top of page

Ignacio García-Moris, vocal del Consell General de Dentistes d'Espanya

El president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, Dr. Ignaci García-Moris ha estat elegit com a vocal del Consell General de Dentistes d'Espanya, càrrec que exercirà durant els propers 4 anys, juntament amb l'actual president, Óscar Castro. El Dr. Óscar Castro Reino repetirà com a president de l'Organització Col·legial, després de vuit anys al capdavant del Consell General de Dentistes d'Espanya, en no haver-se presentat cap candidatura alternativa per a la propera legislatura.


El seu equip estarà format pels següents integrants:


President: D. Óscar Castro Reino

Vicepresident: Sr. Francisco José García Lorente

Secretària: Dª. Agurtzane Meruelo Conde

Tresorer: D. Joaquín de Dios Varillas

Vicesecretari – Vicetesorer: Sr. Joan Carrera Guiu

Vocal 1: Sra. Concepció Mercedes León Martínez

Vocal 2: Sr. Víctor Zurita Clariana

Vocal 3: Sra. María Núñez Otero

Vocal 4: Sr. Ignacio García-Moris García


La candidatura haurà de ser votada a l'Assemblea General que se celebrarà el proper 17 de juny i la presa de possessió tindrà lloc l'endemà.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page