top of page

L'ÚS DE MASCARETES A CENTRES SANITARIS JA NO ÉS OBLIGATORI A LES BALEARS

Segons informa un comunicat de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, "atès el descens acumulat d'infeccions respiratòries agudes a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant les dues darreres setmanes, el Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, en sessió del 2 de febrer de 2024, ha acordat passar de la situació d'ús obligatori de mascareta a centres sanitaris a la de recomanació d'ús".


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page