top of page

LA CÀRIES AFECTA A QUASI EL 100% DE LA POBLACIÓ ADULTA

Juntament amb les dents sensibles i les genives sagnants, la càries és un dels tres problemes bucodentals més freqüents entre la població espanyola. Segons l'OMS, entre el 60 i el 90% dels nens té càries, mentre que en els adults la xifra frega el 100%.

A les Balears, com a la resta d'Espanya, entre el 30-40% dels nens i adolescents, i gairebé el 100% dels adults, presenten càries.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial per un Futur Lliure de Càries, el Col·legi de Dentistes de Balears recorda que la prevenció és la clau per ajudar, des de la infància, a eradicar aquesta patologia a nivell global.

Qué es la càries

La càries és una malaltia bucodental caracteritzada per la presència de microorganismes cariogènics en la superfície dental, que metabolitzen els sucres i els converteixen en àcids que debiliten la dentició. segons el Libro Blanco de la Salud Oral en España 2020, la càries sense tractar es troba entre els tres problemes bucodentals més freqüents de la població espanyola, juntament amb les dents sensibles i les genives sagnants.


Segons les dades de la darrera Enquesta de Salut Oral realitzada al 2020, els menors de 5-6 anys presenten un 70% de càries sense tractar en dentició temporal. En dents permanents, els adolescents tenen un 30% de càries no tractades, els adults joves (35-44 anys) el 40% i els adults majors (65-74 anys), un 80% de lesions que no han rebut el seu tractament restaurador . La càries i els problemes de malposició són els tractaments més demandats en la població infantil espanyola.

Cóm prevenir l'aparició de càries

- Beu aigua que contingui fluor.

- Manté una bona higiene oral, raspalla't les dents, al menys, dues vegades al dia amb pasta fluorada i fes servir seda dental o raspall interdental diàriament.

- Realitza una dieta sana evitant les begudes ensucrades i el pica-pica entre hores.

- Visita al dentista, al menys, un cop a l'any, per dur a terme una revisió de l'estat de la cavitat oral i realitzar una neteja oral professional.

Tractaments de la càries

El tractament precoç de la càries és senzill i ràpid, per això són tan importants les revisions periòdiques al dentista, ja que podrà detectar-la a temps, quan encara no causa dolor. Si es demora el procediment, la patologia podria agreujar-se i l'abordatge seria més complicat.

La càries pot tractar-se de varies formes:

- La obturació: és la restauració més comú, consisteix a eliminar la part cariada de la dent i substituir-la per un material de resina blanc o amalgama.

- L'inlay: s'utilitza quan la cavitat és més gran. Es fabrica en una sola peça amb la mida i forma de la cavitat. Posteriorment es cimenta.

- L'onlay: s'utilitza per a restauracions encara més grans. Es caracteritza perquè cobreix una cúspide de la dent.

- La corona: si la destrucció de la dent és molt gran, es col·loca una corona que cobreix tot la dent i la protegeix.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page