top of page

Necessaria col·laboració amb el Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de Son Espases

Updated: Jun 6, 2023

El Servei de Cirurgia Maxil·lofacial havia sol·licitat de forma reiterada durant molts anys la presència d'un odontòleg que pogués col·laborar amb nosaltres", assegura el Dr. Víctor Lasa, cap del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital Universitari Son Espases, en una entrevista realitzada pel diari Salut i Força a la seva pàgina 17. "Des de ja fa uns quants anys, el Dr Ignacio Garcia Moris col·labora amb el nostre servei per a l'atenció d'una sèrie de pacients que no necessiten un Cirurgià Oral i Maxil·lofacial, sinó un odontòleg, són sobretot pacients oncològics, que necessiten una valoració i un tractament dental previ a rebre radioteràpia o pacients pendents d'un trasplantament o una cirurgia cardíaca i han de ser valorats prèviament per l'odontòleg. La presència del dentista permet que aquests pacients rebin l'atenció necessària, evitant complicacions importants. D'altra banda, la Unitat de Fissures Llavipalatines també compta amb la col·laboració d'odontòlegs que participen en el tractament multidisciplinari dels nins fissurats”, afegeix el cap del servei de cirurgia maxil·lofacial de l'hospital de referència de les Balears.


A l'entrevista el Dr. Lasa parla sobre els avenços tecnològics, tècniques quirúrgiques o prestacions noves que ha implementat en el servei i com han beneficiat els seus pacients, de l'enfocament en la formació i desenvolupament professional dels cirurgians orals i maxil·lofacials en el servei, del ritme d'intervencions després del parèntesi que va suposar la pandèmia de COVID19, de la relació que té el Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de Son Espases amb els Hospitals de Can Misses, a Eivissa i Mateu Orfila, a Menorca, de l'enfocament multidisciplinar de l'equip per abordar els casos més complexos i del motiu pel qual ha estat integrat un dentista al seu equip.


Accedeixi a l'entrevista clicant a la pàgina del diari:


Entrevista al Dr. Víctor Lasa, cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial del H. U. Son Espases, pàgina 17

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page