top of page

LES PERSONES AMB DIABETIS SÓN MÉS PROPENSES A PATIR CARIES I MALALTIA PERIODONTAL

Segons l'Atles de Salut Bucodental a España 2022, s'estima que hi ha 5,5 milions d'espanyols diabètics, cosa que ens situa com el segon país d'Europa amb més persones amb diabetis. Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra avui, el Consell General de Dentistes i el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears recorden que les persones amb aquesta malaltia estan més predisposades a tenir càries i malaltia periodontal.


Segons dades de la 10ena edició de l'Atles de la Diabetis de la Federació Internacional de la Diabetis (FID), entre el 2019 i el 2021, a Espanya s'ha produït un increment important del nombre de persones amb diabetis i moltes no estan diagnosticades.


“Els estudis realitzats en pacients diabètics mostren una clara associació bilateral entre la diabetis mellitus i la malaltia periodontal. Als diabètics s'incrementa el risc de patir patologia periodontal i càries. Alhora, la presència de periodontitis és un factor limitant perquè dificulta el control de la glucèmia”, recorda el president del Consell General de Dentistes, el Dr. Óscar Castro Reino.


Factors de risc i recomanacions

Segons l'estudi ANIBES, realitzat per la Fundació Espanyola de Nutrició, la ingesta mitjana de sucre d'una persona és de 71,5 grams al dia, superant gairebé el triple les recomanacions de l'OMS (28 g/dia). Aquesta xifra indica que el 19% de lenergia diària procedeix dels sucres. Aquesta situació contribueix de manera molt important a les xifres en alça de sobrepès, obesitat i diabetis al nostre país.


La cura de la boca de la persona diabètica és fonamental per evitar complicacions. Per això, des del Consell General de Dentistes i el CODB es recomana seguir una sèrie de pautes:


- Mantenir una dieta saludable, baixa en sucre, sal i greixos, contribueix a reduir el risc de malalties bucodentals.


- Acudir al dentista, almenys, dues vegades l'any i sempre que hi hagi qualsevol lesió o alteració a la boca.


- Controlar la malaltia per reduir el risc de patir malalties bucodentals.


- Extremar la higiene oral, raspallant-se les dents després de cada menjada amb un raspall de cerres suaus i pasta dentífrica fluorada. Emprar també un raspall interdental o seda dental per a la neteja diària entre les dents.


- En cas de ser portador de pròtesis, se n'han d'extremar les mesures d'higiene diàries.


- Evitar el tabac. Els diabètics fumadors, de 45 anys o més, multipliquen per 20 el risc de patir malaltia periodontal severa.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page