top of page

Comissions

El Col·legi de Dentistes de les Illes Balears compta amb diferents comissions per desenvolupar les activitats que li són pròpies. Entre elles destaquen la Comissió Científica i la Comissió Deontològica. A més compta amb diversos grups de treball.

 

acuerdo2.jpg
COMISSIÓ DE CONCILIACIÓ

Aquesta comissió realitza una funció mediadora entre pacients i dentistes amb l'objectiu d'assolir els acords més beneficiosos per a ambdues parts en cas de queixa o reclamació.

Higienistas 04.jpg
COMISSIÓ CIENTÍFICA

Aquesta comissió és l'encarregada d'organitzar i gestionar els cursos de formació continuada al Col·legi.

dentist-428645_1920.jpg
COMISSIÓ DEONTOLÒGICA

S'encarrega de vetllar pel compliment ètic de la professió i, en cas necessari, fa de mediador en enfrontaments de professionals.

bottom of page