top of page

Menja bé, realitza una correcta higiene de la teva pròtesi dental i mastega xiclet sense sucre

  • 1 d'octubre: Dia Internacional de la Gent Gran.

  • Des de l'any 2000 l'estat de salut bucodental de les persones més grans de 65 anys al nostre país ha millorat, segons es reflecteix a les enquestes realitzades pel Consell General de Dentistes. Tot i això el 100% dels adults majors de 65 anys presenta càries, amb una mitjana de 15 dents afectades, de les quals només el 21% rep tractament restaurador. Així mateix, 3 de cada 10 grans necessita pròtesis multiunitària urgent.


La totalitat dels adults més grans de 65 anys presenta càries i només el 21% de les dents afectades rep el tractament adequat. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, el Col·legi de Dentistes de Balears destaca els possibles problemes bucodentals a l'adult gran i aconsella la manera d'evitar-los per gaudir d'una bona salut oral i general.


Estat de salut oral de la gent gran


Segons l'Enquesta de Salut Oral a Espanya 2020, realitzada pel Consell General de Dentistes, el 100% dels adults més grans de 65 anys presenta càries, amb una mitjana de 15 dents afectades, de les quals només el 21% rep tractament restaurador. Així mateix, 3 de cada 10 grans necessita pròtesis multiunitària urgent.


A més, l'Atles de Salut Bucodental a Espanya indica que els adults grans (65 a 74 anys) presenten una mitjana d'11 dents absents. Només el 45% té dentició funcional, és a dir, com a mínim 21 dents funcionals i el 7'3% és edèntol total. L'evolució des del 2000 fins al 2020 reflecteix una tendència a la millora: el nombre de dents absents ha passat de 15 a 11; la dentició funcional ha passat del 27% al 45% i el nombre d'edèntols totals s'ha reduït del 23,4% al 7,3%.


El càncer oral és un altre dels problemes bucodentals més freqüents a l'adult gran. El consum de tabac i alcohol, una mala alimentació o una pròtesi mal ajustada són alguns factors de risc que poden provocar l'aparició d'aquest tipus de càncer.


Pel que fa a la malaltia periodontal, en els darrers 25 anys hem assistit a una disminució important d'aquesta patologia en adults grans, passant del 56% d'afectats el 1993 al 34% d'afectats actualment (uns 2 milions de persones grans). Així mateix, les xifres de malaltia periodontal severa han passat de 17% a 11,5%.


Què puc fer? Consells


Per mantenir una bona salut bucodental durant aquesta etapa de la vida és important tenir en compte uns hàbits senzills:


- Raspallar-se les dents, almenys, dues vegades al dia, amb pasta dentífrica fluorada, durant dos minuts. Utilitzar també raspalls interdentals o seda dental.

- Reduir la ingesta de sucres i evitar lalcohol i el tabac.

- Portar una dieta sana i equilibrada.

- Realitzar una correcta higiene de la pròtesi dental, així com de les mucoses i dents portadores de pròtesis.

- Combatre la síndrome de boca seca (xerostomia) mantenint la boca humida, hidratant els llavis i mastegant xiclet sense sucre.

- Dur a terme autoexploracions orals a les genives, galtes, llavis i llengua, per detectar possibles signes de patologies com el càncer oral.

- Acudir al dentista periòdicament i si es detecta alguna lesió que no millora després de dues setmanes.


"A la maduresa és molt important tenir cura de l'estat de salut general perquè és el que et permet conservar la teva qualitat de vida i, per això, és fonamental tenir cura de la teva salut bucodental. Algunes patologies orals es relacionen amb la diabetis, malalties cardiovasculars, cerebrals o respiratòries, entre d'altres, tenir cura de la teva boca, mantenir una dieta adequada, evitar el tabac i l'alcohol i visitar periòdicament el dentista, farà que puguis gaudir d'una millor salut bucodental i general a la maduresa”, apunta el president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, Ignacio García-Moris.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page