top of page

CONSELLS PRÀCTICS PER LA CURA DE LA SALUT ORAL DEL TEU BEBÉ

Sabies que és important tenir cura de les dents del teu fill des del moment mateix en què erupcionen? La dentició normal inclou 20 dents primàries, les quals seran reemplaçades per 32 dents permanents. L'erupció dentària comença entre 6-10 mesos de vida i se sol iniciar pels incisius inferiors. A l'edat de 2 anys i mig, tota la dentició primària s'ha completat. Les dents primàries sanes permeten mantenir l'espai per als seus successors permanents que s'estan desenvolupant a l'os subjacent. La pèrdua prematura de les dents primàries per càries o traumatismes moltes vegades origina una pèrdua despai per als successors i pot portar a multitud de problemes en la dentició permanent (Més info: Atlas Salut Bucodental 2022).
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page