top of page

Diverses empreses denunciades per vendre tractaments d'ortodòncia invisible directament al públic

Avui la revista Salut i Força publica un reportatge sobre empreses que ofereixen tractaments d'ortodòncia invisible, sense autorització sanitària de funcionament perquè són mers fabricants o distribuïdors. Reproduïm aquí part del contingut. Pots accedir a la informació completa seguint el link: https://www.saludediciones.com/wp-content/uploads/2022/01/460-Salut-i-Forca-Baleares.pdf

"Els tractaments d'ortodòncia invisible s'han posat de moda i són moltes les empreses que els anuncien destacant-ne el baix preu, la facilitat d'ús o l'estètica ja que, en ser transparents, gairebé no es noten. Però els dentistes fa temps que adverteixen el públic que utilitzar aquests alineadors, sense la prescripció i supervisió d'un dentista, suposa un greu risc per a la salut bucodental. Fins a tal punt és així que el Consell General de Dentistes ha denunciat davant l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) diverses empreses per vendre alineadors dentals directament al públic.


Diverses mercantils, que tenen com a objectiu la dispensació directa al pacient de productes sanitaris, la prescripció dels quals està reservada exclusivament al dentista, han estat denunciades, recentment, pel Consell General de Dentistes a l'AEMPS.

Aquestes companyies publiciten, ofereixen i venen al públic a través de les seves pàgines web i xarxes socials tractaments d'ortodòncia invisible, creant l'aparença que es tracta de centres sanitaris, quan en realitat, molts no tenen autorització sanitària de funcionament perquè són mers fabricants o distribuïdors.

Tot i que algunes d'aquestes empreses s'anuncien com a clíniques dentals, no és així.


El que fan aquestes mercantils és utilitzar dentistes col·laboradors amb clíniques odontològiques perquè els pacients acudeixin allà a la primera cita i siguin atesos per un odontòleg que ni tan sols decidirà sobre el tractament. Aquests professionals són, simplement, intermediaris entre el pacient i la mercantil, que els instrumentalitza per tal de vendre els seus productes sanitaris creant aparença de legalitat.


En aquest sentit, el Consell General de Dentistes destaca que algunes d'aquestes companyies, a més, podrien vulnerar amb les seves activitats, entre d'altres, determinats preceptes de la nostra legislació referits a la prohibició de la venda per correspondència i per procediments telemàtics de productes sanitaris subjectes a prescripció, així com la prohibició de fer publicitat destinada al públic dels productes sanitaris que estiguin destinats a ser utilitzats o aplicats exclusivament per professionals sanitaris.


Els dentistes de Balears mostren la seva preocupació per la proliferació d'aquest tipus de negocis a les Illes que es publiciten, sobretot, a les xarxes socials, ja que utilitzar aquests alineadors dentals sense la prescripció i supervisió d'un dentista suposa un risc greu per a la salut . El president del Consell General de Dentistes, Óscar Castro, per la seva banda adverteix que “abans d'iniciar un tractament d'ortodòncia, el dentista ha de fer un exhaustiu estudi de la boca del pacient (anamnesi, exploració intraoral, funcional i extraoral, radiografies, impressions, etc.). Un cop es tinguin els resultats d'aquestes proves, el dentista en farà el diagnòstic i elaborarà un pla de tractament personalitzat. Iniciat el tractament, el dentista en farà el seguiment”.


Laura Garcinuño, vocal del Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears, recorda que el dentista és l'únic professional capacitat per diagnosticar i tractar els problemes bucodentals i assenyala que les institucions professionals de l'odontologia, especialment el Consell General de Dentistes, continuaran vigilant totes aquelles pràctiques que no compleixin la normativa vigent i que amb les activitats puguin causar el més mínim perjudici a la salut bucodental de la ciutadania.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page