top of page

Moltes de les patologies bucodentals que patim són irreversibles

  • El diari Salut i Força publica, avui, un reportatge sobre les malalties bucodentals amb més prevalença i els seus costos directes tant públics com privats


Segons publica, textualment, Salut i Força, les malalties bucodentals són moltes vegades invisibles i ocultes o han estat acceptades com a conseqüència inevitable de la vida i l'envelliment. Hi ha una clara evidència que les malalties bucodentals no són evitables, segons l' Atlas de la Salud Bucodental, editat pel Consell General de Dentistes, però poden ser reduïdes i previngudes a través de mètodes senzills i efectius, en totes les etapes de la vida.


La salut bucodental i la salut general han de ser considerades de manera conjunta, ja que estan íntimament relacionades. Les malalties bucodentals afecten una àrea limitada del cos però les seves conseqüències i impacte afecten el cos de manera global, així ho recull l'Atlas de la Salud Bucodental, on es parla també de l'envelliment de les poblacions originat per l'increment de l'esperança de vida i el descens en la natalitat. Aquest és un fet que obliga el dentista a enfrontar-se a una tipologia de pacients més complexa. Els adults grans, amb uns requeriments d'atenció bucodental molt específics, sovint amb patologies sistèmiques concomitants i polimedicats, requereixen un abordatge protocol·litzat. Les interconsultes entre el dentista i el metge són cada cop més freqüents i habituals.


Malalties amb més prevalença


La càries i la malaltia periodontal són dues patologies extremadament comunes i afecten un elevat percentatge de la població a les Balears. Ambdós processos són considerats crònics i d'evolució lenta, però són fàcils de prevenir seguint una rutina d'autocura i visitant periòdicament el dentista. Segons recull l'Atlas de la Salut Bucodental, la càries no tractada és la condició més prevalent entre els 291 processos estudiats entre el 1990 i el 2010 en el marc de l'Estudi Internacional sobre la Càrrega de les Malalties. Aquest estudi serveix de base per a la planificació sanitària i l'assignació dels recursos.


D'altra banda, la periodontitis severa, la prevalença mundial de la qual s'estima que afecta el 5-20% de la població, és considerada la sisena condició més comuna. El càncer oral ocupa el desè lloc entre tots els càncers. Uns 20 nens neixen anualment a les Balears amb llavi leporí i/o fissura palatina, segons dades recollides per la Dra. Carmen Bosch, Facultatiu Especialista de l'Àrea en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l'Hospital Universitari Son Espases i el seu equip. Els traumatismes orals o facials, associats a un entorn insegur, esport o violència, suposen un alt peatge a la població infantil i adolescent.


"L'alt cost de les malalties bucodentals continua sent un repte per a la Sanitat Pública", assegura el president del Col·legi de Dentistes de Balears, Ignacio García-Moris. “Tenim un dèficit de professionals en el servei públic, així que animo les autoritats que augmentin tant els centres de salut amb dentistes, com el nombre de professionals que treballen al programa de salut bucodental”, afegeix el president del CODB.Els costos de la salut bucodental


El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, dóna suport a l'advertiment del Consell General de Dentistes que la càrrega de les malalties bucodentals continua sent inacceptablement alta al nostre país i va acompanyada de marcades desigualtats. Afecta desproporcionadament les persones amb ingressos baixos i mitjans, i els grups marginats, també a la nostra Comunitat Autònoma.


Els costos directes, públics i privats, de l'atenció bucodental són altíssims per a les comunitats, cosa que suposa una raó més per reduir aquest tipus de patologies. Segons es recull a l'Atlas de la Salut Bucodental, a la Unió Europea, només el cost de la diabetis i de les patologies cardiovasculars superen el cost de les malalties bucodentals.


"Voldria fer arribar a la població de les Illes un missatge molt important: el dentista no és car, és costós", assegura Ignacio García-Moris, president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB. “La sanitat és molt costosa i el millor per reduir aquesta despesa és la prevenció, és per això que no ens cansarem d'aconsellar als ciutadans de les Balears que acudeixin periòdicament a les revisions amb el seu dentista, que podrà valorar l'estat de la salut bucodental del pacient i no només per les càries, sinó també per la possibilitat d'altres patologies més greus que el professional pot detectar al seu estat inicial”.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page