosofia de treball. Tractem conductes, genives, dents, boques, o persones? 

2-El punt de partida diagnòstic ha de ser l'OBJECTIU final del tractament.

    Per què partim de l'ESTÈTICA?

3-Desitjos i expectatives. Perfil psicològic del pacient i com adequar els nostres objectius als seus. DEFINICIÓ DE L'ÈXIT I PROBABILITATS D'ACONSEGUIR-HO.

a. Pronosticar el marge d'error en cada cas

     i. Per la complexitat del cas

     ii. Per les expectatives desmesurades

4-Protocol de planificació interdisciplinàri:

a. Quina informació diagnòstica necessitem?

b. Com recollir totes les dades de forma seqüenciada?

c. Anàlisi de les dades. Com donar amb les dades rellevants de cada cas?

d. Establint un pronòstic a tres nivells: pacient motivació i salut sistèmica, boca funció, higiene i manteniment, dent situació inicial, qualitat del tractament i risc de complicacions futures.

e. Consideracions a l'hora de decidir el pla de tractament. Diagnòstic únic, plans de tractament múltiples.

f. Per què seguim una seqüència i no altra.

g. Monitoratge del pla de tractament de llarga durada, quan canviar de pla.

  

2ª Part “Situacions clíniques” (2 hores)

1-Pacient amb periodontitis activa o amb seqüeles de la mateixa (origen infecciosos) i les seves limitacions biològiques.

a. Seqüeles estètiques.

     i. alteració de l'arquitectura gingival.

     ii. absències dentaries a la zona estètica.

b. Regeneració periodontal.

c. Síndrome de col·lapse posterior.

2-Pacients sense periodontitis infecciosa.

a. Recessions gingivals.

    i. Tipus de recessió.

    ii. Tècniques quirúrgiques de cubriment radicular.

    iii. Amb o sense lesió no cariosa associada.

    iv. Relació de les recessions amb els tractaments d'ortodòncia.

b. Alteracions de l'arquitectura gingival.

    i. Tractament sense restauracions.

    ii. Tractament amb restauracions.

c. Dèficit de volum de teixits tous i durs.

    i. Pòntics.

    ii. Implants.

3-Altres situacions:

a. Tractaments orto-perio-estètica.

 

3ª Part “Tractament en directe” (2 ½ hores)

- Cirurgia en directe.

- Sumari i resolució de dubtes

 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

INTRODUCCIÓ A L'ESTÈTICA FACIAL PER A ODONTÒLEGS

Data

Divendres 7 de juliol de 2017
De 16 a 20.30 hores
 
 

Lloc

ORGANITZAT PER: COLEXIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE
 
Hotel Ciudad de Vigo
C/ Concepción Arenal, 5
Vigo, España 
 
 

Altres

informacions             

Dictants: Dr. GABRIEL GARCÍA

Duració: 4 hores lectives

Inscripció: Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció, telefonant al número del Col·legi 986864449, o enviant correu eletrònic a: cooe36@telefonica.net

Es farà entrega d'Acreditació d'Assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

Places limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

  

Programa     

· Estat legal de l'estètica facial a les clíniques odontològiques.

· PRGF en estètica.

· Farcits (fillers).

· Toxina botulínica.

· Somriure gingival.


 
 

IMPLANTOLOGIA PREDIBLE: UN ENFOCAMENT BIOLÒGIC DE LA IMPLANTOLOGIA

Data

Divendres 30 de juny de 2017
De 16 a 20.30 hores
 
 

Lloc

ORGANITZAT PER: COLEXIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA E OURENSE
 
Hotel Auriense
C/ Cumial, 12
Ourense, España 
 
 

Altres

informacions             

Dictants: 

Dr. Francisco J. Carrete Omar

Dr. Jorge Cobián Ron                

Duració: 4 hores lectives

Inscripció: Per assistir al curs és necessari realitzar la inscripció, telefonant al número del Col·legi 986864449, o enviant correu electrònic a: cooe36@telefonica.net.

Es farà entrega d'Acreditació d'Assistència. S'ha d'acreditar l'assistència al 90 per cent de la duració del curs.

Places limitades i ateses per rigurós ordre d'inscripció.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

  

Programa     

· Tractament de l'alveol postextracció.

· Implants postextracció.

· Càrrega inmediata predible.

· Diagnòstic i tractament de l'apnea del somni.

 
 
 

CIRURGIA PLÀSTICA I REGENERATIVA IMPLANTOLÒGICA A LA ZONA ESTÈTICA

Data

Dissabte, 10 de juny de 2017
09:30 a 14:00 i 16:00 a 20:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. DAVID GONZÁLEZ.

Duració: 8 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 100 € (teòric-pràctic)

            60 € (només teòric)

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (teòric-pràctic)

                                                30 € (només teòric)

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaría del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 02/06/2017

  

Programa Teòric   

· Principis de Cirurgia Plàstica i Regenerativa Implantològica.

· Protocols quirúrgics per a la col·locació d'implants immediats.

· Regeneració òssia guiada simultània. Casos avançats.

· Augments de cresta edèntula. Casos complexos:

   -Augment de cresta horitzontal

   -Augment de cresta tridimensional (horitzontal i vertical)

· Diagnòstic i tractament de la periimplantitis a la zona estètica.

· Tractament del fracàs biològic i estètic: Periimplantitis severa de l'implant mal posicionat en el sector anterior superior.

 
 
 

Programa Pràctic                  

· TALLER DE REGENERACIÓ ÒSSIA COMPLEXA

- Pràctica en models animals (caps de porc) d'on obtenim empelts de teixit connectiu (cirurgia plàstica) i empelts en blocs corticals per realitzar el cofre ossi (Tècnica de Khoury).Nº màxim d'assistents per a la part pràctica: 15Sol·licitud d'inscripció al curs

SEPA 2017

REUNIÓN ANUAL SEPA MÁLAGA 2017


 

SEPA es una de las entidades científicas más dinámicas de la odontología española y la periodoncia europea. Sus congresos, publicaciones y proyectos divulgativos son un punto de referencia para la comunidad de profesionales de la salud bucal, para los pacientes y para la población en general. SEPA tiene un firme compromiso con la ciencia y la investigación, la prevención y la salud, estando a la vanguardia de la innovación en las técnicas de regeneración.


 

PROGRAMA

CIRURGIA ORTOGNÀTICA I ORTODÒNCIA

Data

Divendres 12 de maig de 2017
09:00 a 13:30 y 15:30 a 18:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. FEDERICO HERNÁNDEZ ALFARO, Dra. RAQUEL GUIJARRO i Dr. JOSÉ I. IRIARTE ORTABE.

Duración: 6 hores i mitja, més 30 min. de pausa.

Preu: 60 €

Preu joves dentistes (< 30 años): 30 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 05/05/2017

  

Programa     

· Introducció. La primera visita en Cirurgia Ortognàtica. Dr. Hernández

· Planificació 3D. El nostre protocol. Dra. Guijarro

· Problemes verticals. Dr. Hernández

· Asimetries facials. Dr. Hernández

· Problemes transversals. Dra. Guijarro

· Complicacions en cirurgia ortognàtica. Dr. Iriarte

· Ortognàtica i vies respiratòries. Protocol d'actuació en el SAOS. Dra. Guijarro

· Surgery First en cirurgia ortognàtica. Nous enfocaments de tractament. Dr. Hernández

 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

TRACTAMENT DE LES INCLUSSIONS DENTÀRIES

Data

Divendres, 21 d'abril de 2017
16:30 a 21:00 hores
 
Dissabte, 22 d'abril de 2017
09:30 a 14:00 hores
 
·Duració estimada: 8 hores lectives
 
·Es prega arribar amb 15 minuts d'antelació pel registre d'entrada.
 

Lloc

Seu de l'Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias
La Lila, 15 - 1º C
OVIEDO, España 
 
 

Altres

informacions             

Dictant: Dr. D. José Mª Moriyón Uría


Formalització inscripció: Mitjançant el pagament de la cuota i l'enviament del butlletí d'inscripció a la seu col·legial dins del termini d'inscripció.

Termini d'inscripció: Del 28/03 al 19/04, ambdós inclosos, fins a cubrir l'aforament. No es recolliràn sol·licituts fora d'aquest termini.

Drets d'inscripció: Consultar amb la secretaría del Col·legi

Places limitadas: 50 persones. Consultar disponibilitat.

Certificat d'assistència: S'entregarà certificació als assistents al 90% de les hores del curs.

Acreditació: L'acreditació de la Comissió d'Acreditació de Formació Continuada de les Profesions Sanitàries del Principat d'Asturias, es dirigeix exclusivament a odontòlegs i estomatòlegs colegiats amb dret a certificat d'assistència. Per obtenir dita acreditació, ademés hauràn de superar la prova teòrica que tendrà lloc al final del curs (80% d'encerts).

Normativa d'aplicació: La normativa que regeix les activitats de formació continuada d'aquest Ilustre Col·legi és la que es publica a l' Anuari i ha estat aprovada a l'Assemblea General de Colegiats.

Avís: El col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs amb 48 hores d'antelació a la celebració, de no haver-hi un número mínim raonable d'inscripcions, així com de modificar el lloc de celebració en cas de superar-se el número de places disponibles en el lloc previst per a la celebració del curs.

  

Programa     

Les alteracions de l'erupció dentària constitueixen una situació a la que el dentista general i més especialment l'ortodoncista, s'enfrenta amb frequència a la pràctica diaria.

El diagnòstic, prevenció i tractament d'aquest tipus de problemes pot variar des de lo molt fàcil i senzill a lo molt difícil i complicat. En la mayoría dels casos serà precís un enfocament interdisciplinari, amb l'ajuda del cirurgià oral i sent, llavors, la comunicació un elemento clau per l'èxit.

El diagnòstic precoç d'aquestes alteracions pot, amb frequència, fer possible el tractament preventiu - interceptiu i, en qualsevol cas, el tractament primerenc ofereix possibilitats d'èxit molt majors, reduint ademés, notablement, el risc de complicacions.

 

OBJECTIU GENERAL

Familiaritzar i sensibilitzar als participants sobre una patología la prevalença de la qual, deixant de costat als tercers molars, problemàtica que no serà abordada en aquest curs, pot arribar al 5% de la població.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.Aprendre a diagnosticar els trastorns de l'erupció mitjançant un ús raonable i ordenat de les dades suministrats per: l'anamnesis, la cronología de l'erupció, l'exploració clínica i les distintes tècniques d'imatge (radiografíes intraorals, panoràmica, telerradiografíes de perfil i CBCT).

2.Desenvolupar un criteri de tractament preventiu - interceptiu, sempre que sigui possible.

3.Saber implantar pautes eficaces de comunicació entre ortodoncista i cirurgià oral.

4.Saber prevenir i controlar els distints factors de risc implicats en el tractament:

   a. A nivell dentari (reabsorcions radiculars)

   b. A nivell gingival (cicatrius, recesions)

   c. A nivell òssi (defectes ossis periodontals)

 

MÉS INFORMACIÓ


X CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA D'ODONTOLOGIA INFANTIL INTEGRADA

Data

Dijous, 30 de març de 2017
09:30 a 22:00 hores
 
Divendres, 31 de març de 2017
09:30 a 21:00 hores
 
Dissabte, 1 d'abril de 2017
09:00 a 13.30 hores

Lloc

Bizkaia Aretoa
Av. Abandoibarra, 3
Bilbao, España 
 
 

Altres 

informacions             

Tema Central:

Alimentació i la seva repercussió en el desenvolupament infantil i juvenil i les diferents patologies en relació amb ella, sempre amb un enfocament multidisciplinar, com és habitual a la nostra societat.

  

Programa     

PROGRAMA CIENTÍFIC

 

 
 

 

OCLUSSIÓ, PRÒTESI FIXA I ESTÈTICA EN ODONTOLOGIA. DE LA PRIMERA VISITA AL CEMENTAT.

Fecha

Divendres 24 i dissabte 25 de març de 2017
Divendres, 16:00 a 20:30 hores
Dissabte, 09:00 a 13:30 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dr. JUAN CADAFALCH CABANÍ

Duració: 8 horas i mitja, més 30 min. de pausa.

Preu: 80 €

Preu joves dentistes (< 30 anys): 60 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realtizar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 17/03/2017

  

Programa     

1. LA PRIMERA VISITA:

   · Història clínica. Exploració. Models d'estudi. Fotografies. Radiografies. Expectatives del pacient.

2. CONCEPTE D'OCLUSIÓ:

   · Què és?. Relació cèntrica. Tipus d'oclusió. Articuladors.

3. TALLAT DE DENTS PILARS PER A LA PRÒTESI FIXA:

   · Elecció i preparació de dents pilars. Consideració i normes per al tallat. Sentit de rotació. Retenció. Estabilitat. Paral·lelisme. Marges. Tipus de preparació.

4. IMPRESSIONS:

   · Retracció gingival. Materials. Tècniques.

5. PRÒTESI PROVISIONAL:

   · Funcions. Materials. Requeriments. Tècniques. Prevenció i tractament de la sensibiidad.

6. REGISTRES I MUNTATGE EN ARTICULADOR:

   · Registres intraorals i extraorals. Individualització de la taula incisal.

7. PREPARACIÓ DELS MODELS:

   · Model de treball i màscara gingival.

8. COMUNICACIÓ AMB EL LABORATORI:

   · Fotografia. Esquemes. Presencial. Presa de color.

9. CIMENTAT EN PRÒTESI FIXA:

   · Tipus de ciments.

10. ESTÈTICA EN ODONTOLOGIA:

   · Blanquejament. Microabrassió. Restauració amb composites. Ceràmica.

11. CONSIDERACIONS SOBRE LES NOVES TECNOLOGIES.

· Digitalització dels models. Preparació de dents. Cimentat de les restauracions ceràmiques. Consells clínics.

12. PRESENTACIÓ DE CASOS CLÍNICS.Amb la col·laboració de:

 

 

 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

ACTUALITZACIÓ EN ODONTOPEDIATRIA (0-3 ANYS D'EDAT)

Data

Dissabte, 25 de febrer de 2017
09:30 a 14:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictant: Dra. RUTH MAYNÉ ACIÉN

Duració: 4 horas i 30 min. de pausa.

Preu: 60 €

Preu joves dentistes (< 30 años): 30 € 

Inscripció: Prèvia a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 18/02/2017

  

Programa     

- Càries de la primera infància severa (CPIS)

     · Característiques, factors de risc i tractament d'acord al risc.

     · Com prevenir-la?

- Maneig precoç de les maloclusions a través de la Rehabilitació Neuro-oclusal (RNO).

 

 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

PROGRAMA AVANÇAT D'ACTUALITZACIÓ EN ENDODÒNCIA I RESTAURACIÓ

Data

Dissabte, 28 de gener de 2017
09:30 a 14:00 i 15:30 a 17:30 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres

informacions             

Dictants:  Dr. JORGE DOMÍNGUEZ PÉREZ y Dr. JON ESKURZA PÉREZ

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 100 € (teòric-pràctic)

          60 € (només teòric)

Preu joves dentistes (< 30 años): 50 € (teòric-pràctic)

                                                30 € (només teòric)

Inscripció: Previa a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 21/01/2017

  

Programa Teòric     

- Diagnòstic en Endodòncia.

- Cavitat d'accés en Endodòncia. Claus de l'èxit. Passos necessaris per a la seva correcta preparació. Puntes d'Ultrasò START-X.

- Instrumentació mecànica dels conductes Radiculares: Acer Vs NiTi., Recíproca Vs Rotatòria.

- Selecció de casos: avaluant la dificultat del tractament. Localizador electrònic d'àpexs.

- Irrigació en Endodòncia. Ús de l'Endoactivator.

- Obturació del sistema de conductes: Objectius, materials, tècniques actuals d'obturació.

- Retractament.

- Importància del segellat coronal i apical. SDR.

 

 

Programa Pràctic                  

- Tècnica rotatòria de preparació amb llimes rotatòries de Níquel Titani d'última generació PROTAPER NEXT i obturació Termoplàstica amb el sistema GUTTACORE PINK.

- Retractament amb llimes Protaper (D1-D2-D3) per a això serà necessari que els cursetistes aportin dents naturals ja endodonciats i obturats amb gutaperxa.

- Les pràctiques es realitzaran en blocs de metacrilat, però si ho desitgen, els participants poden portar dents naturals amb les cavitats d'accés realitzades.Nº màxim d'assistents per a la part pràctica: 15

 
 
Con la colaboración de: 
 
 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

DIAGNÒSTIC I PLANIFICACIÓ EN REHABILITACIÓ ORAL (DES DE L'ATM A L'OCLUSIÓ)

Data

Divendres, 2 de desembre i dissabte, 3 de desembre de 2016
Divendres, de 16:30 a 20:30 hores
Dissabte, de 09:00 a 13:30 i de 15:00 a 19:00 hores
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres 

informacions             

Dictants: Dr. Diego Soler i Marcos Cabaña

Duració: 12 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 60 €

Preu joves dentistes (< 30 años): 30 €

Inscripció: Previa a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària:

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data límit de pagament: 25/11/2016

  

Programa

- Criteris diagnòstics en rehabilitació oral.

- R.O.M. (en què consisteix?, valor diagnòstic?)

- Dolor muscular / dolor articular.

- Prevenció i tractament de la patologia articular i muscular.

- Oclussió en relació cèntrica o màxima intercuspidació?

- Inducció, des de la comprensió a les tècniques.

- Desoclusió canina o funció de grup posterior?

- Dimensió vertical, quanta?, afecta al sistema?

- Quins són els coneixements bàsics per a realitzar una rehabilitació oral? Només amb ells?

- Com ordenar una rehabilitació oral?

- Plaques oclusals, quines?, ¿per a bruxisme, per a DTM, per a tot?

 

  
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

CONGRÉS DIA SEOC 2016

Data

Dissabte 26 de novembre de 2016
 De 9 a 20 hores
 
 

Lloc

Aula Magna de la Universitat Internacional de Catalunya
 
 
Altres 
informacions             

Ponents: 

· José Bahillo

· Giovanni Roca

· Anaïs Ramírez

· Isabel Giráldez

· Pablo Castelo

· César de Gregorio

· José A. González

· Montse Mercadé

· Joana Souza

· Kilian Molina

 

 

PROGRAMA

 
 
 
 

PRESA DE DECISIONS EN IMPLANTOLOGIA ORAL

Data

Divendres, 25 de novembre de 2016
09:00 a 16:00 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

Altres

informacions             

Dictants: Dr. Federico Herrero Climent i Dr. Jerian González Febles

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 60 €

Preu joves dentistes (< 30 anys): 30 €

Inscripció: Previa a l'abonament del curs. Pot realitzar-se per e-mail a info@dentistasbaleares.com, o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària:

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banco Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693

Data límit de pagament: 18/11/2016

  

Programa

- Segons el tipus d'implant: implants de nivell mucòs i implants de nivell crestal.

- Segons el moment de la càrrega: implantologia directa, pròtesi inmediata sense càrrega o càrrega inmediata.

- Segons el procés alveolar: implantología convencional, preservació de la cresta alveolar o implants inmediats post-extracció.

- Discussió.

Amb la col·laboració de:

 

 

Sol·licitud d'inscripció al curs

ACTUALITZACIÓ EN ENDODÒNCIA (Teòric-pràctic)

Data

11 i 12 de novembre de 2016
Divendres: 16:00 a 20.00 hores
Dissabte: 9:30 a 14:00 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictants: Dr. SEBASTIÁN ORTOLANI SELTENERICH y Dr. MARC GARCIA FONT

Duració: 8 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 100 € (Teòric-pràctic); 60 € (Sols teòric).

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (Teòric-pràctic); 30 € (Sols Teòric)

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data limit de pagament: 4/11/2016

 

Programa

 Part teòrica (divendres)

- Instrumentació hibrida rotatòria i oscil·latòria.

- Anàlisi mitjançant model matemàtic de l'anatomia dels conductes.

- Pla de tractament en endodòncia.

- Presa de decisions: conservar o extreure.

- Actuació davant un fracàs endodontic.

- Llimes de retratamient (remoció de gutapercha).

- Extracció de postes, instruments fracturats.

- Maneig de perforacions i reabsorciones.

 

Part pràctica (dissabte)

 • Després de l'explicació teòrica de cadascun dels sistemes, es realitzaran pràctiques preclínicas amb els sistemes d'instrumentació MTWO, Reciproc I Reciproc Blue.
 •  Per realitzar la pràctica els assistents hauran de portar dents naturals amb l'obertura cameral realitzada. És recomanable almenys 2 dents per cada sistema.

      Nº màxim d'assistents per a la part pràctica és de 15.

 Amb la col·laboració de:

 

 

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

OPTIMITZACIÓ DEL BLANQUEJAMENT DENTAL

Data

Divendres, 28 d'octubre de 2016
16:00 a 20.30 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. JOSÉ AMENTUAL LORENZO

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.

Preu: 60 €.

Preu joves dentistes (< 30 anys): 30 €

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària

"BMN-Sa Nostra" IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807

"Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

Data limit de pagament: 21/10/2016

 

Programa

- Concepte de discoloració dental.

- Etiologia i patogènia de les discoloracions dentals.

- Concepte de Blanquejament dental.

- Indicacions i contraindicacions del Blanquejament dental.

- Agents blanquejadors: tipus i mecanismes d'acció.

- Consideracions clínic diagnòstiques prèvies al blanquejament dental.

- Blanquejament vital: en la consulta, domiciliari i combinat.

- Tractament blanquejador de la dent no vital.

- Manteniment dels resultats.

- Efectes secundaris dels agents blanquejadors.

- Prevenció dels efectes adversos associats amb el Blanquejament dental.

- Consideracions sobre Blanquejament dental.

-  Casos clínics.

 

Amb la col·laboració de:

 

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

MASTERCLASS DE GESTIÓ, MARKETING I OPTIMITZACIÓ DE LA CLÍNICA DENTAL GESDEN G5

Data

Dijous 20 d'octubre de 2016
 De 10 a 13 hores
 
 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears
Plaça Porta Pintada, 5 2º
07002 - Palma
 
 
Altres 
informacions             

INFORMACIÓ GENERAL

PROGRAMA

INSCRIPCIONS

 

ORGANITZA:

Logo Infomed

 

 

PRIMERES JORNADES D'ODONTOLOGIA DE VANGUARDIA - CIUTAT DE HUELVA

Data

Dissabte 8 d'octubre de 2016
De 9h a 20h
 
 

 Lloc

SALÓN DE CONGRESOS DE CASA COLÓN
Plaza del Punto, 0 
21003 HUELVA
 
 
Altres
informacions             

Dictants: 

Dr. Víctor Manuel Núñez Rubio (President Col·legi Huelva)

Dr. Javier Gil Mur

Dr. Pedro J. Lázaro Calvo

Dr. Pedro Bullón Fernández

Dr. Juan L. Cordero Acosta

Dr. Alberto Gómez Menchero

Dr. Eugenio Cordero Acosta

Dr. Francisco Enrile De Rojas

Dr. Joaquim Martins

Dr. Roberto Padrós Roldán

Dr. Francisco Galeote


Preu:

75€ fins dia 15/09 

90€ després dia 15/09

50€ Estudiants Pre i Postgrau 

 

SECRETARIA TÈCNICA: 

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE HUELVA 


Sra. Mª Ángeles Garrido

coehu@coehu.com

Tel. 959250123

 

 

Programa

-Presentació i benvinguda.

-Implants dentals osteoinductius i bactericides.

-Regeneració òsia guiada.

-Coffee break.

-Investigació en implantologia.

-Enfocament terapèutic amb implants curts.

-Berenar - Catering de drets.

-Aplicació clinica de l'estabilitat dels implants. Protocols de càrrega.

-T-SCAN III. Anàlisi oclusal computeritzat.

-Complicacions tècniques i biològiques en implantologia.

-Descans.

-Prevenció i tractament de defectes de teixits blans en dents i implants.

-Protocol restaurador sobre implants.

-Taula redona.

 

 
 
 
 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC DE DIAGNÒSTIC EN MEDICINA ORAL. BIOPSIA I ALTRES TÈCNIQUES D'AJUDA AL DIAGNÒSTIC

Data

Grup A: divendres 7 d'octubre de 2016, de 16 a 20.30h
Grup B: dissabte 8 d'octubre de 2016, de 9.30 a 14h
 
Duració: 4 hores lectives
 
 

 Lloc

Hotel Ciudad de Vigo
C/ Concepción Arenal, 5 
Vigo
 
 
Altres
informacions             

Dictant: 

 • Dra. Carmen Martín Carreras-Presas

Drets d'inscripció: gratuïta per a odontòlegs/estomatòlegs i estudiants d'odontologia amb acreditació.

Inscripció: 986864449 / cooe36@telefonica.net (Indicar grup triat)

LES PLACES SON LIMITADES I ATESES PER RIGURÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ.


L'ALUMNE HAURÀ D'APORTAR MATERIAL PER A LA PRÀCTICA

 

Programa

INTRODUCCIÓ

 • Patologia oral més prevalent
 • Conceptes bàsics: tècniques de screening

TÈCNIQUES BIÒPSIQUES DE DIAGNÒSTIC EN MEDICINA ORAL

 • Citologia exfoliativa: Brush biopsy
 • Punció aspiració agulla fina PAAF
 • Biopsia
          -Indicacions i contraindicacions
          -Tipus de Biopsia segons:
               1-Característiques de la lessió
               2-Àrea de remoció quirúrgica
               3-Moment de la biopsia respecte a la intervenció Qx-
 
CONTROVÈRSIA: BIOPSIA EN ODONTOLOGIA
 
MATERIALS UTILITZATS PER A BIOPSIA
 
PRINCIPIS QUIRÚRGICS A LA PRESA DE BIOPSIA
 
COMPLICACIONS GENERALS I PRESA DE BIOPSIA
 
MANIPULACIÓ DE LA MOSTRA I ARTEFACTES: ERRORS
 
GUIÓ DE LA PRÀCTICA A REALITZAR
 
 
 
 
 

FORMACIÓ PERIODONTAL - DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

Data

Divendres 7 d'octubre de 2016
 
Horari:
Matí: de 9 a 13.30 hores
Tarda: de 15.15 a 19 hores
 
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears
Plaça Porta Pintada, 5 2º
07002 - Palma
 
 
Altres 
informacions             

Dictant: Dr. Xavier Costa Berenguer

Inscripcions: 900393939 / atencion.cliente@proclinic.es 

 

ORGANITZA: PROCLÍNIC

 

Programa

Matí:
-Conceptes bàsics de les patologies periodontals i periimplantàries.
-Mètodes convencionals per a realitzar el raspat i allisat radicular i el manteniment periodontal.
-Limitacions dels mètodes convencionals.
-Noves tecnologies en manteniment periodontal  d'implants.
-Presentación de EMS como modelo de negocio.
 
Tarda:
-Tecnologia Piezon, Air-Flow i Perio-Flow.
-Aplicacions en enfermetats periodontals i periimplantàries.
-Curs pràctic en Piezon, Air-Flow i Perio-Flow.
-Presentació de les ofertes exclusives Proclínic.
-Cumplimentació del Formulari d'Evaluació del Curs.
 
 
 

ORTHODONTIC WORLD CONGRESS EUROPE 2016

Data

Dijous 6 d'octubre de 2016
  De 13 a 18 hores
 
Divendres 7 d'octubre de 2016
  De 9 a 17.30 hores
 
Dissabte 8 d'octubre de 2016
  De 10 a 13.30 hores
 

Lloc

Hotel Blau Porto Petro Beach Resort & Spa
Carrer des Far, 16
07691-Porto Petro
Santanyi 
 
Altres
informacions             

Dictants: 

· Dr. Ryan Tamburrino

· Dr. Frank Weyland

· Dr. Giuliano Maino

· Dr. Andrew Hambly-Smith

· Prof. Dietmar Segner

· Dr. Dagmar Ibe

· Dr. Yong-min Jo

 

 

PROGRAMA / INSCRIPCIONS

 
 
 

ENDODÒNCIA PRÀCTICA: ACTUALITZANT CONCEPTES

Data

Divendres 30 de setembre de 2016, de 15 a 21.30h
Dissabte 1 d'octubre de 2016, de 9 a 15.30h
 
Duració: 12 hores lectives
 
 

 Lloc

Hotel Eurostars Auriense
C/ Cumial, 12 
Ourense
 
 
Altres
informacions             

Dictant: 

 • Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

Drets d'inscripció: 

Dentistes col·legiats: 80€

Estudiants pre-grau amb acreditació: 34€

Inscripció: 988234900 

LES PLACES SON LIMITADES I ATESES PER RIGURÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ.


IMPORTANT: L'alumne aportarà dents extretes uni i plurirradiculars, amb apertura cameral i conductometría realitzades, per a procedir a la instrumentació i posterior obturació amb els materials disponibles.

 

 

Programa

-L'èxit en endodòncia: condicions científiques del mateix.
-Coneguent el camp operatori: la complexitat del sistema de conductes radicular.
-Preparació de l'accés: freses i altres instruments útils.
-Determinació de la longitud de treball: localitzadors electrònics d'àpexs.
-Nous conceptes en el diseño d'instruments endodòncics.
-Tècniques útils d'instrumentació manual.
-Instrumentació mecànica: una grata realitat.

   -Níquel titani, la revolució silent.

   -Conceptes bàsics en instrumentació rotatòria.

   -Per què fractura l'aleació de níquel titani i com prevenir-lo.

   -Protocols d'utilització clínica dels diferents sistemes rotatoris.

-Obturació de conductes.

   -Ciments i tècniques d'obturació: Tècniques clàsiques, gutapercha, termoplàstica, transportadors de calor, gutapercha injectada. Altres sistemes.

-Retractament.

   -Extracció de cossos extranys del conducte radicular: postes, instruments romputs,...

   -Eliminació de materials d'obturació: gutapercha, ciments, pastes, ...

-Cirugía endodòncica.

   -Selecció del cas: indicacions i contraindicacions.

   -Tècnica quirúrgica: instrumental, diseny del penjaroll, característiques de la cavitat a retro, utilitat dels ultrasons en cavitats a retro, materials d'obturació retrògrada,...

   -Resecció, hemisecció i premolarització radicular. Reabsorció radicular. Làser.

-Restauració de la dent després del tractament d'endodòncia.

   -Protocols de restauració en dents anteriors i posteriors.

   -Criteris de selecció del material de restauració.

   -Necesitat i indicacions d'utilitzar retenedors intrarradiculars.

 
 
 
 
 

IMPLANTOLOGIA PREDIBLE

Data

Divendres 23 de setembre de 2016
De 16h a 20.30h
 
 

 Lloc

AFUNDACIÓN ABANCA
C/ Policarpo Sanz, 24 - 4º 
36202 Vigo, Espanya
 
 
Altres
informacions             

Dictants: 

D. Gabriel Hernández Marcos

D. Simón Pardiñas López

Duració: 4 hores

Preu: Gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontología amb acreditació.

PLACES LIMITADES I ATESES PER RIGURÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ: 986864449 / cooe36@telefonica.net

 

 

Programa

-Càrrega inmediata predible

-Característiques individuals: sectors posteriors vs estètics

-Predictibilitat en implants extracurts

 

 
 
 

QUÈ PODEM FER ELS ORTODONCISTES PER A MILLORAR L'ESTÈTICA DEL SOMRIURE DELS NOSTRES PACIENTS?

Data

Divendres 23 de setembre de 2016
Horari: 16: a 20:30 hores 
 
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears
Plaça Porta Pintada, 5 2º
07002 - Palma
 
 
Altres
informacions             

Dictant: Dr. Juan C. Pérez Varela

-      Llicenciat en Medicina i Odontologia per la Universitat de Santiago de Compostel·la.

-      Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1995).

-      Especialització d'Ortodòncia a la Universitat de València.

-      Tesi doctoral a Ohio.

-      Ha obtingut acreditacions clíniques, nacionals i internacionals.

-      Board espanyol d'Ortodòncia.

-      European Board Ortodontics.

-      Board iberoamericà en Ortodòncia.

-      Membre del consell editorial de les revistes “Ortodoncia Española” i “Ortodoncia clínica”.

-      En l'actualitat professor en la facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de Santiago i professor convidat de Màster d'Ortodòncia de la Universitat Complutense, València, Oviedo, Internacional de Catalunya-Teknon i Sevilla.

-      Ortodoncista de pràctica exclusiva a les ciutats de Santiago de Compostel·la i Orense.

 

Programa

- Motivació del pacient per venir a la consulta.

- Importància del somriure.

- Característiques del somriure ideal.

- Com aconseguir-la.

- Importància de l'arc del somriure.

- Importància de l'amplitud de somriure.

- Factors que afecten l’amplitud del somriure.

- Casos clínics.

- Conclusions.

 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

BLANQUEJAMENT DENTAL

Data

Divendres 16 de setembre de 2016
De 16h a 20.30h
Dissabte 17 de setembre de 2016
De 9h a 13.30h
 
 

 Lloc

Hotel Ciudad de Vigo
C/ Concepción Arenal, 5 
Vigo, España
 
 
Altres
informacions             

Dictants: 

D. Leopoldo Forner Navarro

Dª. Mª del Carmen Llena Puy

Duració: 8 hores

Preu: Gratuït per a dentistes i estudiants d'Odontologia amb acreditació.

PLACES LIMITADES I ATESES PER RIGURÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓN: 986864449 / cooe36@telefonica.net

 

 

Programa

-¿Per què sofreixen les dents discoloracions patològiques?

-¿Què es i en què consisteix el blanquejament dental?

-¿Amb què blanquejar? Agents blanquejadors: novetats i tendències ¿com actuen? Procediments d'activació: química, lumínica, sònica, enzimàtica.

-¿Com es blanquegen les dents?

   -Protocol d'actuació previ al tractament blanquejador. La medició del color dental.

   -Tècniques de blanquejament dental vital

      -A la consulta

      -Domiciliari

      -Combinat

   -Tècniques de blanquejament dental no vital

      -A la consulta

      -Domiciliari

      -Combinat

-¿Com està la legislació a Espanya i a Europa respecte al blanquejament?

-Problemes que poden presentar-se associats al blanquejament dental i a la seva prevenció.

-Pronòstic dels tractaments blanquejadors. Manteniment (Protocol TCR)

 

 

 
 

PERFECCIONAMENT DEL MANEIG DELS TEIXITS TOUS I DURS EN EL SECTOR ANTERIOR

DATA: 15 de juliol 2016

DICTANT: Dr. RAMÓN GÓMEZ MEDA

HORARI: 10 A 13 i 16 a 19 hores.

MATRICULA: Gratuïta

PROGRAMA:

- Maneig de teixits tous complicacions estètiques més freqüents. Com prevenir-les i tractar-les.

- Regeneració òssia guiada: diagnòstic, pronòstic, valoració de riscos i el seu tractament.

OBJECTIUS DEL CURS:

Conèixer tècniques mucogingivals com a ajuda per aconseguir l'excel·lència en la rehabilitació multidisciplinària i la implantología i/o regeneració òssia.

Observarem el comportament biològic dels teixits per treure conclusions que ens siguin útils en la pràctica clínica.


Sol·licitud d'inscripció al curs

ACTUALITZACIÓ EN PROTOCOLS: DEL DIAGNÒSTIC EN ENDODÒNCIA A LA RECONSTRUCCIÓ

Data

Dissabte, 18 de juny de 2016
9:30 a 14.00 i 16:30 a 18:30 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Pablo Castelo Baz

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: Per determinar.

Preu: 100 € (Teòric-pràctic), 60 € (Sols teòric).

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (Teòric-pràctic), 30 € (Sols Teòric)

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

Part Teòrica

 * Diagnòstic

 - Patologia pulpar i periapical

- Eines diagnòstiques

- Fractures longitudinals

- Lesions endo-periodontales

 * Instrumentació i Irrigació: Resum curt del nostre protocol

 - Preinstrumentación manual & rotatòria

- Instruments rotatoris i reciprocantes

- Irrigació: nous productes i sistemes d'activació

* Obturació

- Tècniques d'obturació en endodòncia

- Tècnica amb nucli central

- Condensació vertical

- MTA/biodentine: Casos complexos

* Reconstrucció 

- Reconstrucció en posteriors sobre la base d'estructura dentaria romanent

- Càries que envaeixen l'amplària biològica

- Reconstrucció en anteriors

 

Part Pràctica

 * Pràctica d'obturació:

- Fins a on hem de obturar?

- Aplicació del ciment.

- Tècnica de gutapercha termoplastificada amb nucli o ànima central.

- Tècnica de condensació vertical.

 

       - Nº màxim d’assistents per a la part pràctica és de 15.

 

 Amb la col·laboració de:

 DENTSPLY

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

TREBALLAR EN EQUIP PER A OBTENIR RESULTATS ÒPTIMS

Data

Divendres, 17 de juny de 2016, de 16.30 a 21h
Dissabte, 18 de juny de 2016, de 09.30 a 14h
 
 

 Lloc

Colegio de Médicos de Asturias.
Plaza de América, 10
Oviedo, España 
 
 

Altres

informacions             

Dictant: Dr. Domingo Martín Salvador

Duració: 8 hores

Crèdits: Per determinar.

Inscripció: Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. 

T. 985212896 / colegio@dentistasasturias.es

Inscripció

 

  

Programa

 

17 de juny

-Implants dentals per a control vertical / Desemvolupament del llit implantari

-Descans

-Ortodòncia i Bioestètica: una perfecta simbiosi

 

18 de juny

-Anclatge esquelètico, classes II i mossegades obertes

-Descans

-Ortodòncia, Periodòncia i Prostodòncia I

-Ortodòncia, Periodòncia i Prostodòncia II

 

 

XXXVIII REUNIÓ ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOPEDIATRÍA

Data

Dijous 26 maig, de 08.30h a 20h

Divendres 27 maig, de 09.30h a a 22h

Dissabte 28 maig, de 09.30h - 14h

 

Lloc

PALEXCO

Muelle de Transatlánticos, s/n

15003 - A Coruña

981228888

 

Altres
informacions             

Comunicacions

L'enviament es farà exclusivament per la web 

Data límit de presentació: 15 de març 2016

 

Inscripció i allotjament

 

 

Secretaria Tècnica

SEOP

 C/ Bruc, 28 2º

08010 Barcelona

secretaria@odontologiapediatrica.com

 

 
 
 
 
 

XXI CONGRÉS NACIONAL I VIII INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

TRACTAMENTS INTERDISCIPLINARIS. EN QUÈ PODEN COL.LABORAR O DEMANAR LA COL·LABORACIÓ ORTODONCISTES-DENTISTES GENERALS-ESPECIALISTES

Data

Dissabte, 14 de maig de 2016
9:00 a 14.30 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Andreu Puigdollers Pérez

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: Per determinar.

Preu: 60 €.

Preu joves dentistes (< 30 anys): 30 €

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

 

- Dimensión transversal y apnea del sueño infantil.

- Tratamientos de ortodoncia en pacientes periodontales.

- Generación de hueso con el movimiento ortodóncico.

- Tratamientos pre-protéticos.

- Tratamientos de problemas verticales dentales y esqueléticos. 

 

 

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

LA IMPLANTOLOGIA ACTUAL PAS A PAS: DE LO SIMPLE AL COMPLEX

Data

Divendres, 29 d'abril de 2016
9:30 a 14.30 i 16:00 a 20:00 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Manuel Mª Romero Ruiz

Duració: 8 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: Per determinar.

Preu: 80 €

Preu joves dentistes (< 30 anys): 60 €

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

* Anatomia i radiologia aplicades a la implantologia. Enfocament clínic 

- Detalls anatòmics essencials en implantologia. Importància clínica dels mateixos.

- Valor de la imatge per al diagnòstic en implantologia. Com llegir les imatges radiològiques i tomogràfiques. Limitacions; el parany de la radiologia.

 

* Diagnòstic i planificació en implantologia

- Mitjos diagnòstics, dades fonamentals de la història clínica, indicacions i contraindicacions, valoració de l'actitud i expectatives del pacient…

- Articulador, encerat diagnòstic, valoració de l'espai restaurador, decisió del nº, tipus i lloc per a la col·locació dels implants, cirurgia guiada per la pròtesi…

- Consideracions estètiques i funcionals. 

- INecessitat de regeneració òssia prèvia, necessitat de cirurgia periodontal prèvia…

 

* Cirurgia de col·locació d'implants passo a pas

- Tècnica sistemàtica de fresat per a qualsevol sistema.

- Maneig dels osteotomos i dilatadores de cresta.

- Elevació traumàtica i atraumàtica de si.

- Cirurgia de mínima invasió; implants trans-mucosos.

 

* Càrrega immediata en implantologia 

- Bases científiques i biològiques.

- Tècnica de la càrrega immediata.

-  Consideracions protètiques; fabricació de provisionals.

 

* Regeneració òssia aplicada a la implantologia

-  Bases científiques i biològiques.

 - Tècnica de la regeneració òssia

 

* Maneig del postoperatori en implantologia

 - Mesures pre i intraoperatòries.

 - Mesures postoperatòries.

 - Control del dolor i la inflamació

 

 

 

 

 

 

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

ODONTOLOGIA DIGITAL. UNA NOVA ERA, UNA REALITAT

Data

Dissabte, 9 d'abril de 2016
9:30 a 14.30 horas
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dra. Marta Serrat Barón

Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: Per determinar.

Preu: 60 €.

Preu joves dentistes (< 30 anys): 30 €.

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

L'era digital s'imposa en tots els àmbits del sector sanitari, així també en l'odontologia. És la nova odontologia digital: el processament de les imatges, el disseny i fabricació d'estructures, pilars i aditaments a través de programari i maquinari específics, els quals marquen les línies del nou futur de la ciència odontològica.

* Introducció a l'odontologia digital i el protocol de treball digital.

* Presentació de tipus de escàners (intraorals i extraorals):

        - Presentació Escàner Intraoral true definition (3M)

        - Circuit digital complet.

        - Simulació confecció pròtesi amb circuit digital (impressió + disseny + fresat)

 * Preguntes, dubtes i conclusions.

 

Amb la col·laboració de:

3M i CASA SCHMIDT

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

LA IMPORTÀNCIA DE LA PLANIFICACIÓ PER SIMPLIFICAR ELS TRACTAMENTS EN ORTODÒNCIA (Sessió clínica)

Data

Divendres,1 d'abril de 2016
17 a 19:30 hores (amb 30 min. de pausa)
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dra. Blanca Font Fuste 

Duració: 2 hores

Nota: Es prega confirmar assistència

 

Programa

- Objectius de tractament en nens, adolescents i adults.

- Planificació del cas per complir els objectius de manera eficaç.

- Eines per a la consecució dels objectius.

- Presentació de casos clínics.

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA I DESFIBRILACIÓ SEMIAUTOMÀTICA

Data

Divendres 11 de març de 2016
Dissabte 12 de març de 2016

 

Lloc

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Passeig Mallorca, 42 - PALMA

Altres
informacions             

Coordinació: Dra. Mª Isabel Ceniceros Rozalén, metge especialista en Medicina Intensiva, responsable del Registre d'aturada Cardíaca del SAMU 061 de Balears, membre del Comité Directiu del Plà Nacional del RCP de la SEMICYUC.


Inscripció:

Cumplimentar inscripció en seu col·legial o a www.comib.com

Nombre màxim de places: 24

Mínim de 15 alumnes per curs.

 

Secretaria Tècnica:

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Fundació Patronat Científic COMIB

Passeig Mallorca, 42 - PALMA

Tel. 971722200 (ext.129) Fax:971715161

patronatcientific@comib.com

 

Acreditació:

S'entregarà un diploma acreditatiu de RCP bàsica i DESA pel Plan Nacional de RCP avalat per la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats Coronaries (SEMICYUC) als alumnes que superin satisfactoriament les evaluacions i que hagin asistit al 100% de les classes teòriques i pràctiques.

 

Financiació:

Posibilitat de financiar el 100% del curs a través de la Fundació Tripartita.

 

 

 

 

 
 

EXPODENTAL. SALÓ INTERNACIONAL D'EQUIPAMENTS, PRODUCTES I SERVEIS DENTALS.

Data

Del 10 al 12 de març de 2016

Lloc

IFEMA

FERIA DE MADRID

Altres
informacions             

Expodental convoca la seva 14ª edició amb un marcat caràcter internacional.

Consolidada com a fira europea referent per a la indústria dental, convertirà a Madrid a la capital mundial del sector durant 3 dies, on es presentaran els últims avanços tecnològics, els productes més innovadors i les propostes més avantguardistes fruit de la contínua recerca d'un sector en desenvolupament.

Expodental creix en aquesta edició per acollir a nous expositors i fomentar la participació internacional.

A més, incorpora un àrea de formació que reunirà tota l'oferta acadèmica del sector i fomentarà la visita dels futurs professionals celebrant, el dijous 10 de març, el Dia de l'Estudiant.

Explicarà com en anteriors edicions amb DUES SPEAKERS' CORNERS on es presentaran els últims tractaments i avanços tecnològics de la indústria.Més informació:

IFEMA Fira de Madrid

902221515

expodental@ifema.es

www.expodental.ifema.es

 

 

 

 

 

 
 

SIMPOSI BALEAR D'IMPLANTOLOGÍA I PRÒTESIS ORAL

Data

4 i 5 de març de 2016
Divendres: 16:00a 20:00 hores
Dissabte: 9:00 a 14:00 i 15:30 a 18:30 hores
 

 Lloc

Divendres:
Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
Dissabte:
Palma Aquarium
C/ Manuela de los Herreros i Sorà,21
07610 Palma, España

 

 Altres 

informacions             

Dictants: Dr. Ramón Asensio Acevedo, Dr. Antonio Castilla Céspedes, Dr. José Nart Molina, Dr. Carlos Mendieta Fier, Dr. Iñigo Sada y Sr. Joan Golobart

Duració: 10 hores i 30 min. de pausa, curs teòric-pràctic

6 hores i 30 min. de pausa, curs teòric.

Crèdits: Per determinar.

Nº de places: 15 Taller. 100 Teóric

Preu: 250 € (Taller + curs). 50 € (Sols curs), Inclou coffe break i dinar)

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

 

Divendres, 4 de març (SEU COL·LEGIAL)

  

- Taller teòric-pràctic de pròtesi, provisions sobre implants. A càrrec dels Drs. Ramón Asensio i José Nart. 

 

Dissabte, 5 de març (PALMA AQUARIUM)

  

9h – Lliura de documentació. 

9,15h – Presentació de l'esdeveniment. 

9,30h – Dents i implants. (Dr. Carles Mendieta) 

10,30h- Abordatge de fracassos en el sector estètic. (Dr. José Nart) 

11,30h- Pausa- Cafè 

12,00h-Tractament de la periimplantitis. (Dr. Iñigo Sada) 

13,00h-Elevació de si maxil·lar: actualització, èxit, fracassos i complicacions. (Dr. Antonio Castilla) 

14,00h- Dinar i visita a l’ Aquarium. 

15,30h –Restauracions estètiques sobre dents i implants. (Dr. Ramón Asensio) 

16,30h-Tecnologia CAD_CAM aplicada a la clínica i al laboratori dental. (Sr. Joan Golobart) 

17,30h- Taula rodona 

18.30h- Clausura de l'Esdeveniment.

  

*Les conferències tindran una durada de 50 minuts amb la finalitat de complir puntualment amb l'horari establert.
 


Sol·licitud d'inscripció al curs

SIMPOSI BALEAR D'IMPLANTOLOGIA I PRÒTESIS ORAL

Data

4 i 5 de març de 2016
Divendres: 16:00a 20:00 hores
Dissabte: 9:00 a 14:00 i 15:30 a 18:30 hores
 

 Lloc

Divendres:
Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
Dissabte:
Palma Aquarium
C/ Manuela de los Herreros i Sorà,21
07610 Palma, España

 

 Altres 

informacions             

Dictants: Dr. Ramón Asensio Acevedo, Dr. Antonio Castilla Céspedes, Dr. José Nart Molina, Dr. Carlos Mendieta Fier, Dr. Iñigo Sada y Sr. Joan Golobart

Duració: 10 hores i 30 min. de pausa, curs teòric-pràctic

6 hores i 30 min. de pausa, curs teòric.

Crèdits: Per determinar.

Nº de places: 15 Taller. 100 Teóric

Preu: 250 € (Taller + curs). 50 € (Sols curs), Inclou coffe break i dinar)

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

 

Divendres, 4 de març (SEU COL·LEGIAL)

  

- Taller teòric-pràctic de pròtesi, provisions sobre implants. A càrrec dels Drs. Ramón Asensio i José Nart. 

 

Dissabte, 5 de març (PALMA AQUARIUM)

  

9h – Lliura de documentació. 

9,15h – Presentació de l'esdeveniment. 

9,30h – Dents i implants. (Dr. Carles Mendieta) 

10,30h- Abordatge de fracassos en el sector estètic. (Dr. José Nart) 

11,30h- Pausa- Cafè 

12,00h-Tractament de la periimplantitis. (Dr. Iñigo Sada) 

13,00h-Elevació de si maxil·lar: actualització, èxit, fracassos i complicacions. (Dr. Antonio Castilla) 

14,00h- Dinar i visita a l’ Aquarium. 

15,30h –Restauracions estètiques sobre dents i implants. (Dr. Ramón Asensio) 

16,30h-Tecnologia CAD_CAM aplicada a la clínica i al laboratori dental. (Sr. Joan Golobart) 

17,30h- Taula rodona 

18.30h- Clausura de l'Esdeveniment.

  

*Les conferències tindran una durada de 50 minuts amb la finalitat de complir puntualment amb l'horari establert.


Sol·licitud d'inscripció al curs

PLANIFICACIÓ I TRACTAMENT QUIRÚRGIC I PROSTODÒNCIC: ENFOCAMENT MULTIDISCIPLINAR

Data

Divendres 26 de febrer 2016

 

Lloc

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia, Recalde Zumarkalea, 72, 48009 Bilbao, Vizcaya, Bizkaia, España (mapa)


Altres
informacions             

Dictants: Drs. Laurence Adriaens i Fernando Franch


info@coeb.com 

Inscripción Online

 

 

 

 
 
 
 

AGENÈSIES D'INCISIUS LATERALS SUPERIORS (Sessió clinica)

Data

Divendres,19 de febrer de 2016
17 a 19:30 hores (amb 30 min. de pausa)
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Roberto Ortigosa Digón

Duració: 2 hores

Nota: Es prega confirmar assistència

 

Programa

- Què fer?

- Tanquem o obrim espais?

- Quan?

- Avantatges i inconvenients de les diferents alternatives de tractament i maneig de cadascuna d'elles.

- Casos clínics.


Sol·licitud d'inscripció al curs

TRACTAMENT INTEGRAL RESTAURADOR DE LA DENT TRACTADA ENDODÒNTICAMENT

Data

Dissabte, 6 de febrer de 2016
9:30 a 13.30 i 15:30 a 18:30 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Miguel A. Luengo Capilla

Duració: 7 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: Per determinar.

Preu: 100 € (Teòric-pràctic), 60 € (Sols teòric).

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (Teòric-pràctic), 30 € (Sols Teòric)

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

Part teòrica: 

- Anàlisi de la situació individual de les dents amb tractament de conductes.

- Pilars bàsics del tractament: Segellat coronal i Integritat estructural.

- Nous abordatges, materials, indicacions dins de l'Odontologia de Mínima Intervenció.

- Presentació i discussió de casos clínics.

 

Part pràctica:

- Preparació d'una incrustació sobre un fantoma

 

Nª màxim d'assistents per a la part pràctica és de 15.

 

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

PLA DE TRACTAMENT EN ENDODÒNCIA. L'ENDODÒNCIA PAS A PAS

Data

Dissabte, 30 de gener de 2016
9.30 a 13.30 i 15:00 a 19:00 hores
 

 Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Antonio Liñares González.

Duració: 8 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: Per determinar.

Preu: 100€ (Teòric-pràctic); 60€ (Sols teòric).

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (Teòric-pràctic); 30€ (Teòric)

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

Part teòrica:

- Presa de decisions en endodòncia.

- Indicacions de l'extracció.

- Endodòncia.

- Reendodòncia.

- Cirurgia apical.

- Reimplant intencional i autotransplant

 Part pràctica:

 - Neteja i conformació de conductes amb el sistema Reciproc i Mtwo.

- Obturació de conductes amb gutafusió.

 

 Amb la col·laboració de:

 VDW


Sol·licitud d'inscripció al curs

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC D’ESTRATÈGIES CLÍNIQUES EN LA PRESA DE DECISIONS EN LA REHABILITACIÓ AMB IMPLANTS EN ZONES AMB REDUÏDA DISPONIBILITAT ÒSSIA. MANEIG DE LES COMPLICACIONS ESTÈTIQUES DELS IMPLANTS.

Data

Dissabte, 23 de gener de 2016
9.30 a 14.00 i 16:30 a 18:30 hores
 

 Lloc

 Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Antonio Liñares González.

Duració: 6 hores i 30 min. de pausa.

Crèdits: Per determinar.

Preu: 100€ (Teòric-pràctic); 60€ (Sols teòric).

Preu joves dentistes (< 30 anys): 50 € (Teòric-pràctic); 30€ (Teòric)

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255.

Forma de pagament: Per transferència bancària a "BMN-Sa Nostra IBAN ES14-0487-2096-84-2000008807; "Banc Sabadell" IBAN ES85-0081-0652-250001823693.

 

Programa

1ª part teòrica:

1. Reabsorció òssia després de la pèrdua dentaria. Conseqüències en la rehabilitació amb implants.

2. Desenvolupament d'un arbre de la presa de decisions basada en l'evidència científica:

a) Ocupació d'implants curts o diàmetre reduït.

b) Índex implant-corona.

c) Implants angulats.

d) Disseny de la pròtesi (cantiléver, pròtesi dent-implant).

e) Tècniques d'augment ossi:

        1-Regeneració òssia guiada.

        2-Elevació de si atraumàtica.

        3-Elevació de si amb accés lateral

        4-Empelts ossis monocorticals

 2ª part teòrica:

1. Complicacions dels implants. Estètiques, biològiques i mecàniques.

2. Prevalença de complicacions estètiques.

3. Tractament de complicacions estètiques dels implants.

3ª part pràctica:

 * Es basarà en la col·locació d'implants de nou disseny sobre fantomas, per reduir necessitats d'empelts ossis.

- Nº màxim d’assistents per a la part pràctica és de 15.

 

 Amb la col·laboració de:

 STRAUMANN

 

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

CIRURGIA GUIADA EN IMPLANTOLOGIA

Data

Divendres,18 de desembre de 2015
17 a 19:30 hores (amb 30 min. de pausa)
 

 Lloc

 Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dra. Aina Mesquida Escalas

Duració: 2 hores

Nota: Es prega confirmar assistència

 

Programa

L’objectiu és conèixer la importància de la planificació, en 3 dimensions, per a la predictibilitat i l’èxit en els plans de tractament en la pràctica diària.

Per a això parlarem de:

-Cone Beam CT i softwares de planificació.

-Impressores i models en 3D.

-Literatura científica i casos clínics.

CURS ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR

Data

Dissabte,12 de desembre de 2015
9.30 - 13.00 hores
 

 Lloc

 Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Altres 

informacions             

Dictant: Dr. Borja Fernández Vidal

Duració: 3 hores

Inscripció: Previa al pagament del curs. Es pot realitzar per e-mail a info@dentistasbaleares.com o telefonant a secretaria del Col·legi, 971722255

Preu: 50 € 

Preu joves dentistes: 30 € (menors 30 anys)

 

Programa

09.30 a 11.00 - Diagnòstic i planificació

Anàlisi de problemes: disponibilitat òssia, cresta edèntula, risc estètic, anàlisi funcional, estat periodontal, estudi radiològic i pronòstic individual.

11.00 a 11.30 - Coffee Break

11.30 a 12.15 - Pla de tractament en grans rehabilitacions

12.15 a 13.00 - Casos clínics multidisciplinars complexes

 

 
 

Sol·licitud d'inscripció al curs

LLAVI LEPORI I FISURA PALATINA: UN REPTE INTERDISCIPLINAR

Data

Divendres 27 de novembre: de 16 a 20 h
Dissabte 28 de novembre: de 9 a 13 h

 

Lloc

Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife


Altres 
informacions             

Dictant: Dra. Anne Marie Kuijpers-Jagtman

 

Preus:

200€ (col·legiats de Sta. Cruz de Tenerife)

250€ (col·legiats d'altres col·legis)

 

 

Cronograma del curs

Divendres 27

Introducció

-Tipus de fisures i etiologia. ¿Quina altra cosa examinar en un nin amb fisura?

-Aproximació en equipo interdisciplinar. Panoràmica del tractament des del neixement a l'edat adulta.

-Debat i preguntes.

-Pausa

-Impacte de la fisura palatina en el nin: creixement general i maxil·lofacial, qualitat de vida.

 

Dissabte 28

-Ortopèdica i ortodòncica facial en pacients amb llavi leporí i fisura palatina.

   -Fase 1 - ortopèdia infantil

   -Fase 2 - Tractament ortopèdic primerenc de les deficiències maxil·lars

   -Fase 3 - Ortodòncia de la dentició mixta i "bonegrafting"

-Debat i preguntes

-Pausa

   -Fase 4 - Reptes del tractament ortodòncic en la dentició permanent

   -Fase 5 - Tractament combinat quirúrgic-ortodòncic després del cesament del creixement.

-Debat final i preguntes.

 

 
 

Sessió clínica: Existeixen solucions sense empelts per al maxil·lar atròfic?

Organitzada per Nobel Biocare amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears.

El maxil·lar atròfic suposa una gran dificultat a l'hora de realitzar rehabilitacions amb implants
dentals. L'aparició de la tècnica “Zygoma Quad” (2007) suposa una revolució en el tractament del maxil·lar atròfic. 

Data: Dissabte 21 de novembre de 2015
Hora: 10:00 - 13:00 h
Lloc: Col·egi Oficinal de Dentistes de Balears. 
        Pça. de la Porta Pintada, nº 5, 2º planta


Objectius

Mostrar detalladament la fase quirúrgica i la fase protètica (des de la presa d'impressions dins del quiròfan fins a la restauració definitiva) d'aquesta tècnica. 

Dictants

-Dr. Jorge Caubet Biayna
-Dr. Behzad Aghaei Pirhosseini

Més informació

Informació i inscripcions:
Conchi Ponce. Tel. 93 508 88 14
E-mail: conchi.ponce@nobelbiocare.com

CERÀMIQUES DENTALS. CURRENT STATUS (Sessió clínica)

Fecha

Divendres, 20 de novembre de 2015
17 a 19 hores (amb 30 min. de pausa)
 

 Lugar

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears 
Plaça Porta Pintada, 5 - 2º
07002 Palma, España 
 
 

 Otras 

informaciones             

Dictante: Dr. Jaime Torres Bosch

Duración: 2 horas

Nota: Es prega confirmar assistència


 

Programa

L'objectiu d'aquesta sessió clínica és debatre sobre l'ús clínic que fem de les ceràmiques en les nostres consultes.
  
Per a això parlarem de:

Els tipus de ceràmiques. La seva composició. Novetats.

La seva indicació. Elaboració de laboratori i manipulació clínica.

Els seus punts forts i febleses. Fractures i Chipping.

Perspectives futures.
 

 

 

COM MILLORAR LA COMUNICACIÓ ENTRE EL CARDIÒLEG I EL ODONTÒLEG: UN CAMI PER RECÓRRER

Data

Divendres 20 de novembre 2015

Horari: de 12 a 13.15 h.

 

Lloc

Casa del Corazón 

C/ Ntra. Sra. de Guadalupe, 5 - Madrid


Altres
informacions             

Taula redona sobre salut cardiovascular i salut periodontal. Activitat divulgativa que donarà a conèixer els avanços del grup de treball conjunt entre la Soc. Esp. de Cardiología i la Soc. Esp. de Periodòncia, sobre la relació existent entre ambdues disciplines i la seva repercussió en els pacients.

 

Inscripcions:

http://www.sepa.es/web_update/salud-cardiovascular-y-salud-periodontal/


Programa

Obertura institucional:

-Dr. Andrés  Íñiguez Romo

-Dr. David Herrera González

-Dra. Almudena Castro Conde

-Dr. Vivencio Barrios Alonso

 

Difussió document consens "Prevenció cardiovascular i periodontal":

-Dr. Juan José Gómez Doblas

-Dr. Adrián Guerrero Segura

-Dr. Gonzalo Barón Esquivias

-Dr. Blas Noguerol Rodríguez

 

Cóctel de clausura amb intercanvi d'opinions amb els ponents.

 
 
 

EL REPTE DELS CONDUCTES AMB GRANS CURVATURES I CALCIFICACIONS

Data

Divendres 13 de noviembre 2015

Horari: de 9.00 a 19.30 h.

 

Lloc

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia, Recalde Zumarkalea, 72, 48009 Bilbao, Vizcaya, Bizkaia, España (mapa)


Altres
informacions             

Dictants: Drs. Sebastián Ortolani i Miguel Muñoz


Preu: 250€ per persona. Inclou curs teòric-pràctic, dinar i cafès.


Inscripció Online

 

Programa

El maneig de les calcificacions i les grans curvatures són les situacions més complexes en la pràctica endodòncica, tant per al clínic general com per a l'especialista.Grans curvatures

En la terapèutica endodòncica el tractament de conductes amb grans curvatures és una de les situacions més complicades de resoldre amb èxit. Proposarem un protocol per minimitzar els riscos de fractura i poder instrumentar i obturar conductes corbs de manera segura i predictible.

Proposarem diferents seqüències i tècniques d'obturació per a conductes corbs així com una part pràctica sobre peces extretes per poder posar en pràctica els protocols proposats.Conductes calcificats

En la majoria de casos l'ús de magnificación permet la liofilització dels conductes, en alguns casos la *liofilizacion dels conductes implica una gran destrucció de l'estructura dentària.

Quines eines podem utilitzar per al tractament mínimament invasiu en els casos de calcificacions?

Quin abordatge hem de triar en cada cas?

L'ús de CBCT ajuda a un diagnòstic precís i pot permetre la creació de models virtuals per dissenyar dispositius que facilitin la localització dels conductes de forma senzilla i conservadora.Part pràctica:

Cal portar peces extretes amb la cavitat d'accés ja realitzada.

 
 
 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC D'ELEVACIÓ DEL SI MAXILAR

Data

Divendres 6 i dissabte 7 de noviembre de 2015
Divendres (teoría) de 16:00 a 20:30 h.
Dissabte (pràctica) de 10:00 a 14:00 h.

 Lloc

Hotel Ciudad de Vigo

C/ Concepción Arenal, 5

Vigo

Altres
informacions             

Dictants: 

Dr. D. Daniel Torres Lagares

Dr. D. Rafael Flores Ruíz

 

Inscripció:

986864449

cooe36@telefonica.net


 

Programa

Divendres, sessió teòrica

·Diagnòstic i planificació en implantología: factors de risc.

·Fase quirúrgica en implantología.

·Descans

·Maneig del maxilar atròfic: procediments i alternatives.

·Elevació de si maxilar: alternativa terapèutica.

 

Dissabte, sessió pràctica

"Elevació del si maxilar oberta i inserció inmediata d'implants"

 

 

 

XIII CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CIRURGÍA BUCAL

Data

Dijous 29 a divendres 31 d'octubre 2015

 

Lloc

Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Jauregia Bilbao


    

 

 

 

 

 
 
 

MASTER EN PERIODONCIA QUIRURGICA I CIRURGIA PLÀSTICA PERIODONTAL EN DENTS I IMPLANTS

Dates i horaris

Del 24 d'octubre de 2015 al  23 de juliol de 2017.

Un cap de setmana de classe al mes, els dissabtes 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores i els diumenges de 9 a 15 hores.

Dos mòduls a l'any seràn de divendres a diumenge.

Els mesos d'agost i setembre són periode no lectiu.

 Lloc

-Part teòrica:

UIB - Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 - 07012 - PALMA

 

-Part pràctica i clínica.

Clínica Dental GlobalDent Balear. Av. Alexandre Rosselló, 32 entreplanta - 07002 - PALMA

Altres
informacions             

Directors: Luís Ortiz Camarero, José M. Orgaz Escribano y Dr. Josep A. Tur Marí.

Professors: Dr. Josep A. Tur Marí, Dr. Mariano del Canto, Luis Ortiz, José Manuel Orgaz, Fernando Franch, Leandro Gomila, Clara Jacobo, María Sevilla, Angel Alcaide, Jorge Pesquera, Enric Munt, Tomás Sastre, Jaime Torres, Nuria Prieto, Valentín Armesto, Raúl Cuesta...

Plaç d'inscripció: fins 15 dies abans de l'inici del Master

Preu: 16000 € per any acadèmic.

Tendràn un descompte de 1500€/any, qui tengui una pòliza de AMA seguros. Posibilitat de pagar en tres plaços cada any acadèmic: un primer pagament de 1500 € per formalitzar la inscripció i els dos restants en els mesos d'octubre i febrer.

Consulta altres posibilitats de finançament.

Únicament es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Informació i matrícula: Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. 

C/Miquel dels Sants Oliver, 2 2n. 07012 Palma.

formació@fueib.org

www.fueib.org/curs/periodoncia

971259696

 

Estructura

Tots els mòduls inclueixen el tractament directe sobre pacients reals, aportats per la organització.


· Mòdul 1: Protocol periodontal de tractament basat en l'evidència.

· Mòdul 2: Justificació del tractament desinflamatori Full Mouth Disinfection.

· Mòdul 3: Tecnología Làser en Periodoncia.

· Mòdul 4: Medicina periodontal. Sedació Conscient.

· Mòdul 5: Cirurgía periodontal resectiva mínimament invasiva.

· Mòdul 6: Magnificació en cirurgía plàstica.

· Mòdul 7: Cirurgía periodontal regenerativa mínimament invasiva.

· Mòdul 8: Factors plasmàtics en periodoncia.

· Mòdul 9: Cirurgía plàstica periodontal I.

· Mòdul 10: Cirurgía plàstica periodontal II.

· Mòdul 11: Cirurgía plàstica periodontal III.

· Mòdul 12: Regeneració tisular amb cèl·lules mare en periodoncia.

· Mòdul 13: Regeneració tridimensional dels teixits durs i blans en periodoncia.

· Mòdul 14: Biointegració de sustituts tisulars I.

· Mòdul 15: Biointegració de sustituts tisulars II.

· Mòdul 16: Biointegració de sustituts tisulars III.

· Mòdul 17: Reunió interuniversitaria.

· Mòdul 18: Periimplantitis.

· Mòdul 19: Darrers avanços en periodoncia.

· Mòdul 20: Exposició de treballs i casos clínics.

 
 
 
 

 

TRACTAMENT INTERDISCIPLINARI EN LA REHABILITACIÓ ESTÈTICA

Data

Divendres 23 d'octubre 2015

Horari: de 9.30 a 18.00 h.

 

Lloc

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia, Recalde Zumarkalea, 72, 48009 Bilbao, Vizcaya, Bizkaia, España (mapa)


Altres
informacions             

Dictant: Dr. Óscar González


Preu: 130€ per persona. Inclou curs, lunch a migdia i cafès.


Inscripció Online

 

Programa

1. La recerca de l'Armonía

a.Plà de tractament interdisciplinar

b.Colapse de mossegada posterior

 

2. Tractament interdisciplinari del pacient periodontal.

a.Tractament Perio-Orto-Pròtesis

b.Erupció forçada ortodòncica: bases i indicacions clíniques

 

3. Predictibilitat del marge gingival en el tractament sobre implants.

a.Implant inmediat vs diferit: impacte del vorell alveolar

b.Importància de la provisionalització

c.Impacte dels contorns protèsics en la posició del marge gingival.

 

4. Concepte de contorn crític i subcrític.

 

 
 

AULA CLÍNICA 2015. SALUT I ESTÈTICA MULTIDISCIPLINAR.

Data

Divendres 16 i Dissabte 17 d'octubre de 2015
Divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h.
Dissabte de 10:00 a 14:00 h.

 Lloc

Saló d'actes d' A.M.A.

Gran Vía de los Poblados, 3 Parque Empresarial Cristalia Edif. 4

28033 Madrid

Altres
informacions             

Dictants: 

Dr. Benjamín Martín

Dr. Juan Blanco

Dr. Jesús Oteo

Dr. Alfonso Arellano

Dr. Pere Riutord

Dr. Ramón Gómez

Dr. Vicente Faus

 

Preus: 

Col·legiats: fins el 10/09/2015 80€, després 100€

Estudiants: fins el 10/09/2015 60€, després 80€

 

Inscripció:

Instruccions

www.fundaciondental.es 

Aula Clínica 2015

 

 

Programa

16 d'octubre de 2015

10.00 a 14.00 Estètica blanca vs Estètica rosa

 

16 d'octubre de 2015

16.00 a 20.00 Composites vs Carilles

 

17 d'octubre de 2015

10.00 a 14.00 Blanquejaments Dentals

 

Programa

 

 
 

CURS DE CERTIFICACIÓ D'ORTHOCAPS®, EL SISTEMA ALEMANY D'ORTODÒNCIA INVISIBLE AMB ALINEADORS FLEXIBLES.

Data

Divendres, 16 d'octubre de 2015.

De 16 a 20.30 h

 

Lloc

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears


Altres
informacions             

Dictant: Dr. Enrique Fernández Alcázar

 

Cost del curs: 400 € + IVA


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

Programa

Curs necessari per a la realització de tractaments amb aquest sistema alemany d'alineadors d'ortodòncia. 

 

El TwenAligner System d'Orthocaps®  és un sistema d'ortodòncia plàstica que es caracteritza per l'aplicació de forces lleugeres mitjançant dos alineadors de diferenta gruixa durant el día i la nit, que permet utilitzar material molt flexible.

 

El set-up diagnòstic (iSetup) el duen a terme ortodoncistes qualificats.

 

Els tipus de tractaments possibles són: una o dues arcades completes, una o dues arcades només les sis dents anteriors, o dentició mixta.

 

Esquema del curs:

-Qué es l'ortodòncia plàstica. Indicacions, ventatges i inconvenients.

-El sistema TwinAligner® d'Orthocaps. Filosofia i característiques.

-Tipus de tractaments.

-Casos clínics.

-Ús del software iSetup® (pel plan de tractament i l'aprobació de casos).

-Ús del Portal d'Internet d'Orthocaps (per l'enviament i maneig de casos).

-Preguntes i respostes.

 

El Dr. Enrique Fernández Alcázar és ortodoncista afincat a Múrcia i professor associat d'ortodòncia a la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Múrcia.

Ha estat l'organitzador de varis simposis anuals sobre ortodòncia plàstica o invisible. Está acreditat per Orthocaps per impartir els cursos de certificació del sistema.

 

S'aconsella dur al curs ordenador portàtil o tablet.

 

ORGANITZA: 

ORTODONCIA PLÁSTICA SLU

T. 696349485

orthocaps@ortodonciaplastica.com

www.ortodonciaplastica.com

 

 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC D'ENDODÒNCIA CONTEMPORÀNIA

Data

Dijous 15 i divendres 16 d'octubre 2015

Horari: de 9 a 19.30 h.

 

Lloc

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia, Recalde Zumarkalea, 72, 48009 Bilbao, Vizcaya, Bizkaia, España (mapa)


Altres 
informacions             

Dictants: Drs. Conse Pueyo i Carlos Vidal


Preu: 450€ per persona. Inclou curs teòric-pràctic, dinar i cafès.

Places molt limitades.


Inscripció Online

 

Programa

-Diagnòstic

-Introducció a la magnificació

-De les lupes al microscopi

-Ultrasons, un gran aliat en endodòncia

-Accessos, un dels grans canvis en la endodòncia actual

-Instrumentació, el moviment rotatori i el reciprocant

-Irrigació, distints irrigants i mètodes d'utilització

-Medicació intraconducte, ¿què deixam quant no obturam en la primera cita?

-Sistemes d'obturació

-Retratamients

 

Pràctica:

A les sessions pràctiques els assistents realitzaràn endodòncia i reendodòncies mitjançant magnificació amb microscopi i lupes, instrumentació mecànica i obturació amb sistemes de vdw i utlització d'ultrasons satelec.

Per això serà necessari dur:

Turbina

Freses d'obertura (redona o pera de diamant i Endo z)

Dents extretes (amb i sense endodòncia realitzada, amb perns, amb instruments fracturats, amb perforacions, etc)

Una sonda d'endondòncia

 
 

IMPLANTOLOGÍA DIGITAL: FINS A ON PODEM DIGITALITZAR LA NOSTRA PRÀCTICA DIÀRIA?

Data

Divendres 2 d'octubre de 2015
Horari curs complet: de 9 a 19.30 h.

Teòrico de 9 a 14 h.

 

Lloc

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia, Recalde Zumarkalea, 72, 48009 Bilbao, Vizcaya, Bizkaia, España (mapa)


Altres
informacions             

Dictant: Dr. Francisco Teixeira

Preus:

TEÒRIC: 50€ per persona. Inclou el curs teòric i el cafè.
PRÀCTIC: 150€ per persona. Inclou el curs teòric-pràctic, cafès i dinar.

Inscripció Online

 

Programa

Teòric:

-Breu introducció de biología en implantología

-Introducció als protocols digitals en implantología

-Solucions contra les barreres analògiques a la pràctica diària

-Darreres tendències en implantología digital

-Ciència i tecnología en els protocols de treballs digitals

 

Pràctic:

Se realitzarà una inserció d'implants en models i es realitzarà un escanejat digital de l'implant col·locat. Pas per pas. 

 
 

Vine a la Gala Solidària Dia Mundial del Somriure

S'apropa el primer divendres d'octubre, data que des de 1999 es destina a celebrar el Dia Mundial del Somriure. I qui sap més de somriures que nosaltres? Estem acostumats a cuidar d'elles i ara també volem oferir-les a aquells que més ho necessiten. Amb el nostre lema "t'oferim un somriure" volem recaptar el màxim de fons possibles. Aquest any volem col·laborar amb ASPANOB (Associació de Pares de Nens amb Càncer). Comptam amb tu i amb totes les persones que vulguin compartir aquest moment amb nosaltres.

Serà un esdeveniment bonic amb un fi encara més bonic.

No ens fallis! Si vols assistir contacta amb el Col·legi (info@dentistasdebaleares.com o Tel. 97172255) i estarem encantats d'informar-te. Recorda que les places són limitades.


Sol·licitud d'inscripció al curs

El Col·legi participa en el Fit-Salut Palma 2015

El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears participa en el Fit-Salut Palma 2015, un esdeveniment sobre salut i esport.

Estarem presents amb l'ajuda de dentistes voluntaris el cap de setmana de dia 26 i 27 de setembre realitzant revisions orals amb la nostra unitat mòbil i tallers sobre salut bucodental pels més joves. A més, aprofitarem per informar a les famílies de la relació entre salut oral i esport. Tot això amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància dels hàbits d'higiene oral i una bona salut bucodental.

MEDICINA ORAL, DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER

Data

Divendres 25 de setembre de 2015
Horari: de 15.30 pm a 19.30 pm

Lloc

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia, Recalde Zumarkalea, 72, 48009 Bilbao, Vizcaya, Bizkaia, España (mapa)


Altres
informacions
                                                  
            

CURS PER HIGIENISTES I AUXILIARS


Dictants: Drs. José López Vicente i Asier Eguía


Preu: 
20 € per persona. Inclou el curs i cafès.

Inscripció Online

 

Programa

Diagnòstic diferencial de les lesions blanques i vermelles.

Diagnòstic diferencial de les lesions ulcerades.

Patología periimplantària. "No tot és periimplantitis".

Diagnòstic precoç del càncer oral.

Sessió interactiva casos clínics.

 
 
 

ENDODÒNCIA CLÍNICA I CIRURGIA ENDODÒNTICA

SESSIÓ CLÍNICA

Data

Divendres, 25 de Setembre de 2015
17:00 h.
 

 

Lloc

Seu col·legial
 
Col·legi Oficial de Dentistes de Balears (mapa)
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 

Otras 
informaciones             

Dictants: Dra. CATALINA BENNASAR
Horari: 17 a 19 h.
Duració: 2 hores


Programa

 1. 1. Mòdul de traumatismes dentals (fractures, luxacions, avulsions, etc.)
   
 2. 2. Mòdul de reabsorcions

 3. 3. Mòdul microcirurgia endodòntica

 4. 4. Mòdul de lesions endo-perio

 5. 5. Mòdul de casos complicats :alguns resolts amb cirurgia i altres sense cirurgia

 6. 6. Exposició de casos presentats per ser membre titular de AEDE (2014)


Objetius

Esclarir conceptes relacionats amb l'endodòncia clínica i la cirurgia endodòntica

PROTOCOLS QUIRÚRGICS EN EXPANSIÓ ÒSSIA

Data

Divendres 18 de setembre de 2015
De 16.30 a 21.00 h.
Dissabte 19 de setembre de 2015
De 09.30 a 14 h

 Lloc

Hotel Eurostars Auriense
C/ Cumial, 12
OURENSE
Altres
informacions             

Dictant: Dr. Holmes Ortega Mejía

Duració: 8 hores lectives

Programa

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC

-Protocols quirúrgics en expansió òssia.

-Expansió amb o sense implants.

-Tipus d'òs.

-Predictibilitat de la tècnica.

-L'expansió òssia com a la primera opció abans de l'empelt en bloc.

 

TALLER PRÀCTIC D'EXPANSIÓ ÒSSIA I COLOCACIÓ D'IMPLANTS EN MANDÍBULA ANIMAL:

Cada alumne disposarà d'un kit d'expansors, implants i l'instrumental necessari per a la realització de les pràctiques.

-Taula redona sobre les pràctiques realitzades.

-Dubtes i preguntes.

 

 
 

 

ESTRATIFICACIÓ ANATÒMICA AMB COMPOSITES EN DENTS ANTERIORS

Data

Divendres 18 de setembre de 2015
TEÒRIC: de 9 am a 14.00 am
PRÀCTIC: de 15.00 a 19.30. Places molt limitades - només 20 cursillistes.

Lloc

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia, Recalde Zumarkalea, 72, 48009 Bilbao, Vizcaya, Bizkaia, España (mapa)


Altres
informacions             

Dictant: Dr. Fernando Autrán


Preus:

TEÒRIC: 100€ per persona. Inclou el curs teòrico i el cafè.
TEÒRIC - PRÀCTIC: 400€ per persona. Inclou el curs, cafès i dinar.

Inscripció Online

 

Programa

Presentació

Estètica i diagnòstic estètic
Estratificació moderna
Videos d'estratificació
Color i composites
Classe IV, Conoides
Casos impossibles
Pràctica. Preparació de la guía de silicona
Preparació de CIV i lateral conoide
Esmelts linguals
Dentines
Esmalts cromàtics
Esmelts transllúcids
Pulit. Plans i arestes. Modificació de les dimensions amb el pulit
Discs
Anatomía secundària i terciària
Pastes de pulit i acabat final


Fi de la pràctica. Preguntes.

 

 
 
 

RECONSTRUCCIÓ DE DENTS DESVITALITZADES

Data

Divendres 26 de juny de 2015
De 16.00 a 20.30 h.
Dissabte 27 de juny de 2015
De 10.00 a 14.30 h

 Lloc

Hotel NH Palacio
Av. García Barbón, 17-19
VIGO
Altres 
informacions             

Dictant: Dr. Pedro Rivas Lombardero

Duració: 8 hores lectives

Programa

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC

1. Justificació d'una conferència sobre reconstruccions.

2. Els perns ¿reforcen o rompen?

3. ¿Per què perns prefabricats?

4. ¿Quant colocar un suport a una dent desvitalitzada?

5. ¿En quin moment reconstruir la dent desvitalitzada?

6. ¿Com remoure la gutapercha?

7. ¿Quin pern escollir? ¿Pern curt o llarg?

8. Perns prefabricats en molars. El tallat de les dents reconstruïdes.

9. Conductes acampanats.

10. Odontosecció. ¿Té avui algun sentit?

11. Utilització del pern munyó colat. Mètode directe e indirecte.

12. Protocol per aconseguir una bona adhessió de pern i conducte.

13. ¿Per què suports blancs?

14. Suports de fibra "a mida".

15. Una altra forma d'utilizar el pern munyó colat.

Popurrí de casos complexes.

 

 

 
 
 

ORTODÒNCIA

SESSIÓ CLÍNICA

 

Data

Dijous, 25 de juny 2015

Lloc  
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
 
Altres 
informacions                      

Dictant: Dr. Juan M. Font Jaume
              
Horari: De 20 a 22 hores.

 

Programa

· PASSAT, PRESENT I FUTUR DE L’ORTODÒNCIA

- Experiència personal.
- Observacions i punts de vista.
- Perspectives de futur.

 ES PREGA CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA ABANS DEL 23 DE JUNY

 

CURS DE RECLICLATGE EN RCP BÀSICA I DESFIBRILACIÓ SEMIAUTOMÀTICA (DESA)

Data

Dijous 25 de juny de 2015
De 16.30 a 18.30 h.

 Lloc

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Passeig Mallorca, 42
07012 - PALMA
Altres 
informacions             

Colabora: SEMICYUC, Plan Nacional de RCP

Duració: 2 hores lectives

Inscripció: www.comib.com/patronaticientific o a la sèu col·legial

Màxim places: 24

Programa

Més informació en el PROGRAMA

 

 

 
 

 

 
 

FLUX DE TREBALL EN LA REHABILITACIÓ ESTÈTICA

Data

Dissabte, 13 de juny de 2015.

Lloc  
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
 
Altres 
informacions                      

Dictant: Dr. Vicente Berbís Agut.
Horari: 9:30 a 14 hores.
Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.
Crèdits: por determinar.
Preu: 50 €. Joves Dentistes ( < 30 anys): 30€

Programa

- Diagnòstic estètic.
- Introducció el concepte Digital Smile Design de Christian Coachman.
- Planificació interdisciplinària. Concepte TIM.
- Eines de foto i vídeo digital per a comunicació amb el pacient i amb l'equip.
- Casos clínics estètics interdisciplinaris.


Sol·licitud d'inscripció al curs

ACTUALITZACIÓ EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR

Data

Dissabte 6 de juny de 2015
De 09.30 a 14 h
De 15.30 a 20 h

 Lloc

Hotel Ciudad de Vigo
C/ Concepción Arenal, 5
VIGO

Altres

informacions         

Dictant: Dr. Luís Segura-Mori

Duració: 8 hores lectives

Programa

-Implant inmediat: claus per a un resultat predictible

-Digital Smile Design

-Periimplantitis, amenaça constant

-Comunicació Clínica-Laboratori

 

 
 

Dr. Andrés Pascual La Rocca

Palma de Mallorca·divendres, 29 de maig de 16:30h a 20:30h• Bienvenida del Dr. Jacobo Sánchez Mayoral (Vocal de la Comissió científica del Col·legi)

• Paper dels Empelts ossis en la Regeneració òssia guiada. Evidència científica Xenoinjertos, Aloinjertos i ús de membranes quins i quan? Presa de decisions en la pràctica clínica diària.

• Empelts de teixit tou en el cubrimiento radicular. Evidència científica Autoinjertos vs aloinjertos Presa de decisions en la pràctica clínica diària.

• Importància dels teixits tous *periimplantarios. Pot el disseny dels implants millorar l'anatomia periimplantaria?Lloc: Col·legi Oficial de Dentistes de Balears Plaza de la Porta Pintada, 5. 07002 Palma

Inscripcions: Col·legi Oficial de Dentistes de Balears Tel: 971 722 255

e-mail: info@dentistasbaleares.com

Inscripció gratuïta: Places limitades assignades per rigorós ordre d'inscripció.

S'oferirà pausa-cafè

 

 

Descarregar Programa complet

EXEL·LÈNCIA PERIO-PRÒTESI

Data

Dissabte, 23 de maig de 2015

Lloc  Palma Aquarium
 
  Carrer Manuela de los Herreros i Sorà, 21, 07610 Palma
 
Altres 
informacions                      

Dictant: Prof. Juan Blanco Carrión, Dra. Iria López, Dr. Michael Roge.
Horari: 9:30 a 14 hores.
Duració: 4 hores i 30 min. de pausa
Crèdits: Per determinar.
Preu: gratuït. Dinar inclòs.

Programa

Dematí:

· Cirugia reconstructiva, maneig de teixits durs i tous (Prof. Juan Blanco)

1.- Condicions anatòmiques i anàlisis de la zona reconstructiva.

2.- Defectes localitzats.

- Extrusió ortodòncica.
- Tractament amb teixits tous.
- Tècniques de regeneració òssia.

3.- Grans reconstruccions.

- Regeneració òssia guiada.
- Empelts ossis monocorticals.
- Elevació de si.

Horabaixa:

· Estètica en la provisionalització d’implants (Dra. Iria López)

Les altes expectatives dels nostres pacients ens obliguen a realitzar tractaments d’exel·lència extètica. Per això, a vegades es imprescindible la feina amb pròtesi provisional, especialment en pacientes tractats a,b restauracions implantosuportades  que afecten al sector antero-superior.

Parlarem del quan, el com i el perquè de la sevas utilització, a través de la presentació de diversos casos clínics, fent émfasi  en els protocols que utilitzam per comunicar-nos amb el laboratori.

· El realisme, l’essència de l’estètica  (Dr. Michael Roge)

Art dental o ciència odontològica, realisme o artifici, ser o parèixer, personalització o estandardització. Hi ha molts dilemes que mostren la dimensió filosòfica de la pràctica odontològica. La confrontació entre la pròtesi fixa i els implants proporciona una resposta a aquests debats.


Amb la col·laboració de: 

Straumann


Sol·licitud d'inscripció al curs

CONCEPTES D'ESTÈTICA EN IMPLANTOLOGIA

 

Data
Divendres, 22 de maig de 2015
16.00 - 20.30 hores

 

Lloc

 
Hotel Ciudad de Vigo (mapa)
C/ Concepción Arenal, 5
Vigo, España 
 
 

Altres
informacions             

Organitza: Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región (Pontevedra-Ourense)

Dictant: Dr. Miguel Beltrán
Duració: 4 hores i mitja

Programa

-Concepte d'estètica en implantologia.

-Identificació dels factors clau per a l'èxit en càrrega inmediata.

-Influència de la càrrega inmediata en les expectatives estètiques dels tractaments d'implants dentals.

-Valor dels materials en estètica i càrrega inmediata.

 

TRACTAMENT DE LA PATOLOGIA PULPAR EN ODONTOPEDIATRIA

Data

8 i 9 de maig de 2015

Lloc  
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
 
Altres 
informacions                      

Dictant: Dr. JAVIER FOMBELLA BALÁN
Horari: Divendres 16 a 21,30 hores; dissabte 9 a 14:30 hores.
Duració: 10 hores (amb 30 min. de pausa pel mati  i la tarda).
Crèdits: per determinar.
Preu: 80€. Joves dentistes (< 30 anys): 60€

Programa

1. Valoració dels factors etiològics més importants causants de patologia pulpar: traumatismes dentaris i policaries. Conductes restauradores o reparadores a seguir.

2. Diagnòstic diferencial d'aquesta patologia: necrosi pulpar, pulpitis crònica, aguda i polpa sana.

3. Diagnòstic i jerarquització de prioritats en patologia pulpar dels nens.

4. Mètodes de diagnòstic: història clínica, diferents tipus de dolors pulpars en els nens, estudis radiogràfics, exploració clínica, prova de vitalitat pulpar (pulpómetres). Valoració de la grandària de l'exposició pulpar i dels diferents tipus d'hemorràgia que hi ha en la mateixa.

5. Metodologia per realitzar controls de càries en els nens.

6. Recobriments pulpars directes i indirectes en ambdues denticions.

7. Pulpectomíes en dentició caduca: definició, indicacions, contraindicacions, tipus de seguiment de la mateixa. Criteri d'èxit.

8. Pulpectomíes de dentició permanent: definició, indicacions, contraindicacions i avaluació del pronòstic. Criteris d'èxit.

9. Teràpia de la polpa radicular en dentició temporal: pulpectomíes parcial o subtotals. Definició, tipus, diagnòstic, indicacions, contraindicacions, pronòstic, tractament, seguiment de les mateixes. Criteris d'èxit.

10. Funcions i importància de l'hidròxid de calci en la teràpia pulpar. Tipus.

11. Morfologia diferencial i estructural entre peces dentaries caduques i permanents.

12. Sistema complex de canals radiculars i valoració de la restaurabilitat de les diferents peces dentaries afectes per patologia pulpar.

13. Estat general del com pacient. Nens portadors de malalties sistèmiques cròniques. Valoració de l'estat dels teixits periodontals.

14. Maneig de nen com a pacient. Tècniques de maneig de comportament dels nens i farmacologia a utilitzar per tractar l'ansietat dental (òxid nitrós).

15. Pretractament, accés a la cavitat pulpar i determinació de la longitud del canal o canals radiculars.

16. Bio-instrumentació mecànica dels conductes radiculars. Medicació intradental i temporització. Preparació i obturació dels conductes radiculars.

17. Quists dentígers: fracassos o complicacions tardanes de les pulpectomíes. Quists radiculars o aplicals i hiperplàsies fol·liculars.

18. Pulpectomía total o endodòncia. Passes conductològics. Materials a usar. Criteris d'èxit.

19. Mesures terapèutiques actuals.

20. Àpicoformació o apexificació. Passos conductològics. Avaluació de l'edat del nen. Diferents pastes dentàries de farciment a usar (hidròxid de calci). Tancament apical. Criteris d'èxit. Apicogènesis.

21. Revascularització /Regeneració vascular.

 


Sol·licitud d'inscripció al curs

RESPIRACIÓ I SALUT BUCODENTAL

"Respiració i salut bucodental" 


Respiroterapia activa, odontologia i teràpia miofuncional, promotors de salut i benestar. 


TAULA RODONA
 
Club d'Opinió de Diari de Mallorca - C. Puerto Rico, 15 Polígon de Llevant. A les 19 hores.INTERVENEN 

Dra. Kinda Halwani 
Odontòloga i membre del Col·legi d´odontòlegs de Balears. 

Prof. Dr. Andrés L. Jaume 
Doctor en Filosofia. Professor de la UIB. 

Sr. Sebastián *Grimalt 
Naturòpata col·legiat. Professor adjunt del "Màster en desordres temporal mandibulars, dolor *orofacial i medicina del somni" de la Universitat de Múrcia. 

PRESENTA I MODERA 

Dr. Andrés . Jaume 

ORGANITZA 

Col·legi d´odontòlegs de Balears

CURS SOBRE BLANQUEJAMENT DENTAL

Data

24 i 25 d’abril de 2015

Lloc  
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
 
Altres 
informacions                      

Dictants: Dr. LEOPOLDO FORNER NAVARRO i DRA. Mª DEL CARMEN LLENA PUY.
Horari: Divendres 16 a 20,30 hores; dissabte 9,30 a 14 hores.
Duració: 8 hores (amb 30 min. De pausa pel mati i per la tarda).
Crèdits: per determinar.
Preu: 80€. Joves dentistes (

Programa

1. Per què sofreixen les dents discoloracions patològiques?
2. Què és i en què consisteix el blanquejament dental?
3. - Amb què blanquejar? Agents blanquejadors: novetats i tendències. Com actuen? Procediments d'activació: química, lumínica, sònica, enzimàtica.
4. Com afrontar actualment la discoloració dental?
5. Reconstrucció de la dent blanquejada: consideracions a tenir en compte i alternatives.
6. Problemes que poden presentar-se associats al blanquejament dental i la seva prevenció.
7. Pronòstic dels tractaments blanquejadors. Manteniment (Protocol TCR).
Sol·licitud d'inscripció al curs

CURSOS DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTES DE ESPANYA

CURS SEMIPRESENCIAL DE FC EN IMPLANTOPRÒTESIS

GRUPS A i B

- pendent d'acreditació –

 

DATA INICI: 20/04/2015

HORES TOTALS: 220 TEÒRIQUES: 203 PRÀCTIQUES: 17

PREU 295 €

PLACES 48

LLOC SESSIÓ PRESENCIAL: UNIVERSITAT JUAN CARLOS I FACULTAD D'ODONTOLOGÍA

DATA SESIÓN PRESENCIAL:

GRUP A Viernes 19 de juny de 15:30 a 20:30 (Pràctiques) i Dissabte 20 de juny de 09:00 a 14:00 (Teoría)

GRUP B Dissabte 20 de juny de 09:00 a 14:00 (Teoría) i Dissabte 20 de juny de 15:30 a 20:30 (Pràctiques)

PROGRAMA: http://www.fundaciondental.es/F50CUR5.asp?For=1

INSCRIPCIÓ: http://www.fundaciondental.es/F01.asp?For=1 

 

 

CURS SEMIPRESENCIAL DE FC EN DISFUNCIÓ i PATOLOGÍA DE L'ATM

GRUPS A i B

- pendent d'acreditació –

 

DATA INICI: 20/04/2015

HORES TOTALS: 219 TEÒRIQUES: 202 PRÀCTIQUES: 17

PREU 250 €

PLACES 48

LLOC SESSIÓ PRESENCIAL: UNIVERSITAT JUAN CARLOS I FACULTAD D'ODONTOLOGÍA

DATA SESSIÓ PRESENCIAL:

GRUP A Divendres 19 de juny de 15:30 a 20:30 (Pràctiques) i Dissabte 20 de juny de 09:30 a 14:00 (Teoría)

GRUP B Dissabte 20 de juny de 09:30 a 14:00 (Teoría) i Dissabte 20 de juny de 15:30 a 20:30 (Pràctiques)

PROGRAMA: http://www.fundaciondental.es/F50CUR1.asp?For=1

INSCRIPCIÓ: http://www.fundaciondental.es/F01.asp?For=1

 

PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR EL COMPTE RIDO ACTIVADA

 

 

Cada curs consta de 12 mòduls, amb data d'inici el 20 d'abril de 2015.

 

Part no presencial:

S'impartirà vía online des de la plataforma habilitada a www.consejodentistas.es/fc  Se presentaràn els temes amb periodicitat semanal i l'alumne haurà d'estudiar-los i respondrer al test d'evaluació de cada tema.

Tots els dilluns: Nou Tema Obert 
Tots els divendres:Test d'Evaluació Obert

El test d'evaluació estarà disponible tots els divendres per la seva realització durant 10 dies. Un cop conclòs aquest termini, se calificaràn els test d'evaluació presentats. Els alumnes que no haguin realitzat aquest test d'evaluació en el termini indicat seràn calificats com "No presentats".

Per l'obtenció del diploma, s'haurà de superar al menys el 70 % dels test.

 • No s'admitiràn exàmens fora del termini establert, excepte incidència informàtica en la plataforma online dels cursos.

 

Part presencial:

Es realitzarà un repàs teòric atenent a tots aquells dubtes o qüestions que haguin pogut surgir durant els mòduls i no haguin quedat completament resolts pel responsable del mòdulo a través de l'e-mail. Ademés es realitzaràn seminaris sobre casos pràctics i tallers on es podrà observar i practicar les tècniques i tractaments emprats. Si l'assistència és menor del 90% del temps total del curs no s'acredita l'assistència i aprofitament del curs.

 • La no assistència a la part presencial, implica la no concessió del diploma acreditatiu.

Diplomes:

Després de finalitzar el curs, es remetràn els diplomes dels alumnes que ho superin a la direcció que ens facilitin en la inscripció del curs.

 

Per més informació:

agarcia@consejodentistas.es

914264413

DE L'I+D A LA SEVA CLÍNICA. UN ENFOCAMENT BIOLÒGIC DE LA IMPLANTOLOGÍA

Data

Divendres 17 d'abril de 2015
De 16.00 a 20,30 h

 Lloc

Centro Fundación Abanca
C/ Policarpo Sanz, 24
36202 - VIGO
Altres
informacions             

Dictant: Dr. Francisco J. Carrete Omar

Duració: 4 horas lectives

Drets d'inscripció: Curs gratuït per a dentistes i estudiants d'odontología amb acreditació.

Inscripcions: 986864449 / cooe36@telefonica.net

Programa

· PERIIMPLANTITIS: COM EVITAR-LA

   -El paper de la superfície implantària en la prevenció de la periimplantitis.

   -Selecció del tipus de pròtesis per la prevenció de la periimplantitis.

 

· BIFOSFONATS i OSTEONECROSIS DEL MAXILAR (BRONJ)

   -¿Se pot prevenir el BRONJ?

   -Paper de Endoret® (PRGF®) en la necrosis del maxilar per bifosfonats. 

 

 
 

 

¿QUÈ SABEM REALMENT DE LES CERÀMIQUES DENTALS?

 
 SESSIÓ CLÍNICA

 

Data

Dijous, 16 d'abril 2015

Lloc  
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
 
Altres 
informacions                      


Dictant: Sr. Daniel del Solar.


Horari: De  20 a 22 hores.

Programa

- Evolució de les ceràmiques.
- Emax, avantatges i propietats.
- Ceràmiques vs Zirconio.
- Punts de contacte i interfaces.

Amb la col·laboració de: 

Ivoclar vivadent

LA IMPLANTOLOGÍA ACTUAL PAS A PAS. DEL SIMPLE AL COMPLEX

Data

Divendres 10 i dissabte 11 d'abril de 2015
Divendres de 16:00 a 20:30 h.
Dissabte de 09:30 a 14:00 h.

 Lloc

Hotel Eurostars Auriense
Cumial, 12
OURENSE
Altres 
informacions             

Dictant: Dr. Manuel María Romero Ruíz

Duració: 8 hores lectives

Programa

- Introducció.

-Anatomía i radiología aplicades a la implantología. Enfocament clínic.

-Diagnòstic i planificació en implantología.

-Cirurgia de colocació de implants pas a pas.

-Càrrega inmediata en implantología.

-Regeneració òsia aplicada a la implantología.

-Maneig del postoperatori en implantología.

 

ACTUALITZACIÓ EN PERIODÒNCIA PER AL DENTISTA GENERAL

Data

Dissabte, 21 de març de 2015

Lloc  
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
 
Altres 
informacions                      

Dictant: Dr. Augusto Quinteros Borgarello.
Horari: 9:30 a 14 hores.
Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.
Crèdits: per determinar.
Preu:50€. Joves dentistes (

Programa

- Diagnòstic i pla de tractament interdisciplinari.
- Exploració periodontal. Tècniques diagnòstiques avançades.
- Factors de risc. Classificació. Pacients downhill.
- Exodòncies atraumàtiques i preservació de cresta.
- Fase higiènica, seqüència de tractament, zones de difícil accés, furques.
- Minicuretes i nou instrumental. Afilat.
- Indicació de tractament quirúrgic periodontal i les seves possibilitats.
- Manteniment periodontal a llarg termini.
- Periimplantitis, una nova epidèmia? Factors de risc, prevenció i tractament.

ENDODÒNCIA I RECONSTRUCCIÓ POSTENDODÒNTICA

Data

Dissabte, 14 de març de 2015
09:30 a 14:00 h.
16:00 a 18:30 h.
- Totes les edats

 LLoc

Passeig Marítim, s/n
Eivissa, Baleares, España
 
Altres
informacions             

Dictant: Dr. Leandro Gomila Forio

Duració: 7 hores

Crèdits: 1,1
Preu: 60€. Joves dentistes <30 anys: 40€

Programa

- Aillament de múltiples peces.

-Control del marge gingival.

-Utilització de tascons.

-¿Quin composite? ¿Flow? ¿On?

-Utilització de matrius per a un punt de contacte correcte.

-Pal de fibra de vidre. Espai i adhesió.

-Instrumentació i obturació endodòntica fàcil i ràpida.

-Magnificació, lupes i microscopi.

-Ultrasons en odontologia conservadora.

-Blanquejament intern.

-Utilització del MTA en àpex obert.

 

ASSEMBLEA GENERAL

El pròxim 12 de maç de 2015 se celebrarà l'Assemblea General Anual amb el següent ordre del dia.

Veure ordre del dia

T-SCAN III

SESSIÓ CLÍNICA 

Data

Dijous, 5 de març de 2015

20:00 - Totes les edats

Lloc

 
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
Altres 
informacions 


Dictants: Dr. Miguel A. Llompart Garriga i Dr. Oliver Scheiter
Horari: De 20 a 22 hores.
Duració: 2 hores.
Crèdits: per determinar.

Programa

Teoria:

-Presentació del sistema oclusal digital T-SCAN III mitjançant l'estudi de casos d'èxit a càrrec d'usuaris del dispositiu.
-Maneig clínic i avantatges enfront del sistema d'ajustament oclusal tradicional.
-Avantatges del T-SCAN III en la pràctica diària.

Pràctica:

-Casos clínics reals, aplicacions de T-SCAN III.
-Prova per parelles T-SCAN III. Casa assistent interpretarà el seu propi registre oclusal, projectant en la pantalla. Els altres alumnes ho podran visualitzar i comentar.

 

 

Amb la col·laboració de: 

Klockner

REVISIONS I XERRADA SOBRE SALUT ORAL. SORTIDA UNITAT MÒBIL.

El pròxim 26 de febrer, durem a terme revisions de salut oral i una xerrada sobre l'atenció específica a les persones majors a la residència Sor Maria Rafela de Campos.

SOPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC (DEA)

Data

Divendres, 20 de febrer de 2015
16:00 - Totes les edats

Lloc

 
Col·legi de Metges de les Illes Balears
(Passeig Mallorca, 42 baixos; 07012-Palma).
 
Altres
informacions

Dictants: Dr. Lorenzo Socías Crespí  i Dª. Patricia García Pazo
Horari: 16 a 22 hores.
Duració: Total 6 hores d’acord amb els protocols marcats per Pla Nacional de RCP de la SEMICYUC.
Crèdits: per determinar.
Nº de places: Màxim 16.
Preu: 105 € (Curs 90 €; llibre 15 €)

Programa

Teòric:

1. Introducció: Parada cardíaca. La cadena de supervivència.
     Importància de la desfibril·lació primerenca.

2. RCP bàsica instrumental.

3. Desfibril·lació semiautomàtica. Pla d'acció davant la parada cardíaca. Dades essencials per al registre de parada cardíaca.
     "Manteniment d'un DEA".

4. Emergències més freqüents en la consulta del dentista: ennuegada,
      obstrucció de via aèria, convulsions, anafilaxi, ictus, dolor toràcic,
      dispnea, portador de marcapassos.

Pràctic:

1. Tècniques de RCP bàsica. Ús de la màscara de vàlvula unidireccional
      per a la ventilació boca-boca.

2.Utilització de l'oxigen i ressuscitadors manuals (*Ambu®).

3. Ús de cànules orofarigies, aspiració de secrecions, etc.

4. Ennuegada, desobstrucció de via aèria i posició lateral i control
      d'hemorràgies.

5. Desfibril·lació semiautomàtica.

6. Simulació reglada de PCR.

7.Escenaris d'emergències en la consulta.

 

 

PROTECCIÓ RADIOLÒGICA EN CLÍNIQUES DENTALS

SESSIÓ CLÍNICA

 

Data

Dijous, 19 de febrer 2015

Lloc

 
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
 
Altres
informacions

Dictant: Dr. JOSEP Mª BONASTRE MONTALÀ
Horari: de 20 a 22 h
Duració: 2 horas
Crèdits: per determinar

Programa

1. Bases Físiques.
2. Mesura de la radiació.
3. Efectes biològics de la radiació.
4. Protecció Radiològica (PR).
5. Normativa i legislació.
6. Sistemes de Gestió de Qualitat (SGC).

 

Amb la col·laboració de:

ACPRO

CARILLES i ACTUALITZACIÓ EN RESTAURACIONS

Data

Dissabte, 31 de gener 2015

 

Lloc

 
MENORCA
Altres
informacions                      

Dictant: Dr. Miguel A. Luengo Capilla
Horari: 9:30 a 14 hores.
Duració: 4 hores i 30 min. de pausa
Crèdits: per determinar
Preu: 50€. Joves dentistes (<30 anys): 30€

 

Programa

1. Introducció a l’odontologia restauradora. Materials i
    aplicacions.
2. Restauracions directes o indirectes. Sectors anterior i
    posterior.
3. Actualització en Odontologia Adhesiva. Adhesius i
    cementats.
4. Principis de preparació dental.
5. Restauracions directes i indirectes pas a pas.
6. Resolució interactiva de casos clínics.

 

LA GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS: OBLIGACIONS LEGALS

">


SESSIÓ CLÍNICA

 

Data

Dijous, 29 de gener 2015.

Lloc  
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002
Altres
informacions                      

Dictants: D. LLUÍS AMENGUAL LLABRÉS
Horari:
de 20 a 22 h
Duració:
2 h

Programa

1. Legislació bàsica en matèria de residus.
2. Obligacions del generador.
3. Documentació necessària.
4. Adalmo como a gestor autoritzat: instal·lacions, serveis i contenidors.
5. Prevenció de riscos laborals aplicats als residus.

 

Amb la col·laboració de: 

Adalmo

TÈCNIQUES MÍNIMAMENT INVASIVES QUE ACCELERAN ELS MOVIMENTS ORTODONCICS DE LES DENTS

 

Data

Dissabte, 24 de gener de 2015
9:30 a 14 hores.

Lloc  Col·legi Oficial de Dentistes de Balears (mapa)
Pça. Porta Pintada, 5 2º
Palma de Mallorca, Balears, Espanya 07002

Altres
informacions                      


Dictants:
Dr. Pedro Mir Orfila y Dra. Teresa Florit Pons
Horari: 9:30 a 14 hores.
Duració: 4 hores i 30 min. de pausa.
Crèdits: per determinar.
Preu:50 €. Joves dentistes (

 

Programa

1. Introducció.
2. Evolució històrica.
3. Bases biològiques.
4. Evidències en la literatura.
5. Pla de tractament.
6. Descripció de les tècniques mínimament invasives.
7. Aplicació en l'ortodòncia.
8. Presentació de casos clínics.

XII CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CIRURGIA BUCAL

">

Inici: 20 novembre, 2014 8:00

Finalitza: 22 novembre, 2014 17:00

Email de contacte: exposecib@secibonline.com

Lloc: Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León

Telèfon: 606338580

Direcció: Cuesta de Oviedo, s/n, Salamanca, 37008, España

AGENDA

GENER
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enllaços col·legials

RCOE

Enllaços comercials

SECIB