top of page

ELS DENTISTES DE BALEARS PODRIEN HAVER DE REALITZAR PDIA COVID19 OBLIGATÒRIES I REGULARS

Els professionals de les clíniques dentals de Balears podrien haver de fer proves obligatòries de diagnòstic del SARS-CoV-2 de manera regular, segons ens han informat des de la Conselleria de Salut del Govern Balear. Avui, el Govern ha enviat al Tribunal Superior de Justícia de les Balears una sol·licitud que ESTÀ PENDENT D'APROVAR.


El text remès al TSJB diu el següent:


"Realització de proves de detecció del SARS-CoV-2 en l'àmbit de centres sanitaris


1. Es realitzarà una prova de diagnòstic d'infecció activa (PDIA) de detecció del SARS-CoV-2 de forma obligatòria al personal que treballa als centres sanitaris de titularitat pública o privada situats al territori de les Illes Balears que se citen a l'apartat 3 d'aquest punt, en els casos següents:


a) Personal treballador de nova incorporació o que s'incorpori d'un període de permís o de vacances, independentment del seu estat de vacunació. Sempre que sigui possible, la prova es realitzarà amb una antelació màxima de 72 hores a la incorporació laboral.

b) Treballadors no vacunats dels centres sanitaris. Aquestes proves seran tres setmanals, de les quals dues seran tipus PCR.

2. Les persones esmentades a l'apartat precedent que hagin passat la infecció per COVID-19 estaran exemptes de la realització d'aquestes proves de cribratge preventiu durant els 90 dies següents al diagnòstic de la infecció.


3. L'obligació de realitzar-se proves de diagnòstic d'infecció activa a les què es refereixen els dos apartats anteriors s'entendrà referida al personal que treballa als centres classificats en les categories següents, segons el que disposa l'annex II del Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris:

• C.1 Hospitals (centres amb internament).

• C.2.3 Centres datenció primària.

• C.2.5.1 Clíniques dentals.

• C.2.5.3 Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs: centres sanitaris on es fa la pràctica de l'avortament en els supòsits legalment permesos.

• C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulatòria: centres sanitaris dedicats a l'atenció de processos subsidiaris de cirurgia realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, que requereixen cures postoperatòries de curta durada, per la qual cosa no necessiten ingrés hospitalari.

• C.2.5.5 Centres de diàlisi: centres sanitaris on es realitza tractament amb diàlisi a pacients afectats de patologia renal.

• C.2.5.11 Centres de salut mental: centres sanitaris on es realitza el diagnòstic i tractament en règim ambulatori de les malalties i trastorns mentals, emocionals, relacionals i del comportament”.


Quan tinguem coneixement de la resposta del TSJB informarem a tots els col·legiats de Balears.
Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page