top of page

AQUÍ TENIU LA NOSTRA APORTACIÓ! 🪥🧴😉🙌🏻

Fer costat quan és necessari ens fa més humans. Així que ens hem unit a la iniciativa de l'ONG Llevant en marxa per enviar articles de primera necessitat a Ucraïna (en el nostre cas raspalls i pasta de dents). I ens ha semblat que els raspalls de bambú de Dentistes sobre rodes, DRS, són els millors per a l'ocasió.

Res, que de cap allà va el nostre paquet amb la col·laboració personal de molts dels nostres col·legiats.

És clar que sí, aquí estam per ajudar!!.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page