top of page

ELS EXPEDIENTS DE QUEIXA O RECLAMACIÓ S'HAN REDUÏT UN 58% EL 2022

Segons recull la Memòria anual del CODB corresponent a l'any 2022 i que acaba de ser publicada pel Col·legi, la comissió de conciliació ha revisat un total de 40 expedients de queixa o reclamació presentats per pacients durant l'any 2022. Això significa una reducció de 58% de les queixes que han estat presentades.


Els tractaments d'implantologia, prostodòncia i odontologia restauradora han estat els més conflictius, mentre que els relacionats amb l'oclusió, l'articulació temporomandibular, odontopediatria, anestèsia, endodòncia, exploració, diagnòstic i odontologia conservadora no han rebut cap reclamació.


La comissió de conciliació recull les queixes dels pacients i posteriorment es deriven al dentista interessat, al qual se sol·licita informe. Posteriorment, se cita tant pacients com dentistes per tal de demanar la informació necessària per resoldre el cas, exercitant la funció de conciliació que té encomanada aquesta comissió col·legial.


Increment de la col·legiació a Balears

Durant l'any 2022, 41 dentistes es van col·legiar a les Balears i 23 es van donar de baixa, de manera que el total de professionals ascendia a 837 al mes de desembre. La tendència des de l'any 2012 és incrementar el nombre de dentistes que ha passat de 642 a 837 en els darrers 10 anys. D'altra banda, les baixes es mantenen constants entre les 20 i les 34 anuals.

El 57% dels nous col·legiats són dones i el 43% homes.

Durant l'any 2022 es van reprendre els cursos presencials, als quals van assistir 228 col·legiats. A més, el CODB ha remés informació als dentistes de cursos on-line i webinars que ha programat la Fundació Dental Espanyola i també algunes Associacions Científiques.


CODB responsable

El mes de març el col·legi es va unir a la iniciativa de l'ONG Llevant en marxa per remetre articles de primera necessitat a Ucraïna on es van enviar raspalls i pasta de dents per als refugiats.


A més el Col·legi de Dentistes de Balears ha continuat la col·laboració amb la clínica dental solidària “Coloma Vidal”, donant atenció als col·lectius més desafavorits de la societat i, a l'agost, es van poder realitzar les revisions dentals als nens de Txernòbil afectats per la radiació de l'accident nuclear del 1986, que cada any porten a Mallorca de vacances l'associació “Per Ells”.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page