top of page

Com fer les PDIAs obligatòries a càrrec de l'IB-Salut

Updated: Jan 18, 2022

Segons informa la Conselleria de Salut del Govern Balear, per oferir als professionals dels centres sanitaris de titularitat privada sense internament la realització de les preceptives PDIAs, el cost de les quals és assumit des del Servei de Salut de les Illes Balears, el mecanisme per accedir a aquesta citació per aquestes proves és:


Menorca i Formentera:

  • Opció de sol·licitud de cita a Ibsalut (única opció per a Menorca i Formentera): es farà mitjançant la intermediació del respectiu Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Des d'aquests serveis es podrà demanar cita al telèfon: 971 21 19 96 de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h.

Mallorca i Eivissa:

  • Opció de sol·licitud de cita a l'agenda de Creu Roja disponible només per a Mallorca i Eivissa. Podeu demanar cita a la Creu Roja a través d'aquest enllaç: https://forms.office.com/r/6w5j1XhvEZ


  • Opció de sol·licitud de cita a Ibsalut: es farà mitjançant la intermediació del respectiu Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Des d'aquests serveis es podrà demanar cita al telèfon: 971 21 19 96 de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page