top of page

L'OMS ESTABLEIX LES BASES DE LA PRIMERA ESTRATÈGIA MUNDIAL DE SALUT BUCODENTAL

• La meitat de la població mundial pateix problemes de salut oral.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2017 les malalties bucodentals afectaven més de 3.500 milions de persones a tot el món. El 2020, els càncers de llavi i cavitat oral es trobaven entre els 20 càncers més freqüents a nivell mundial, provocant 180.000 morts anuals. Per això, la 75a Assemblea Mundial de la Salut organitzada per l'OMS ha establert, per primera vegada a la història, les bases de la primera estratègica mundial sobre salut bucodental.

L'Assemblea, que va tenir lloc a Ginebra (Suïssa) del 22 al 28 de maig, és l'òrgan decisori principal de l'OMS i està compost per 194 estats membres. En ella, delegats de tots els països prenen decisions i estableixen les línies d'actuació principals en matèria de salut a nivell mundial.

Segons es recull a l'informe sobre el Projecte d'estratègia mundial sobre salut bucodental, prop de la meitat de la població mundial pateix problemes de salut oral i “durant les tres darreres dècades, la prevalença mundial de càries dental, periodontopaties i pèrdua de dents s'ha mantingut en el 45%, fet que suposa una prevalença superior a la de qualsevol malaltia no transmissible”.

Fins ara no s'havia plantejat cap pla mundial sobre salut bucodental. Gràcies al desenvolupament d'aquesta estratègia, es fixen les bases per elaborar un pla d'acció mundial sobre salut oral amb uns objectius clars i quantificables que s'hauran d'assolir el 2030.

Els objectius de l'estratègia és orientar els estats membres perquè elaborin plans de promoció de la salut bucodental; redueixin les malalties, afeccions i desigualtats a l'àmbit de la salut oral; redoblin els seus esforços per fer front a les malalties bucodentals com a part de la cobertura universal de salut; i estudiïn la possibilitat d'elaborar objectius i indicadors per avaluar els progressos realitzats per al 2030.

Els principis rectors de la dita estratègia són:

  • Integrar els programes de salut bucodental en iniciatives coordinades de salut pública més àmplies.

  • Integració de la salut bucodental a l'atenció primària, fent més equitatiu l'accés a una atenció de salut integral i de qualitat.

  • Planificació de recursos perquè el personal sanitari tingui les competències necessàries per oferir serveis essencials d'atenció bucodental.

  • Atenció de la salut oral centrada en la persona, fomentant un enfocament més global en l'avaluació de les necessitats, la presa de decisions i l'alfabetització en matèria de salut bucodental i l'autocura.

  • Abordar la salut oral des de totes les etapes de la vida, inclosos els programes prenatals per a lactants, nens, adolescents, adults treballadors i adults grans.

  • Optimització de les tecnologies digitals per a la millora de la detecció primerenca, la vigilància i la derivació, referents a malalties i afeccions bucodentals dins de latenció primària.


Segons el president del Consell General de Dentistes d'Espanya, el Dr. Óscar Castro Reino, “el desenvolupament d'aquest pla d'actuació és un avenç crucial per aconseguir l'accés a una atenció bucodental integral i eficaç a tot el món. Perquè l'accés al dentista no ha de ser un privilegi sinó un dret bàsic i universal de tots”.
3 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page