top of page

"UN DENTISTA ENRIQUEIX EL COMITÈ DE TUMORS DE CAP I COLL DE SON ESPASSES"

El president del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears (CODB), Ignacio García-Moris, ha estat entrevistat per Diari de Mallorca. García-Moris, que ha entrat a formar part, recentment, del comitè de tumors de cap i coll de Son Espases, ha parlat de la necessitat d'ampliar l'equip multidisciplinari que atén aquests pacients a l'hospital de referència de les Balears, per treballar juntament amb els cirurgians maxil·lofacials, i quina és la funció del dentista en aquest comitè. També ha fet esment al paper de l'odontòleg dins dels hospitals i ha reivindicat la seva presència als equips d'atenció especialitzada. El president del CODB considera que la inclusió de la seva especialitat dins aquest comitè és un primer pas perquè hi hagi una "referència dental" dins dels hospitals d'aguts ja que "tenir bé la boca reporta salut en general". "Agraeixo a tot el Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial les facilitats que han donat per poder incorporar aquesta prestació i així millorar l'atenció als pacients", diu el Dr. García-Moris.

El president del CODB ha parlat, també, de la seva feina a l'atenció de pacients amb diversitat funcional i les dificultats que comporta. "El problema és la comunicació", assegura i adverteix que el millor és la prevenció, seguint els bons hàbits d'higiene bucal.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page