top of page

De fer només extraccions i col·locar pròtesis a conservar les peces i fer implants dentals

«L'Odontologia ha passat de fer només extraccions i col·locar pròtesis a conservar les peces i fer implants dentals», assegura el Dr. Pere Riutord en una entrevista publicada, recentment, pel diari Salut i Força. El doctor Pere Riutord és metge estomatòleg, un dels darrers dentistes que van accedir a aquesta categoria com a especialitat de la carrera de Medicina i va ser president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears. Després d'una llarga i prestigiosa carrera assistencial, al llarg de la qual també va ser docent i investigador, centra ara la seva activitat, entre altres càrrecs, al vicedeganat de la Facultat d'Odontologia associada a la UIB de l'Escola Universitària ADEMA.


Com ha canviat l'odontologia en els darrers anys

Quan jo vaig acabar l'especialitat a les clíniques odontològiques, pràcticament no es feien servir ni màscares ni guants", explica el Dr. Riutord a l'entrevista. "No s'utilitzaven barreres per evitar infeccions creuades. A les promocions anteriors a la meva, la sonda, les pinces i el mirall de dentista, tres elements bàsics de la consulta, s'esterilitzaven en un tassó amb alcohol, passant així d'un pacient a un altre.


En aquests dos anys s'han produït dos grans canvis a l'Odontologia. Als anys 70 i 80 totes aquestes pràctiques es van acabar i van arribar tots els grans canvis de la nova Odontologia. Aquests canvis eren la tendència a conservar les peces dentals i reconstruir-les. I això encara que la implantologia va arribar després i ens vam haver de formar als EUA i Alemanya.


Jo vaig dirigir a la UIB el que va ser el primer Màster d'Implantologia d'Espanya. Tot això era la nova Odontologia, tendent a conservar les peces dentals. Abans, pràcticament, només hi havia extraccions i col·locació de pròtesis. Més tard va arribar la sofisticació de tècniques microinvasives, d'obturacions estètiques, a les quals es va passar de fer amalgames de plata, cosa que em vaig abstenir de fer. Precisament la meva tesi doctoral va ser sobre aquestes obturacions, cosa que avui s'anomena els “composites”. Aquesta va ser la revolució: no fer mal al pacient, conservar les peces i l'inici de l'estètica dental.


Com a president del Col·legi de Dentistes de Balears

"Va ser una època en què va haver-hi molts conflictes per l'intrusisme professional, que es va donar perquè faltaven molts dentistes a Balears i havíem de lluitar contra l'intrusisme d'altres professions sanitàries. Recordo que, a més, en aquella època va succeir que per la falta de dentistes venien de països del centre i del sud d'Amèrica, sobretot d'Argentina i la República Dominicana, perquè sabien que aquí hi havia feina. Ells tenien molta feina als seus països, però guanyaven poc", explica Pere Riutord.


Accedeix a l'entrevista completa (pàgina 9) clicant al diari:
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page