top of page

El Col·legi demana explicacions a Salut i que prioritzi els dentistes encara sense vacunar

Quants dentistes i personal auxiliar sanitari de clíniques privades han estat ja vacunats i quants no ho han estat, en relació als llistats que el Col·legi va remetre a les direccions generals d'Assistència Sanitària i Salut i Participació?


Quines són les raons que impedeixen que no els hagi estat administrada encara la vacuna a tots els dentistes?


Quina és la previsió aproximada perquè siguin cridats els dentistes que encara falten per vacunar?


Prioritat per a la vacunació davant l'evident risc que assumeix el col·lectiu de dentistes no vacunat, al estar tractant a pacients sense mascareta i durant un temps superior a 15 minuts, de manera habitual.


El president de Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, Ignacio García Moris, ha enviat una carta a la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes i una altra a la Direcció General de Salut i Participació, en nom de la Junta Col·legial demanant explicacions dels motius pels quals no tots els dentistes de les Illes Balears hagin estat vacunats contra la COVID-19.


En la seva carta el Dr. García Moris sol·licita "que ens comuniquin, el més aviat possible, la informació i les dades precises sobre el nombre de dentistes i personal auxiliar sanitari de clíniques privades que, amb relació als llistats que els remetem, ja han estat vacunats i aquells altres que encara no ho han estat, sol·licitant, així mateix que, respecte d'aquests últims, (els encara no vacunats), ens comuniquin les raons que impedeixen que no se'ls hagi estat administrada encara la vacuna i ens traslladin una previsió aproximada, sobre les concretes dates previstes perquè siguin cridats, pregant-prioritzin aquesta crida davant l'evident risc que assumeix el nostre col·lectiu no vacunat al estar tractant a pacients, de forma habitual, sense mascareta i durant un temps superior a 15 minuts".


El president de Col·legi de Dentistes ha transmès a la Conselleria de Salut, "la preocupació i inquietud que s'ha generat en un important nombre de dentistes de la nostra comunitat autònoma, així com personal auxiliar de les clíniques que presten serveis al sector privat i que encara no han estat cridats, perquè els sigui administrada la vacuna per combatre la Covid-19, malgrat que es tracta d'un col·lectiu que, seguint les definicions de l'última actualització de la "Estratègia de vacunació enfront de la Covid-19" del Ministeri de Sanitat, és personal sanitari integrat en el grup 3A, que atén de forma habitual a pacients sense mascareta i durant un temps superior a 15 minuts, de manera que es tracta, d'un grup prioritari davant el risc evident que assumeix diàriament".


Seguint les instruccions de Salut, el Col·legi de Dentistes li ha anat facilitant els successius llistats amb les dades de tots els col·legiats i personal auxiliar perquè puguin ser cridats i se'ls sigui administrada la vacuna.


No obstant això, protesta el president García Moris, "malgrat que sabem que s'ha iniciat el procés de vacunació al nostre col·lectiu, fins al moment no disposam de dades precises que ens permetin conèixer el nombre de dentistes i personal auxiliar sanitari que presta serveis en clíniques privades als que ja els ha estat administrada la vacuna".


Ignacio García Moris comunica a les direccions generals d'Assistència Sanitària i Salut i Participació que "un gran nombre de col·legiats s'estan dirigint a Col·legi traslladant la seva gran inquietud i preocupació al no haver estat cridats, encara, perquè se'ls sigui administrada la vacuna, desconeixent aquest Col·legi les dates en què se'ls podrà ser administrada, el que ens impedeix donar-los als nostres col·legiats la informació que demanen".0 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page