top of page

Reunió entre dentistes i protètics contra la fabricació industrial dels alineadors dentals

La proliferació d'empreses que publiciten i venen al públic tractaments d'ortodòncia invisible a través de les pàgines web i les xarxes socials, està motivant la possibilitat que aquests alineadors es fabriquin de forma industrialitzada.


Per abordar aquest problema, que afecta tant la professió odontològica com els pacients, s'ha celebrat una reunió entre el president del Consell General de Dentistes, el Dr. Óscar Castro Regne; el president del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), el Dr. German Pareja Pané; i el president i secretari del Col·legi Oficial de Protètics dentals de Catalunya, Josep Montero i Pelegrí i Josep M. Fonollosa Pla.


Les tres institucions expliquen que, segons la legislació, els alineadors dentals són productes sanitaris que cal fer a mida i no de forma industrialitzada, ja que depenen del tractament que requereixi cada pacient, segons el diagnòstic que faci el dentista després de l'estudi de la seva boca (anamnesi, exploració intraoral, funcional i extraoral, radiografies, impressions, etc.). "L'ortodòncia ha de ser prescrita per un facultatiu i fabricar-se en un laboratori de pròtesi dental degudament autoritzat, i no en sèrie", declara Josep Montero.


Per part seva, el Dr. Pareja afegeix que “dentistes i protètics remem junts en la mateixa direcció i en favor de la professió odontològica, per lluitar contra les iniciatives que intenten comercialitzar productes sanitaris al marge de l'Odontologia i de la Pròtesi Dental i que poden afectar la salut del pacient. És important ressaltar que utilitzar aquests alineadors dentals sense la prescripció i la supervisió d'un dentista suposen un risc greu per a la salut”.


El Dr. Castro també insisteix que, a més, algunes d'aquestes companyies podrien vulnerar, entre d'altres, determinats preceptes de la nostra legislació referits a la prohibició de la venda per correspondència i per procediments telemàtics de productes sanitaris subjectes a prescripció, així com la prohibició de fer publicitat destinada al públic dels productes sanitaris que estiguin destinats a ser utilitzats o aplicats exclusivament per professionals sanitaris. Finalment, destaca que el Consell, el COEC i el Col·legi de Protètics de Catalunya treballen units per fer front a aquest i a tots els problemes que afecten la professió odontològica i la salut bucodental de la població.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page