top of page

EL CODB I LA SCOE PROMOCIONARAN, RECÍPROCAMENT, ELS SEUS PROGRAMES DE FORMACIÓ

Updated: Nov 14, 2023

El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, acaba de signar un conveni amb la Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia, SCOE, amb l'objectiu de promocionar, de manera recíproca, el programa científic de formació de les dues institucions.


El CODB té, entre les seves finalitats, promoure i fomentar el progrés de l'Odontologia i l'Estomatologia, el desenvolupament científic i tècnic de la professió i, per complir aquesta finalitat, promou i facilita formació continuada als odontòlegs i estomatòlegs que permetin garantir-ne la competència professional, sigui organitzant i convocant cursos, seminaris i altres actes adequats.


D'altra banda, la SCOE és una associació que acull tots els estomatòlegs i odontòlegs, des del 1947, i que té, entre les seves finalitats, promoure i fomentar el progrés de l'Odontologia i l'Estomatologia, el desenvolupament científic i tècnic de la professió i, per complir aquesta finalitat, promou i facilita formació continuada als odontòlegs i estomatòlegs mitjançant jornades d'actualització, cursos i postgraus. A més, per complir el seu objectiu, la SCOE fomenta la col·laboració amb universitats, altres societats odontològiques i, també, amb col·legis professionals com el CODB.


"Com ha quedat demostrat en aquests mesos d'inici de la nova legislatura, considerem la formació dels nostres col·legiats com una peça fonamental a l'engranatge d'aquesta institució. És per això que hem cregut convenient signar aquest acord amb la SCOE, un acord pel qual tots els col·legiats de les Illes podran beneficiar-se d'un preu especial als cursos que ells imparteixen. Aquest és el camí que l'actual junta de govern del Col·legi de Dentistes es va comprometre a seguir fa tot just 4 mesos. Aconsello als col·legiats que romanguin atents a les notícies del col·legi perquè, en un futur proper, anirem donant més bones notícies”, afirma el president del CODB, Dr. Ignacio García-Moris.


El CODB i la SCOE es comprometen, amb aquest acord, a:


  • Anunciar el Conveni marc subscrit

  • Recomanar els programes científics de les dues institucions als seus associats, col·legiats i bases de dades.

  • Difondre els cursos i postgraus del CODB i la SCOE, sempre d'acord amb la LOPDGDD

  • Oferir un preu especial dels cursos de la CODB als socis de la SCOE i viceversa

  • Ni el CODB, ni la SCOE rebran una contraprestació econòmica per tot això


El conveni té una durada anual que es prorrogarà automàticament, sempre que cap de les dues parts decideixi rescindir-ho.


Segons aquest acord, la signatura del conveni no implica l'exclusivitat dels objectius formadors per part de qualsevol de les dues institucions. El CODB i la SCOE podran establir col·laboracions en l'àmbit de la formació, semblants o iguals a aquesta, amb altres entitats.


El Dr. Ignacio García-Morís García, president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears junt al Dr. Ernest Mallat Callís, president de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia.
En la imatge el Dr. Ignacio García-Morís García, president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears junt al Dr. Ernest Mallat Callís, president de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia.

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page