top of page

EL 7 DE JULIOL ELS DENTISTES DE BALEARS HAURAN DE TRIAR LA SEVA 19 JUNTA DE GOVERN

ELECCIONS COL·LEGIALS 2023

Els dentistes de Balears hauran de triar la nova junta de govern del seu col·legi professional el proper divendres, dia 7 de juliol de 2023. L'actual junta de govern col·legial ha aprovat la convocatòria d'eleccions, en sessió celebrada dijous passat, 4 de maig de 2023. L'acte electoral se celebrarà el 7 de juliol de 2023, des de les 10.00 hores fins a les 20.00 hores, a la seu col·legial dels dentistes a Palma.


Des de la seva creació com a col·legi oficial el 1930, el CODB ha comptat amb 19 juntes de govern i mai, al llarg de la seva història, hi ha hagut eleccions en què es presentés més d'una candidatura. És a dir, els col·legiats de Balears han hagut de confirmar només l'única candidatura presentada a totes les eleccions a junta de govern del CODB.


En el període de govern 2023 a 2027, el calendari electoral es desenvoluparà de la manera següent:


  • 08 de Maig de 2023: Publicació convocatòria d'eleccions, cens electoral i el calendari electoral aprovat.

  • De 08 de maig a 29 de maig 2023: Presentació candidatures a llistes tancades amb els requisits de l'art. 54 dels Estatuts

  • 06 de juny de 2023: Proclamació de candidatures per la mesa electoral.

  • De 13 de juny a 05 de juliol 2023: Campanya electoral.

  • 07 de juliol de 2023. Votació. Acte electoral a la seu del col·legi. Horari de la jornada electoral: Des de les 10 h fins a les 20 h.Abans del col·legi, a les Balears, hi havia associacions de cirurgians-dentistes

Els orígens del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears es remunten a principis del segle XX. Abans van existir diverses associacions que agrupaven els “Cirurgians-Dentistes” amb títol reconegut el 1875 i els “Odontòlegs” amb títol creat el 1901. Podem considerar, per tant, que Balears va ser una de les precursores del moviment associatiu dels dentistes a Espanya .


La Societat Odontològica Balear va ser constituïda el 26 de setembre de 1900, sota la presidència del Sr. Domingo Casanovas, quan només existien les de Madrid i Barcelona. Va estar vinculada al Col·legi Mèdic-Farmacèutic de Palma i va ser una de les fundadores de la Federació Odontològica Espanyola, el tercer congrés de la qual va tenir lloc precisament a Palma entre el 28 de juliol i l'1 d'agost de 1.905. Del desenvolupament de les seves sessions se'n va fer ressò el diari local "L'Almudaina", a més de les revistes professionals "L'Odontologia", "La Moderna Estomatologia" i la "Revista Balear de Ciències Mèdiques".

El mes de maig de 1923 es va formar també el Cercle Odontològic de Palma de Mallorca, que el 1.925 es va adherir a la campanya per a la col·legiació obligatòria. Una Reial Ordre de 14 de març de 1925 va ordenar que les associacions odontològiques esdevinguessin col·legis regionals, i el 30 d'abril ja es van publicar els estatuts generals. Això no obstant, el 21 de maig es va deixar en suspens la col·legiació obligatòria, a instància de l'Associació Odontològica Espanyola, fins que se celebrés un referèndum entre els membres de la professió, que va ser convocat per la Direcció General de Sanitat per al dia 5 de juliol de 1925. Van votar afirmativament 477 odontòlegs i se'n van manifestar en contra 205 (en van emetre el vot 682 sobre un cens total de 1.027 professionals a nivell estatal).


El juliol de 1930 va ser fundat oficialment el Col·legi de Dentistes de Balears

Malgrat el resultat favorable del plebiscit, no va ser fins a cinc anys després -mitjançant la Reial Ordre de 27 de maig de 1930- que el Ministeri de la Governació va disposar la creació dels Col·legis, organitzats en demarcacions regionals, corresponent una d'elles a la província de Balears. També es van aprovar els estatuts, que eren fidel reflex dels de 1925. En compliment de la disposició esmentada, el 17 de juliol de 1.930 va ser fundat oficialment el Col·legi d'Odontòlegs de Balears.


Metges estomatòlegs o dentistes

El 1.948, arran de la conversió de l'Escola d'Odontologia a Escola d'Estomatologia, es va exigir cursar tota la carrera de Medicina per accedir als estudis de dentista, i el Col·legi ja va passar a denominar-se d'Odontòlegs i Estomatòlegs. Al 1.986, amb motiu de l'entrada d'Espanya a l'actual Unió Europea, es va crear la llicenciatura universitària específica en odontologia.


Avui s'integren al Col·legi els metges especialistes en Estomatologia i els nous Llicenciats en Odontologia, juntament amb un bon nombre de professionals formats a l'estranger que han homologat els títols a Espanya. A tots se'ls anomena “dentistes”, nom tradicional amb què la gent coneix els professionals dedicats a la cura de la salut bucodental i als quals es refereix la vigent Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries com una de les professions sanitàries que requereixen formació universitària de grau superior a més dels metges, farmacèutics i veterinaris.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page