top of page

Obturació dels conductes radiculars mitjançant l'ús de ciments bioceràmics

El Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears, CODB, ha acollit, recentment, un curs sobre obturació dels conductes radiculars mitjançant l'ús de ciments bioceràmics.


Aquesta activitat formativa ha constat d'una part teòrica en què s'han revisat els principis biològics i el diagnòstic a l'Endodòncia. Un dels plantejaments del curs ha estat aprofundir en el perquè hem de fer una reconstrucció preendodòntica i s'han donat trucs per a casos límit.


L'evolució de la metal·lúrgia, la instrumentació mecànica dels conductes radiculars com l'acer vs Ni-Ti i el perquè Race Evo és un sistema ràpid, segur i eficaç, han estat altres dels temes analitzats.


Els alumnes d'aquest curs han tingut informació àmplia sobre la importància de la desinfecció químico-mecànica del sistema de conductes i sobre si és possible millorar-la. S'han descrit els sistemes d'activació de l'irrigant explicant amb detall XP-Finisher.


També s'ha parlat dels fonaments bàsics de l'obturació de conductes radiculars, de ciments bioceràmics, dels seus antecedents històrics, classificació i aplicacions en Endodòncia.


Les tècniques d'obturació amb ciments bioceràmics (TotalFill Bc-Sealer i Total Fill Hi-Flow) com la tècnica de "con únic" i la tècnica de condensació vertical de gutaperxa han estat explicades amb detall i s'ha discutit sobre si podem aplicar calor als ciments bioceràmics o no.

Part Pràctica

Durant la sessió de tarda els assistents al curs han pogut aprendre la tècnica rotatòria de preparació dels sistemes descrits durant la part teòrica: Race EVO i XP-Finisher.


També com fer una obturació dels conductes radiculars mitjançant les tècniques descrites durant la part teòrica, utilitzant ciments bioceràmics.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page