top of page
Dr. Díaz.jpeg

Anestesistes Balears Associats, ABA

La societat ABA (Anestesistes Balears Associats) els ofereix la possibilitat de realitzar sedacions conscients a les consultes d'Odontologia al territori Balear.
Aquest procediment es realitza sota mesures de seguretat estrictes per al pacient, amb monitorització hemodinàmica i atenció per part d'anestesiòlegs amb molta experiència en aquesta activitat.
La sedació conscient no substitueix la utilització d'anestèsics locals, ni és una anestèsia general superficial, té com a objectiu principal mantenir calmat, còmode, sense dolor i parcialment comunicatiu amb l'equip professional que l'atén.
Aportem tot l'aparell de monitorització i medicació necessari per fer el procediment a consulta.

bottom of page