top of page

NORMATIVA I LEGISLACIÓ

parlament IB.jpg
congresos_diputados_español.jpg
descarga.jpg

Autonòmica

 

Llei

Decret

Decret 163-1996 Centres sanitaris

Ordre 1996.12.03 Consultoris Professionals

Decret 46/2009 sobre fulls de reclamació en matèria de consum

Decret 100-2010 Centres Sanitaris
 

Estatal​

Llei 10/1986 Professions Sanitàries

Reial Decret 1594/1994. Regula Professions Sanitàries

Llei 41/2002. Drets i obligacions dels pacients

Llei 16/2003 Cohesió i qualitat SNS

Reial Decret 1277/2003 Bases generals d'autoritzacions de centres sanitaris

Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals

Llei 15/1999 Protecció de dades

Llei 17/2009 Sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

Llei 25/2009 de 22 de desembre

Reial Decret 1891/1991 sobre Raigs X

Reial Decret 1976/1999 sobre radio-diagnòstic

Reial Decret 815/2001 sobre justificació d'ús de radiacions

Reial Decret 783/2001 sobre la protecció sanitària contra radiacions ionitzants
 

 
Estatuts i Consell

 

Estatuts del Col·legi de Dentistes

Codi Ètic

Estatuts Consell

bottom of page