top of page

RONDA DE REUNIONS AMB PARTITS POLÍTICS PER TRACTAR LA PROBLEMÀTICA REAL DE L'ODONTOLOGIA A BALEARS

La manca de dentistes públics, la necessitat del dentista hospitalari, la reivindicació d'una llei que ordeni la publicitat sanitària, la priorització de la prevenció davant dels tractaments i la lluita contra l'intrusisme van ser els temes que van centrar la reunió amb els representants del Partit Popular.


El president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, Ignacio García-Morís, va ser convidat, ahir a la tarda, per la representant del PP, Marga Prohens, per parlar sobre les necessitats de la població de les Illes quant a salut oral i sobre la situació de l'odontologia a les Balears, tant pública com privada. Aquesta reunió tenia com a objectiu que el PP conegués, de primera mà, la problemàtica real de l'odontologia a les Balears per així tenir aquesta realitat present en la confecció del seu programa electoral.


“En primer lloc necessitam conscienciar els partits polítics i, el PP, en aquesta ocasió, que, encara que a les darreres eleccions el tema de l'odontologia sempre ha estat com a punt a tractar dins del seu projecte, el problema és que s'està intentant construir la casa per la teulada, ja que no s'ha fet ni un sol estudi epidemiològic a les Illes Balears. Com sabrem què és el que necessita la població si no hem fet un estudi que ens indiqui les deficiències?”, assegura el Dr. García-Moris.


Per poder aspirar a una salut bucodental òptima a les Balears cal l'adopció d'una sèrie de transformacions importants. La reunió de dentistes i PP s'ha estructurat al voltant de tres continguts fonamentals: odontologia privada, odontologia pública i pacients


Odontologia privada

Sobre aquest tema, el president del Col·legi de Dentistes de Balears ha descrit la situació actual sobre la complexa legislació que cal complir per poder obrir una clínica odontològica. Aquesta situació podria afavorir els casos d'intrusisme i la precarietat laboral al sector de l'odontologia privada. El compliment de normatives tan exigents i complicades es veu reflectit als costos finals de les clíniques dentals i, en conseqüència, als costos per als pacients.


El Col·legi de Dentistes ha exposat el fet que a Odontologia existeix l'intrusisme professional, és a dir, persones que exerceixen com a especialistes en alguna matèria sense ser-ho. Els falsos professionals no estan qualificats ni tenen la formació adequada per tractar un problema bucodental. D'altra banda, segons ha explicat el president del CODB, les condemnes per intrusisme no ens semblen ajustades a la gravetat del delicte, pensem que s'hauria de revisar la llei que regula la competència professional.


El Col·legi recorda que la col·legiació entre els dentistes és obligatòria i és una manera de garantir que el professional compleix amb la titulació i requisits legals per exercir. El dentista té l'obligació de donar el número de col·legiat a qualsevol pacient que els ho demani.


Odontologia pública

El CODB denuncia l'escàs nombre de dentistes que hi ha dins de la sanitat pública sobretot, tenint en compte que s'ha aprovat una nova llei de salut bucodental. "Hi ha més prestacions amb els mateixos dentistes, a la llarga és una situació insostenible", argumenta García-Moris. L'Informe Tècnic sobre la Demografia dels Dentistes a Espanya revela que només el 3% dels professionals treballa a la sanitat pública, és dir que el 97% de professionals exerceix en l'àmbit privat i aquest 3% es concentra només en Atenció Primària. En total tenim 28 places d'atenció bucodental públiques per a totes les Illes, per això el Col·legi Oficial Dentistes de Balears demana augmentar les places a la sanitat pública.


També ha plantejat la necessitat d'un dentista hospitalari per atendre pacients hospitalitzats. “La seva funció és fonamental per poder tenir sinergies amb especialitats mèdiques com maxil·lofacial, otorino, etc. I és imprescindible tenir cura de la salut bucodental en pacients ingressats de llarga estada", va assegurar el Dr. García-Moris. “L'odontologia no existeix a nivell hospitalari, només existeix a Primària. Cal tenir un dentista de referència per fer diagnòstics abans d'iniciar un tractament, volem veure el problema abans que es produeixi”.


En aquests moments només hi ha un servei d'odontologia per a pacients especials, que està ubicat a l'Hospital General i que, un cop a la setmana, realitza les intervencions necessàries al quiròfan del H. U. Son Espases.


“Hem d'actuar abans per prevenir. Ficar un pacient en un quiròfan té un cost molt elevat”, explica Garcia-Moris. “Al dentista no l'estan valorant, en general, com hauria de ser, dins de la sanitat pública. El seu diagnòstic és fonamental en moltes patologies i no se'l té en compte. Al dentista sempre se l'ha vist com a qui empasta les càries i, encara que la majoria treballen a l'àmbit privat, cal tenir una visió més global. És una part molt important de la salut del pacient i la meitat només acudeixen al dentista quan els passa alguna cosa. Cal canviar aquesta mentalitat. La salut bucodental no és gens secundari, hi ha moltes patologies que comencen a la boca”.


El Col·legi de Dentistes de Balears va sumar també la petició d'un dentista de la sanitat pública a temps complet per a l'illa de Formentera.


Pacients

Ignacio García-Moris ha traslladat al PP que en l'àmbit polític i legislatiu, els esforços haurien de centrar-se en una defensa més gran dels pacients davant de determinats riscos ben identificats, com pugui ser la publicitat sanitària enganyosa o la Llei de Societats Professionals.


El CODB assegura que, sense una Llei que reguli la Publicitat Sanitària, és molt probable que es tornin a produir estafes, com va passar amb iDental o Dentix. La manca d'una normativa estatal clara en aquest aspecte fomentarà que se segueixin publicitant tractaments mèdics sense cap control, incitant-ne el consum amb tota mena de descomptes i ofertes, i sense incloure les advertències sobre els possibles efectes adversos o riscos derivats de l'activitat sanitària anunciada.


“Balears ha patit diverses vegades les conseqüències d'agressives campanyes publicitàries enganyoses. Tenim molts ciutadans afectats pel tancament de clíniques marquistes que prometien una cosa que mai no van poder complir. És necessari acabar amb aquestes pràctiques deslleials que aprofiten un buit legal per aconseguir beneficis a costa de la salut de les persones. Els dentistes de Balears ens sentim profundament decebuts per la decisió de no tramitar la Proposició de Llei relativa a la Publicitat de Prestacions i Activitats Sanitàries per part del Congrés dels Diputats i esperem que, ben aviat, sigui reconsiderada”, assegura Ignacio García-Moris , president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears.


Els dentistes de Balears han destacat que, a l'àmbit sanitari, s'aposta per prioritzar aquelles accions encaminades a la promoció i prevenció de les principals patologies bucodentals, perquè només reduint-les s'aconseguirà una òptima salut bucodental. L'estratègia es fonamenta en una filosofia d'intervenció primerenca, iniciant-se a l'embarassada, enfocant els màxims esforços a la població infantil, sense oblidar grups especialment necessitats, com els que presenten discapacitat intel·lectual o els adults grans amb escassos recursos.


En termes organitzatius s'hauria de replantejar el model d'integració actual dels dentistes a l'Atenció Primària per reforçar la seva tasca eminentment preventiva i de promoció de la salut, treballant de manera interdisciplinària amb altres professionals sociosanitaris, tenint en compte les interconnexions existents entre salut oral i salut general , així com el gradient social que impregna les patologies bucodentals.


El CODB agraeix la iniciativa del PP i el seu interès i es mostra obert a reunir-se amb la resta de partits polítics abans del cicle electoral del 2023.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page