top of page

L'ÚS DE MASCARETES A LES CLÍNIQUES DENTALS ÉS OBLIGATORI

L'ús de mascaretes en qualsevol centre sanitari públic o privat, incloses les clíniques dentals, és obligatori des del passat dia 10 de gener de 2024, segons una ordre comunicada per la ministra de Sanitat i que ens ha arribat, recentment, des de la Conselleria de Salut.

 

L'ordre ministerial recull l'obligatorietat de l'ús universal de màscareta a centres sanitaris assistencials (hospitals i atenció primària): "Té l'objectiu de reduir la transmissió d'aquests virus i protegir les persones amb risc de complicacions associades a infecció que acudeixen a aquests centres o es troben hospitalitzades, a més de protegir la salut dels treballadors sanitaris, aquesta mesura serà igualment efectiva en consultes de l'àmbit privat.


Aquest ús universal es podrà excusar en aquells àmbits on hi hagi interacció verbal i/o gestual que sigui important en l'abordatge o el tracte amb el pacient.


Les comunitats autònomes que presentin dades de descens de la Incidència cumulada d'Infeccions Respiratòries Agudes durant dues setmanes consecutives, segons les dades reportades al Ministeri de Sanitat per mitjà de la Xarxa de Vigilància, podran passar, si així ho consideren adequat segons el conjunt de la situació epidemiològica, de la situació d'obligatorietat de l'ús de màscares en centres sanitaris a una situació de recomanació dús. Aquelles que malgrat complir aquest criteri vulguin mantenir l'obligatorietat, d'acord amb l'anàlisi de les vostres dades, podran fer-ho durant la vigència de la Declaració d'Actuacions Coordinades".


Qualsevol actualització referent a aquesta ordre serà publicada a través de totes les plataformes del CODB. Els col·legiats de Balears tenen a la seva disposició per accedir a les informacions referents al desenvolupament de la professió la pàgina web col·legial, el xat de WhatsApp, el servei de correu electrònic i els perfils a les xarxes socials Twitter, Facebook, Instagram i LinkedIn.


Més informació:


Ordre comunicada ministra Sanitat CODB
.pdf
Download PDF • 186KB


report_Orden comunicada 10.01.24
.pdf
Download PDF • 1.37MB10 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page