top of page

Les especialitats en Odontologia a Espanya, sobre la taula

Els presidents del Consell General de Dentistes i SECIB es reuneixen per tractar la creació despecialitats en Odontologia

El Dr. Óscar Castro Reino, president del Consell i els membres de la nova Junta Directiva de la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal (SECIB), presidida pel Dr. Daniel Torres Lagareslos s'han reunit per debatre sobre la creació de l'especialitat de Cirurgia Bucal i posar en marxa col·laboracions que permetin cosenguir els avenços necessaris quant a la creació de les especialitats en Odontologia.


“Les especialitats odontològiques estan aprovades a Europa i a tot el món, cosa que els permet un important desenvolupament que a Espanya no s'està produint. Al nostre país s'està desenvolupant la Cirurgia Bucal, però no formalment ni de manera oficial com a altres països, on les especialitats estan reconegudes des de fa dècades. No ens podem quedar ancorats en el passat mentre el nostre entorn avança. L'especialitat és necessària perquè s'estabilitza i oficialitza la formació dels professionals sanitaris”, declara el Dr. Torres.

Així, el Dr. Castro afegeix que “en un context on hi ha lliure mobilitat de treballadors a la Unió Europea, la inexistència de les especialitats odontològiques oficials suposa una situació de greuge comparatiu i desigualtat dels odontòlegs espanyols davant dels altres països europeus, ja que, mentre que aquests darrers poden obtenir el títol d'especialista al seu propi país, els espanyols s'han de desplaçar a altres països que els ofereixin aquesta possibilitat. D'altra banda, els odontòlegs formats a Espanya no poden exercir com a especialistes als altres països de la Unió Europea, mentre que els seus homòlegs d'altres països sí que poden fer-ho al nostre”.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page