top of page

Sol·licitud de baixa col·legial

Per donar-te de baixa al CODB s'han seguir aquests passos: 

 

1. Emplenar la sol·licitud de baixa.


2. Adjuntar a la sol·licitud:

  • Còpia de la baixa al Cens de l'Agència Tributària i de l'IAE (Autònoms).

  • Baixa com a autònom en cas de cessament de l'activitat i estudis de postgrau.

  • En cas de baixa per jubilació, adjunteu sol·licitud de jubilació a la SS

  • Certificat de vida laboral, treballadors per compte d'altri.

  • Certificat d'alta del col·legi de trasllat (autònoms i treballadors per compte d'altri)

  • Original del carnet col·legial.

3. Abonar la quota col·legial proporcional al trimestre en curs.

bottom of page