top of page

CONTRA ELS TRACTAMENTS ORTODÒNICS QUE ES COMERCIALITZEN SENSE LA SUPERVISIÓ D’UN DENTISTA

L’American Dental Association, ADA, mostra públicament el seu rebuig a aquesta pràctica que ha estat denunciada en diverses ocasions pel Consell General de Dentistes d’Espanya i el Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears pels riscos que suposa per a la salut bucodental.

 

• “Fem una crida a la població per evitar adquirir qualsevol tipus de producte sanitari que necessiti supervisió professional ", afirma el doctor Óscar Castro Reino, president de l'Organització Col·legial de Dentistes.

 

 

El Consell General de Dentistes d’Espanya, una organització que representa els més de 40.000 professionals col·legiats del país i el Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, CODB, que representa més de 800 dentistes que treballen a les illes, valoren molt positivament la declaració que l'American Dental Association (ADA) ha fet públic, en què reafirma la seva política contra l'odontologia directa al consumidor, especialment en el cas dels alineadors dentals.


Aquesta posició coincideix amb el que sempre ha defensat el Consell General de Dentistes i el CODB i que ha estat comunicada en nombroses ocasions a les autoritats competents.


En aquest sentit, el president del Consell General, el doctor Óscar Castro, ha assegurat que "l'ADA és plenament conscient dels greus problemes de salut que poden generar la comercialització de productes sanitaris dentals, com els alineadors, que sempre han de ser prescrits, col·locats, supervisats i eliminats per un dentista". Per aquest motiu, es fa una crida a la població "perquè els ciutadans evitin qualsevol compra online d'aquests productes, ja que poden causar danys molt greus i fins i tot irreversibles per a la salut dental".


El Consell General de Dentistes d’Espanya i el CODB reafirmen, per tant, el seu compromís amb la seguretat i el benestar dels pacients i recorden que l’únic professional format per tractar la cavitat oral és el dentista, és a dir, odontòleg o metge estomatòleg.
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page