top of page

Nova Estratègia de Vigilància i Control COVID-19 després de fase aguda de la pandèmia

El passat 23 de març del 2022 la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial ha aprovat una nova Estratègia de vigilància i Control davant de la COVID-19 després de la fase aguda de la pandèmia que ha entrat en vigor el dilluns 28 de març.


Punts clau a l'actualització:

Els alts nivells d'immunitat assolits a la població espanyola han determinat un canvi en l'epidemiologia de la COVID-19 que dóna suport a la transició cap a una estratègia diferent que vigili i dirigeixi les actuacions a persones i àmbits de més vulnerabilitat i monitoritzi els casos de COVID- 19 greus i en àmbits i persones vulnerables. Aquest canvi d'aproximació a la vigilància i el control de la COVID-19 implica acceptar un cert nivell de transmissió del SARS-CoV-2 en poblacions vacunades i joves en què la infecció té un impacte poblacional menor en termes de gravetat.


Vigilància de COVID-19:

- Es vigilaran els casos confirmats en persones amb factors de vulnerabilitat o associades àmbits vulnerables i els casos greus. El diagnòstic de pacients amb símptomes lleus compatibles amb COVID-19 es realitzarà segons les necessitats de maneig clínic.


- La vigilància en aquesta fase de transició donarà pas a un sistema consolidat de vigilància de les infeccions respiratòries agudes que haurà d'integrar els sistemes de vigilància sentinella.


Control:

- A la població general, els casos confirmats lleus i asimptomàtics no realitzaran aïllament i els contactes estrets no realitzaran quarantena. S'emetran recomanacions adreçades a les mesures preventives (utilització de mascareta, evitar contacte amb vulnerables...).


- En àmbits vulnerables, com ara centres sanitaris assistencials o sociosanitaris es podran implementar mesures específiques d'aïllament i control.


Posada en marxa de l'estratègia:

La transició a aquesta estratègia es realitzarà quan tots els indicadors d'utilització de serveis assistencials es trobin en nivell de risc baix a nivell nacional i en més de la meitat de les comunitats i ciutats autònomes, i aquests indicadors mantinguin una tendència descendent durant almenys dues setmanes a les CCAA necessàries per cobrir almenys el 80% de la població espanyola.

Aquesta nova estratègia entra en vigor a partir del dilluns 28 de març del 2022.


Principals canvis:

De manera resumida, aquests són els principals canvis introduïts. Per a una ampliació de la informació es remet al document del Ministeri de Sanitat:

Nueva_estrategia_vigilancia_y_control 23032022
.pdf
Download PDF • 782KB

• Desaparició de les quarantenes a tots els contactes estrets, amb independència de l'estat vacunal


• Desaparició d'aïllament tant en persones sospitoses com confirmades amb l'excepció dels casos positius ingressats a centres sanitaris o sociosanitaris


• Les proves diagnòstiques PDIA (test d'Ag o PCR) només estaran indicades a:


- quan hi hagi criteris de vulnerabilitat: majors de 60 anys, immunodeprimits i embarassades

- als treballadors dels centres sanitaris i sociosanitaris

- presentar quadre d'infecció respiratòria aguda que requereixi ingrés hospitalari

- als residents de residències de gent gran o pacients que requereixin ingrés hospitalari


• En població general: per a aquells amb símptomes compatibles de COVID, si no estan inclosos entre el grup vulnerable, no cal fer aïllament.


Tot i això, haurà de seguir una sèrie de recomanacions durant els 10 dies posteriors a l'inici dels símptomes (mascareta, evitar interaccions socials, rentat de mans i evitar contacte amb vulnerables).


• En relació amb les traces: aquests es limitaran als contactes estrets en els àmbits vulnerables (centres sanitaris assistencials, centres sociosanitaris i centres de dia que presten assistència sociosanitària, centres penitenciaris i altres centres amb persones institucionalitzades).


Algorisme de maneig de casos lleusКомментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page