top of page

Reclamacions

Reclamacions

 

El Col·legi és l'entitat competent per valorar les actuacions professionals dels seus col·legiats, comprovar que s'adeqüen i compleixen la bona pràctica i normes deontològiques i professionals, sancionant, si escau, les conductes infractores d'acord amb la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i els seus Estatus.

 

D'acord amb la normativa esmentada, aquesta corporació no és competent en l'àmbit de les seves funcions públiques per resoldre reclamacions de caràcter econòmic amb motiu d'eventuals danys causats en ocasió de la prestació de serveis odontològics.

 

Les queixes per l'actuació professional d'un col·legiat s'han de presentar per escrit dirigit a la Junta de Govern del Col·legi. Si necessites escriure la reclamació davant el Col·legi de Dentistes, pots omplir el següent formulari en el format que prefereixis:

 

Si necessita un llistat de dentistes perits, pot omplir el següent formulari de sol·licitud.

bottom of page