top of page

170 DENTISTES HAN ASSISTIT AL CURS TIPS I DETALLS EN REHABILITACIÓ ORAL

Aquest cap de setmana un grup de 170 dentistes de Balears han assistit al curs TIPS I DETALLS EN REHABILITACIÓ ORAL, del Dr. Ernest Mallat i organitzat pel Col·legi de Dentistes de Balears, CODB. Un 88% dels assistents han qualificat aquest curs amb la màxima puntuació. L'elevat nombre d'assistents ha requerit traslladar aquesta activitat formativa a un espai fora de la seu col·legial, amb més capacitat.


Aquest cap de setmana els dentistes de les Balears han rebut pràctics consells sobre rehabilitació oral. L'encontre científic ha tengut lloc al Palma Aquarium on el Dr. Ernest Mallat ha parlat de qüestions com el diagnòstic dels problemes funcionals del sector anterior: Què és l'envolupant de funció i quines repercussions té? Quins paràmetres funcionals s'han de conèixer i s'han de controlar per evitar complicacions en pròtesis fixa sobre dents i sobre implants?


També ha incidit en el diagnòstic diferencial dels desgasts anteriors: Desgasts per biocorrosió, desgasts funcionals, desgasts parafuncionals, desgasts disfuncionals. El tractament pas a pas dels desgasts anteriors depenent de la causa.


Els materials restauradors han estat una altra de les qüestions que Ernest Mallat ha tengut en compte: Disilicat de liti, porcellana feldespàtica, òxid de zirconi, materials híbrids i composites CAD/CAM. Característiques i propietats dinterès per al clínic. Quines indicacions té cada sistema ceràmic? Carilles vestibulars, carilles palatines, Overlays, veneerlays, corones anteriors, corones posteriors, ponts, pròtesis sobre implants. Detalls d'ús en cada cas. Quin és el maneig clínic correcte de cada sistema ceràmic? Quin és el comportament dels sistemes ceràmics en els pacients amb desgasts?


La restauració de dents endodonciades ha estat un dels punts sobre els quals s'ha posat èmfasi en aquest curs: Quan utilitzar pals i quin és el maneig clínic dels pals de fibra i del material per a monyons?


També sobre la restauració de dents fissurades (cracked tooth syndrome): Com cimentar els sistemes ceràmics? Claus per a un cimentat adhesiu predictible (hi ha més detalls a part de preparar correctament les diferents superfícies).


Finalment, l'ajustament oclusal i funcional de les restauracions ha clausurat aquesta activitat formativa: La clau per a un èxit a llarg termini. Com detectar precoçment un mal ajustament oclusal o funcional?


Dr. ERNEST MALLAT CALLÍS

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i en Odontologia per la Universitat Complutense de Madrid. És Postgrau de Pròtesi Bucal, Director del Postgrau Pròtesi i Rehabilitació Oral de la SCOE des del 2007, President de la SCOE des del 2016.


Ernest Mallat ha impartit més de 200 cursos i ha donat més de 70 conferències a Espanya ia l'estranger de Pròtesi fixa , Pròtesis totalment ceràmica, Pròtesis parcial removible, Pròtesis sobre implants, Sobredentadures sobre implants i Oclusió.


És autor i coautor de diversos llibres, entre ells:

  • LES CLAUS DE LA PRÒTESIS FIXA EN CERÀMICA. E.Mallat Callís, J. Cadafalch Cabaní, J. de Miquel Figuero. Editorial Llibreria Servei Mèdic 2018.

  • OCLUSIÓ I TRACTAMENT DELS PACIENTS AMB DESGASTES (volum I i II). E.Mallat Callís, S.Gallardo Colchero. Lisermed Editorial 2022.


0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page