top of page

El Col·legi de Dentistes de Balears posa les seves instal·lacions a la seva disposició per a la celebració de cursos, tallers o altres esdeveniments: