top of page

Trastorns Temporomandibulars, Bruxisme i Apnea Obstructiva del Son: Què hauries de saber?

Què hauria de saber el dentista per a la seva pràctica clínica diària sobre Trastorns Temporomandibulars, Bruxisme i Apnea Obstructiva del Son?. Aquesta és la pregunta que obria el curs dels doctors Antonio Romero i José M. Torres, aquest cap de setmana, al Col·legi de Dentistes de Balears, CODB.


Romero i Torres van presentar els conceptes bàsics sobre el Son, el Bruxisme i els Trastorns Temporomandibulars, fent una classificació bàsica del Dolor Orofacial en tres grups: Trastorns Temporomandibulars (TTM), dolor neuropàtic i cefalees.


Els Trastorns del Son també van ser agrupats en 3 categories: Roncopatia, Apnea Obstructiva del Son (AOS) i Bruxisme i es va parlar de la seva importància i de les conseqüències mèdiques d'aquests trastorns.


El curs va incidir en la relació que hi ha entre Somni, Dolor, Bruxisme i AOS. I va proposar una sistemàtica de l'examen clínic tenint en compte els aspectes de rellevància i qüestionaris de cribratge per detectar el pacient amb bruxisme, AOS i TTM.


Un altre dels continguts destacats del curs va ser l'Estudi per la imatge i la importància de la valoració de les vies aèries i de les ATMs. També allò essencial en estudis del Son com la Polisomnografia i Poligrafia Respiratòria.


També van centrar l'atenció dels alumnes en la presa de decisions segons el Document Internacional de consens sobre AOS.


El tractament de la roncopatia i l'AOS van ser abordats multidisciplinàriament amb tractament mèdic, dispositius de pressió positiva controlada (CPAP) i tractament quirúrgic.


El tractament de la roncopatia i l'AOS amb dispositius intraorals i el paper dels Dispositius d'Avanç Mandibular (DAM) també van tenir el seu espai de formació. Els Doctors Torres i Romero van parlar dels tipus de DAM, les seves indicacions i com poden ser seleccionats de manera òptima.


Els DAM van tenir especial protagonisme al curs sobre Trastorns Temporomandibulars, Bruxisme i Apnea Obstructiva del Son. Es va parlar de la metodologia clínica per a la fabricació de DAM, el seguiment, el control i la titulació del DAM per optimitzar l'eficàcia del tractament, la relació entre TTM i DAM. És a dir la Yatrogènia de DAM. "¿Es pot posar un DAM si hi ha TTM previ?", van plantejar els dictants i van donar consells per al control dels efectes secundaris del DAM.


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page