top of page

REDUCCIÓ DE QUOTES PELS NOUS PARES A PARTIR DE L'1/7

La Junta de Govern del Col·legi ha decidit, en l'Assemblea General del passat dia 1 de juliol, que els col·legiats que hagin estat pares o mares, recentement, seran exonerats de la quota col·legial corresponent al primer trimestre del naixement del seu fill. Aquesta mesura entra en vigor per a tots els nins nascuts a partir de l'1 de Juliol de 2021.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page