top of page

Més del 90% dels adults a les Balears tenen càries

  • 14 d'octubre: Dia Mundial per un Futur Lliure de Càries


La càries és una patologia extremadament comuna i afecta un elevat percentatge de la població a les Balears. Segons dades recollides pel Consell General de Dentistes al nostre país:

  • un 35% dels menors de 6 anys presenta càries

  • al grup d'adolescents (11-17 anys), entre el 30-35% té càries, el 30% no ha rebut tractament

  • el 94% dels adults joves (35-44 anys) a Espanya presenta càries i cada adult jove té, de mitjana, 7 dents afectades per la càries. D'aquests, el 40% es troben sense tractar.

  • Pel que fa a l'adult major (65-74 anys), la totalitat de la població ha patit càries en algun moment de la seva vida, amb una mitjana de 15 dents afectades. Només 2 de cada 10 dents han rebut el tractament dental. El 7% dels adults grans és edèntol total.


Segons recull l'Atlas de la Salut Bucodental, editat pel Consell General de Dentistes, la càries no tractada és la condició més prevalent entre els 291 processos estudiats entre el 1990 i el 2010 en el marc de l'Estudi Internacional sobre la Càrrega de les Malalties.


Aquest procés és considerat crònic i d'evolució lenta, però és fàcil de prevenir seguint una rutina d'autocura i visitant periòdicament el dentista.


Amb motiu de la celebració del Dia Mundial per un Futur Lliure de Càries, el Consell General de Dentistes i el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, recorden que la càries es pot prevenir.

ELS DENTISTES RECOMANEN


La càries sense tractar és la malaltia crònica més comuna i és deguda a l'exposició al sucre, entre altres factors de risc, a la manca de prevenció efectiva, així com a un ús limitat a les cures bucodentals.


Per aquest motiu, els dentistes recomanen reduir la ingesta de sucres, ja que els nivells més alts de càries s'associen a un elevat consum de sucres. També recomanen una aportació regular de fluor. L'exposició al fluor és una de les mesures més costoefectives per prevenir la càries i millorar la salut bucodental. L'aportació regular de fluor mitjançant la pasta dental és la millor via per garantir un bon efecte preventiu.


“Unes autocures apropiades -raspallant-se les dents, almenys, dues vegades al dia amb pasta fluorada i usant seda dental o raspall interdental diàriament-, així com les revisions periòdiques al dentista combinats amb un estil de vida saludable, evitant un consum excessiu de sucres, i el tabac i l'alcohol, permeten mantenir una dentició funcional al llarg de la vida”, explica el president del Consell General de Dentistes el Dr. Óscar Castro Reino.


LA CARIES ÉS UNA MALALTIA MULTIFACTORIAL


A la càries intervenen múltiples factors, segons explica l'Atlas de la Salut Bucodental. Alguns pertanyen a l'entorn bucal, com ara la microbiota bacteriana, la resistència de l'hoste a la desmineralització o la morfologia de les figures. Altres factors es corresponen amb el propi individu: el grau d'utilització dels serveis dentals, el consum apropiat de fluorurs i la dieta. En tercer lloc, hi ha influències a nivell familiar: nivell cultural, nivell socioeconòmic, nivell de consciència sanitària, etcètera. Finalment, el quart grup de factors recau en làmbit comunitari: característiques del sistema sanitari, organització de les cures datenció bucodental, grau de protecció, etcètera.

ELS COSTOS DE LA SALUT BUCODENTAL


El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, recolza l'advertiment del Consell General de Dentistes que la càrrega de les malalties bucodentals continua sent inacceptablement alta al nostre país i va acompanyada de marcades desigualtats. Afecta desproporcionadament les persones amb ingressos baixos i mitjans, i els grups marginats, també a la nostra Comunitat Autònoma.


Els costos directes, públics i privats, de l'atenció bucodental són altíssims per a les comunitats, cosa que suposa una raó més per reduir aquest tipus de patologies. Segons es recull a l'Atlas de la Salut Bucodental, a la Unió Europea, només el cost de la diabetis i de les patologies cardiovasculars superen el cost de les malalties bucodentals.


El president del Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears, CODB, Ignacio García-Moris, adverteix que “la sanitat és molt costosa i el millor per reduir aquesta despesa és la prevenció. És per aquest motiu que no ens cansarem d'aconsellar als ciutadans de les Balears que acudeixin periòdicament a les revisions amb el seu dentista, que podrà valorar l'estat de la salut bucodental del seu pacient i no només per les càries, sinó també per la possibilitat de altres patologies més greus que el professional pot detectar al seu estat inicial".0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page