top of page

SALUT ORAL DURANT L'EMBARÀS. EL CODB PROPOSA:

Updated: Nov 7, 2022

El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears proposa desenvolupar el Programa de Salut Oral i Embaràs, creat pel Consell General de Dentistes, i incorporar i integrar informació sobre salut oral durant el període de gestació als cursos prepart. El CODB et recomana que, durant l'embaràs, cuidis millor la boca. Troba informació útil a www.saludoralyembarazo.esComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page