top of page

Juntes directives. Història

       JUNTES DIRECTIVES AL LLARG DE LA HISTÒRIA DEL COL·LEGI

En aquesta secció enumeram les Juntes de Govern que ha tengut el Col·legi des de la seva fundació el 17 de Juliol de 1930. Tot i els esforços per recuperar tots els arxius, lamentablement hi ha hagut períodes en què no ha estat possible trobar més que el que va ser President, algunes altres tot i haver trobat més membres no hem pogut trobar-los tots. Demanem disculpes per això.
 

1930-1932

President: IGNASI FORTEZA-REY FORTEZA. Col. nº 1

Vicepresident: ANTONIO REYNÉS FONT. Col. nº 2

Secretari: JUAN CERVERA TRUYOL. Col. nº 3

 

1932-1934

President: JUAN CERVERA TRUYOL. Col. nº 3

Vicepresident: ANTONIO REYNÉS FONT. Col nº 2

Secretari. JUAN TICONLAT BONET. Col nº 35

Contador: JOSEP MAYOL TRIAS. Col. nº 19

 

1934-1937

President: JUAN CERVERA TRUYOL. Col. nº 3

Vicepresident: RAMON SANTIAGO COLOM SOTO. Col. nº 13

Secretari: JUAN TICONLAT BONET. Col. nº 35

Contador: MATEU PALMER ALOMAR. Col. nº 52

Vocal 2º: MATEU MASSANET BESTARD. Col. nº 52

 

1937-1941

President: SEBASTIÀ CLADERA BARCELÓ. Col. nº 15 (deixà el càrrec al Desembre de 1938)

President: MIGUEL BAUZÁ MERCÉ. Col. nº 7 (prengué el càrrec al Desembre de 1938)

Vicepresident: MATEU MASSANET BESTARD. Col. nº 39

Secretari: SANTIAGO FORTEZA FORTEZA. Col. nº 53

Tresorer: MIQUEL PONS TALLADAS. Col. nº 9

Contador. MATEU PALMER MONER. Col. nº 52

Vocal 1º: JOSEP ROSSELLÓ PONS. Col. nº 5 (deixà el càrrec al Desembre de 1938)

Vocal 1º: MIQUEL AMER BIBILONI. Col. nº 38 (prengué el càrrec al Desembre de 1938)

Vocal 2º: MATEU SERVERA PONT. Col. nº 26

 

1941-1952

President: ANTONI REYNÉS FONT. Col. nº 2

Vicepresident: CARLOS DE LA CALLEJA HACAR. Col. nº 33

Secretari: JOSÉ LUIS PARPAL ESCUDERO. Col. nº 51

Contador: JOAN TICONLAT BONET. Col. nº 35

Vocal 1º: SEBASTIÀ CLADERA BARCELÓ. Col. nº 15

 

1952-1956

President: CARLOS DE LA CALLEJA HACAR. Col. nº 33

 

1956-1967

President: FERRAN JAUME TORRES. Col. nº 55

Contador: ANTONIGALMÉS CRESPÍ. Col. nº 76 (entre 1960 i 1964)

Secretari: ANTONI GALMÉS CRESPÍ  (entre 1964 i 1967)

 

1967-1981

President: ANTONI GALMÉS CRESPÍ. Col. nº 76

Vocal Menorca: GABRIEL MOLL QUINTANA. Col. nº 77

 

1978-1983

President: ANTONI GALMÉS CRESPÍ. Col. nº 76

Vicepresident: ALEIX CASTANYER LLULL. Col. nº 112

Secretari: ANTONI LLINÁS BISBAL. Col. nº 142

Tresorer: BARTOMEU GARCÍAS RIUTORT. Col. nº 78

Contador: FRANCESC MAYOL CASTAÑER. Col. nº 96

Vocal 1º: VICTORINO ANGUERA PAYERAS. Col. nº 110

Vocal 2º: BERNAD RIPOLL SERRA. Col. nº 95

Vocal 3º: JOAN BALLESTER MORAGUES. Col. nº 111

Vocal Menorca: GABRIEL MOLL QUINTANA. Col. nº 77

Vocal Eivissa: JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ OLIVER. Col. nº 122

 

1983-1987

President: SANTIAGO FORTEZA FORTEZA. Col. nº 53

Vicepresident: ANTONI LLINÁS BISBAL. Col. nº 142

Secretari: GUILLEM OCHOGAVIA CERDÁ. Col. nº 149

Tresorer: ALEXANDRE JAUME MAIMÓ. Col nº 158

Contador: FRANCESC MAYOL CASTAÑER. Col. nº 96

Vocal 1º: BARTOMEU GARCÍAS RIUTORT. Col. nº 78

Vocal 2º: ERNEST ALTÉS CARDELL. Col. nº 151

Vocal Pobles: BARTOMEU OBRADOR BONET. Col. nº 98

Vocal Menorca: JUAN CEREZO MIR. Col nº 115

Vocal Eivissa: JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ Col. nº 139

Vocal C. Científica: ALEIX CASTAÑER LLULL. Col. nº 112

Vocal Assegurances lliures: JAIME GARCÍAS VICH Col. nº 101

 

1987-1991

President: JUAN CEREZO MIR Col. nº 115

Vicepresident: EMILIO MARTINEZ-ALMOYNA RULLÁN. Col. nº 140

Secretari: TOMÀS PIZÁ PELLICER. Col. nº 164

Tresorer: GUILLERMO OCHOGAVIA CERDÁ.  Col. nº 149

Contador: LLORENÇ GALMÉS FERRER. Col. 200

Vocal Assegurances lliures: MIQUEL ALBA VIDAL. Col. nº 180

Vocal Pobles: CATALINA BENNASAR VERGER. Col. nº 196

Vocal 1º: IGNACIO OZONAS MORAGUES. Col. nº 99

Vocal 2º: JOSÉ LUIS PARPAL CAUBET. Col. nº 120

Vocal Eivissa: JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ. Col nº 139

Vocal Assumptes Científics: MATEU MERCER PALOU. Col. nº 189

 

1991-1995

President: FRANCESC MAYOL CASTAÑER. Col. nº 96

Vicepresident: TOMÀS PIZÁ PELLICER Col. nº 164

Secretari: PAU BARCELÓ SERRA Col. nº 239

Tresorer: FRANCESC COLOM PASTOR. Col. nº 181

Contador: MIQUEL ALBA VIDAL. Col. nº 180

Vocal 1º: TOMÀS SASTRE ALZAMORA. Col. nº 253

Vocal Menorca: PERE FLORIT ANGLADA. Col. nº 146

Vocal Eivissa: JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ. Col. nº 139

 

1995-1999

President: PERE RIUTORD SBERT. Col. nº 291

Vicepresident: JOSÉ MIGUEL QUINTANA ABRAHAM. Col. nº 237

Secretari: JOAN FRAU OLIVER. Col. nº 296

Tresorer: FRANCESC COLOM PASTOR. Col. nº 181

Contador: RAFEL DURAN RAMIREZ. Col. nº 376

Vocal 1º: ANDREU FONT JUAN. Col. nº 197

Vocal 2º: BELÉN GARCÍA MANERO. Col. nº 381

Vocal 3º: CATALINA BENNASAR VERGER. Col nº 196

Vocal Menorca: JOAN BOSCO AMELLER MOLL. Col nº 236

Vocal Eivissa: MARIA DEL MAR CANET GONZÁLEZ. Col. nº 370

 

1999-2003

President: PERE RIUTORD SBERT. Col. nº 291

Vicepresident: JOSÉ MIGUEL QUINTANA ABRAHAM. Col. nº 237

Secretari: JOAN FRAU OLIVER. Col. nº 296

Tresorer: FRANCESC COLOM PASTOR Col. nº 181

Contador: RAFEL DURAN RAMÍREZ. Col. nº 376

Vocal 1º: GUILLEM ROSER PUIGSERVER. Col. nº 205

Vocal 2º Mª LLUÏSA FERRAGUT GARCÍAS. Col. Nº 382

Vocal 3º PALOMA CABALLERO REQUERO. Col. nº 457

Vocal Menorca: PERE FLORIT ANGLADA. Col. nº 146

Vocal Eivissa: MARIA DEL MAR CANET GONZÁLEZ. cOL. Nº 370

 

2003-2007

President: GUILLEM ROSER PUIGSERVER. Col. nº 205

Vicepresident: CATALINA BENNASER GOMILA. Col. nº 478

Secretari: BARTOMEU OZONAS MORELL. Col. nº 341

Tresorer: PERE JUAN PALMER VICH. Col. nº 273

Contador: ANDREU MESQUIDA RIERA. Col. nº 198

Vocal 1º: KINDA HALWANI RADÓ. Col. nº 590

Vocal 2º: EDUARDO RUBÍN LEVÍN. Col. nº 372

Vocal 3º: ENRIQUE FLORES ROBLES. Col. nº 516

Vocal Menorca: BEATRIU PONS GUARDIA. Col. nº 534

Vocal Eivissa: MARIA DEL MAR CANET GONZÁLEZ. Col nº 370

 

2007-2011

President: GUILLEM ROSER PUIGSERVER. Col. nº 205

Vicepresident: ANDREU MESQUIDA RIERA. Col. nº 198

Secretari: TERESA VENY RIBAS. Col. nº 686

Tresorer: PERE JUAN PALMER VICH. Col. nº 273

Contador: EDUARDO RUBÍN LEVÍN. Col. nº 372

Vocal 1º: KINDA HALWANI RADÓ. Col. nº 590

Vocal 2º: CRISTINA NADAL PALMER. Col. nº 677

Vocal 3º: MARIANO ZOMEÑO NAVARRO. Col. nº 712

Vocal Menorca: TERESA FLORIT PONS. Col. nº 557

Vocal Eivissa: MARIA DEL MAR CANET GONZÁLEZ. Col. nº 370

 

2011-2015

President: GUILLEM ROSER PUIGSERVER. Col. nº 205

Vicepresident: ANDREU MESQUIDA RIERA. Col. nº 198

Secretari: CRISTINA NADAL PALMER. Col. nº 677

Tresorer: PERE JUAN PALMER VICH. Col. nº 273 (cesó en el cargo en Octubre 2014)

Contador: KINDA HALWANI RADÓ. Col. nº 590

Vocal 1º: JAUME TORRES BOSCH. Col. nº 225

Vocal 2º: MARIANO ZOMEÑO NAVARRO. Col. nº 712

Vocal 3º: DAVID FORTEZA-REY RIESCO. Col. nº 454 (tesorero a partir de Octubre 2014)

Vocal 3º: IGNACIO GARCÍA-MORIS GARCÍA. Col. nº 840 (a partir de Octubre 2014)

Vocal Menorca: TERESA FLORIT PONS. Col. nº 557

Vocal Eivissa: MARÍA DEL MAR CANET GONZÁLEZ. Col. nº 370

2015-2019

President: GUILLEM ROSER PUIGSERVER. Col. nº 205

Vicepresident: ANDREU MESQUIDA RIERA. Col. nº 198

Secretari: CRISTINA NADAL PALMER. Col. nº 677

Tresorer: DAVID FORTEZA REY. Col. nº 454 

Contador: MARIANO ZOMEÑO NAVARRO. Col. nº  712

Vocal 1º: IGNACIO GARCÍA-MORIS GARCIA. Col. nº 840

Vocal 2º: CATALINA BENNASER GOMILA. Col. nº

Vocal 3º: FERNANDO FRANCH CHILLIDA. Col. nº  

Vocal Menorca: FRANCESC DE BORJA NAVAS QUINTANA. Col. nº 

Vocal Eivissa: JOSÉ MANUEL REDONDO OSA. Col. nº 

bottom of page