top of page

Continua la tendència a l'alça de les dentistes col·legiades a les Balears, amb un 55,4% del total

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra avui, el Col·legi de Dentistes de Balears (CODB) juntament amb el Consell General de Dentistes d'Espanya volen destacar el creixement tan important que experimenta la dona a l'Odontologia del nostre país.


Segons dades recollides pel CODB, el 55,4% dels dentistes col·legiats a les Balears són dones, amb un total de 454 col·legiades davant de 365 dentistes homes col·legiats a les Illes. La presència de la dona en aquesta àrea sanitària ha crescut en 10 noves col·legiades, respecte del 2021, mantenint-se la tendència a l'alça iniciada l'any 2.000 a tot Espanya.


El Col·legi de Dentistes de Balears valora molt positivament aquesta evolució de la dona al sector de l'odontologia, com a la resta d'àrees de la professió sanitària. "Treballar a favor de la salut és responsabilitat de tots i en aquesta tasca, homes i dones, donem el millor de noltros mateixos, al mateix nivell de preparació i implicació", afirma Catalina Bennaser, secretària del CODB.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page