top of page

"El dentista, a més de l'Atenció Primària, ha de tornar a un ambient hospitalari"

Avui el diari Salut i Força publica una entrevista de dues pàgines al president del CODB, Ignacio García-Moris. "A sis mesos de les eleccions col·legials, diu el diari, el president dels dentistes de les illes fa balanç de la bona gestió al capdavant de la institució col·legial, a més d'abordar diferents qüestions d'actualitat". Salut i Força pregunta al Dr. García-Moris sobre les diferències socials quant a salut bucodental, la sensibilitat de la Conselleria de Salut cap a l'augment de les prestacions bucodentals a la sanitat pública, el seu treball al Consell Executiu de Dentistes d'Espanya, la separació dels estudis en medicina dels estudis d'odontologia, la seva trajectòria personal al camp de l'odontologia, l'excés de dentistes a Espanya, la seva opinió sobre l'escola universitària ADEMA-UIB d'estudis d'odontologia a les Balears, el fet que l'odontologia no tingui especialitats reconegudes al nostre país i el tema de les franquícies i els fraus que han protagonitzat.


Aquestes són les respostes del president del CODB:
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page