top of page

Les clíniques dentals no han de complir la normativa d'estalvi i eficiència energètica

Les clíniques dentals estan eximides de complir amb la normativa que recull el nou Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l'estudi, així com de mesures destalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Aquest Reial Decret-llei dicta, entre altres, mesures d'estalvi energètic, consistents en l'aplicació de restriccions de temperatura a determinats negocis i sectors. Tot i això, aquesta limitació no afectarà les clíniques dentals, com a centres sanitaris, ja que queden exceptuades de l'aplicació d'aquesta normativa, tal com es desprèn del text i com va asseverar la Ministra de Sanitat, Carolina Darias.

S'ha de tenir en compte que l'activitat de la clínica dental té un caràcter principalment quirúrgic, cosa que fa imprescindible la utilització d'EPIs en la seva màxima expressió (això és bata d'un sol ús, màscara FFP2, guants, pantalla de protecció ocular, etc.), que, unit a la utilització de molta aparells rotatoris, suposen un obvi augment de la temperatura corporal en el professional.

A més, cal destacar que els professionals sanitaris fa anys que adopten mesures per contribuir a l'eficiència energètica però sempre respectant els protocols, la qualitat assistencial i d'atenció al pacient, qui ja està sotmès a una situació clínica estressant.

Totes aquestes circumstàncies constitueixen raons objectives més que suficients per eximir les clíniques dentals de la nova normativa.
Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page