top of page

CODB ara també a Instagram

HOLA des del Col·legi de Dentistes de Balears! Avui estrenam perfil a Instagram perquè comunicar-nos és més interessant amb imatges: dentistas.baleares. ¡Segueix-nos!.
1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page