top of page

Reintegrar l'estètica al somriure de pacients amb malaltia periodontal

Aquest cap de setmana ha tengut lloc un curs al Col·legi de Dentistes de Balears, impartit per la Dra Iría López Fernández, enfocat al tancament de troneres amb composite. Els grans avenços en la detecció i el tractament de la malaltia periodontal permeten als odontòlegs controlar la seva progressió, moltes vegades, conservant les dents en funció. Tot i això, les seqüeles estètiques representen un límit en el benestar dels pacients i poden suposar, fins i tot, una barrera en el seu desenvolupament social. Reintegrar l'estètica del somriure dels pacients amb malaltia periodontal suposa un gran desafiament per als dentistes, a causa del desequilibri que es produeix a l'estètica blanca, l'estètica rosa i els espais negres.

Al curs s'han revisat les seqüeles de la malaltia en diferents fases del seu desenvolupament i les alternatives de tractament.

S'ha parlat, també, de les diferents tècniques que permeten aplicar materials com la resina composta i del protocol per aplicar la resina composta d'una manera senzilla, que garanteixi un bon segellat subgingival, factor essencial per a l'estabilització de la geniva i el manteniment a llarg termini.

També es va desenvolupar un taller pràctic sobre el tancament de troneres al pacient periodontal amb la tècnica d'injecció de composite escalfat a través de matrius transparents preformades.


Dra. Iria López Fernández

Llicenciada en Odontologia per la Universitat Alfonso X El Sabio (Madrid 2000-2005), és Màster en Odontologia Restauradora i Estètica per la Universidad Complutense de Madrid. (2006-2009). També és directora d'un curs modular en Estètica dental al Col·legi d'Odontòlegs de Pontevedra i Orense i co-directora del Màster odontologia estètica Universidad Europea Madrid.

Iria López és professora col·laboradora a la Institució Mississippi, professora col·laboradora al Màster d'Odontologia Restauradora i Estètica de la Universitat Complutense de Madrid, professora col·laboradora al Màster de Periodòncia de la Universitat de Santiago de Compostel·la, vocal de SEPES (Societat Espanyola de Pròtesis) Estomatològica), dictant de cursos i Congressos nacionals i internacionals i exerceix com a especialista en odontologia restauradora estètica en un equip multidisciplinar a la clínica Estudio Calzavara, de la Corunya.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page