top of page

Les Memòries del Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears són documents en els quals mostram no només les dades econòmiques sinó també el nostre «caràcter», la nostra forma de fer les coses. Hem recollit en elles balanços i valors anuals però a més, hem volgut que siguin el referent de comunicació més immediat per als col·legiats, per tant pensem que són un instrument de primer ordre i el document corporatiu per excel·lència.

2023

Memòria Anual

2022

Memòria Anual

2021

Memòria Anual

2020

Memòria Anual

2019

Memòria Anual

2018

Memòria Anual

2017

Memòria Anual

2016

Memòria Anual

2015

Memòria Anual

2014

Memòria Anual

2013

Memòria Anual

2012

Memòria Anual

2011

Memòria Anual

2010

Memòria Anual

bottom of page