top of page

A les Balears tenim molts i excel·lents dentistes però no els visitam, per què?

Balears compta, en aquests moments, amb un total de 70 dentistes per cada 100.000 habitants, és a dir, un dentistes per cada 1.424 persones. Aquest fet col·loca Balears per sobre de països com França, Hongria, Àustria, Holanda, Regne Unit, Suïssa o Polònia quant a disponibilitat d'odontòlegs per 100.000 habitants.


A més, a diferència d'altres països del nostre entorn, la professió de dentista a les Balears s'ha rejovenit (edat mitjana dels dentistes a Espanya, segons un estudi del Consell Genereal de Dentistes, 39 anys) i feminitzat (57% de dones) i aquesta és una tendència que serà mantinguda en els propers anys.


Acudim amb menor freqüència al dentista per a revisions periòdiques


Tot i la facilitat de la població per accedir a un servei d'odontologia, Espanya és un dels països de la UE on s'acudeix amb menys freqüència al dentista per a revisions periòdiques, segons l'estudi realitzat pel Consell General de Detistes d'Espanya. Les dades del darrer Llibre Blanc de la Salut Oral a Espanya del 2020 indiquen que només el 51% de la població havia visitat el dentista els 12 mesos anteriors. Pel que fa al nombre mitjà de visites per habitant i any, les dades d'Eurostat de 2017 mostren que la mitjana a Espanya és de 0,7 visites/habitant/any, proporcions que poden ser extrapolades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Per què?


La por al dentista és força comú, tant que fins a un 15 per cent de les persones reconeixen no anar a l'especialista per això. Les injeccions a la boca és el que més temor provoca (63,2%, segons un estudi de Salut Bucodental realitzat per Sanitas), seguit del dolor (55,7%) i l'extracció de dents (47,7%) ). Aquestes accions són les principals raons que susciten por i altres sentiments desagradables. De fet, més de la meitat de les persones preferirien estar sedats en determinats tractaments.


Motius econòmics


Un altre dels arguments que amb més freqüència es repeteix per no anar al dentistes és que són serveis de salut cars. Segons asseguren els experts, els preus baixarien si tots passéssim habitualment revisions periòdiques perquè s'evitarien moltes intervencions costoses. En tenir la percepció que el preu és elevat, moltes persones retarden les visites periòdiques al dentista, cosa que origina problemes bucodentals més greus i, en conseqüència, més costosos, en un cercle viciós en què, en comptes d'estalviar, es gasta més diners.La situació és pitjor i el tractament més car


Aquesta deixadesa pot estar motivat pels preus, però també hi ha altres factors psicològics. Sovint els assumptes bucodentals són considerats per molts pacients com un caprici del que poden prescindir, per a ells tenen un fi estètic per sobre del sanitari. Una creença infundada, ja que la salut bucodental afecta també la salut en general. Per exemple, les càries constitueixen una porta d'accés per a alguns patògens que agreugen patologies ja existents. Certs bacteris de la placa eleven el risc cardiovascular. Una cosa semblant passa amb alteracions respiratòries i problemes renals. També cal advertir que l'odontòleg és potser un dels pocs especialistes capacitat per detectar el càncer de boca en fase primerenca i, per tant, curable.


Si es prescindeix de lassistència adequada, empitjora la salut bucodental i sencareix el servei. És el que els dentistes anomenen la síndrome de la dent tractada: una petita càries comporta un empastament o una endodòncia que pot acabar sent una corona, un pont o fins i tot un implant per la caiguda de la peça original.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page