top of page

La salut bucal i les malalties de cor estan connectades per la propagació de bacteris

La salut bucal i les malalties de cor estan connectades per la propagació de bacteris i altres gèrmens des de la boca a altres parts del cos mitjançant el torrent sanguini. Quan aquests bacteris arriben al cor s'adhereixen a qualsevol àrea i causen una inflamació.


Segons les últimes investigacions, al voltant del 40% de les persones amb cardiopatia isquèmica a Espanya ja han patit pèrdua de peces dentals, el que indica que la malaltia periodontal greu és molt freqüent en pacients amb problemes coronaris. Aquests estudis evidencien que les persones amb malaltia cardíaca tenen, amb més freqüència, malaltia periodontal. I també que, entre els que pateixen una malaltia periodontal més avançada, es troben més pacients amb malaltia cardiovascular.Salut bucodental: així influeix en el teu cor

Segons la Fundació Espanyola del Cor, l'explicació és que la periodontitis és una malaltia inflamatòria i infecciosa causada per bacteris a la boca que produeixen una inflamació constant en les genives. Una situació que origina efectes proinflamatoris a més de provocar alteració en el sistema immune, afavorir trombosi i fomentar alteracions de la síntesi del cor. "La inflamació que es produeix en la geniva afavoreix l'aparició d'una sèrie de substàncies que són protrombòtiques i proinflamatòries, són les mateixes que provocarien l'afectació vascular", confirma Catalina Bennaser, Secretària del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears.


Si aconseguim eliminar la inflamació de les genives estarem protegint al mateix temps la salut cardíaca.

La cura de la salut bucodental té un efecte molt beneficiós en la salut cardiovascular. "Si mantenim una bona higiene bucodental reduïm placa bacteriana a la cavitat oral, i això redunda en una reducció de la inflamació a nivell local, en les nostres genives, el que, al mateix temps, afavoreix que hi hagi una menor inflamació a nivell sistèmic. Això vol dir que si aconseguim tenir una molt bona salut bucodental, probablement aconseguirem reduir els incidents cardiovasculars que es relacionen amb la mala salut bucodental. Per això cal animar els pacients a mantenir una bona salut de la seva cavitat oral, perquè repercuteix en tenir menys incidents cardiovasculars en el futur ", assenyala el doctor Juan José Gómez-Doblas, cap de secció de Cardiologia Clínica de l'Hospital Universitari Verge de la Victòria, de Màlaga.


Una altra manera de protegir tant la salut cardiovascular com la bucodental és controlar alguns factors de risc que tenen relació directa amb les dues àrees. Tant el Col·legi de Dentistes de Balears, com la Fundació Espanyola del Cor destaquen, entre factors importants de risc, el tabaquisme i la glucèmia. Si abandonem el tabac millorarem la nostra salut bucodental i també la cardiovascular. Igualment, si mantenim una dieta adequada que fomenti un millor control de la diabetis també repercuteix en una millor salut bucal i cardiovascular.

10 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page