top of page

A BALEARS LA MAJORIA DELS DENTISTES SÓN DONES

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenim 515 dentistes dona col·legiades, davant 362 dentistes home. La tendència a l'augment del col·lectiu femení a l'odontologia balear és clara.


"És molt significativa l'evolució de la nostra professió en aquest sentit. Si observem els nous col·legiats de les Illes veim que, la majoria, són dones. Hi ha 159 dentistes dona menors de 35 anys davant els 59 dentistes home d'aquesta mateixa franja de edat. En canvi, els col·legiats honorífics, amb més de 30 anys de professió, són la majoria home: 43 homes a la franja de 65 a 69 anys i 16 dones” , apunta Susane Herrero, secretària del CODB.


Avui, com cada 8 de Març, es commemora el Dia Internacional de la Dona . Al camp de l'Odontologia del nostre país, cada vegada són més les dones que es troben en llocs de responsabilitat tant en societats professionals, col·legis de professionals, càtedres a universitats o equips de recerca. " El nombre de dones dedicades a l'odontologia va augmentant progressivament a les nostres illes, explica el President del CODB, Ignacio García-Moris, i està molt bé. Tots comptam amb la mateixa formació acadèmica i amb el mateix objectiu d'oferir als ciutadans una atenció odontològica ètica i de màxima qualitat ”.


Segons les darreres dades del CODB, a Balears tenim col·legiats 877 dentistes, dels quals 515 són dones i 362 són homes. En termes percentuals, el 58,72% són dones (56,9% el 2023) i el 41,28% són homes (43,1% el 2023). El grup de professionals dona més nombrós és el que es troba a la franja d'edat dels 35 a 44 anys. Un 31'6% de les dentistes de les Balears tenen entre 35 i 44 anys. El 24,6% són menors de 35 anys, mentre que el 12% de les odontòlogues de les illes tenen entre 45 i 54 anys. Els dentistes home més grans de 55 anys representen, tan sols, el 8,2% del total de dentistes de Balears i les dentistes dona el 5%.


"En totes les professions sanitàries s'està donant aquesta mateixa situació: augmenta el nombre de dones davant dels homes" , explica Susane Herrero. Potser és perquè les dones, moltes vegades, triem professions que se centren en la cura de les persones".Membres de la Junta del CODB amb la consellera de Salut. El percentatge d'homes i dones que integren la Junta de Govern del Col·legi de Dentistes de Balears és del 50%.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page