top of page

Comptes Anuals

Comptes anuals abreujats corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2022. 

Inclou:

  • Balanç abreujat a 31 de desembre de 2022 i 31 de desembre de 2021.

  • Compte de resultats abreujat corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2022 i el 31 de desembre de 2021. 

  • Liquidació del pressupost de recursos aportats. 

bottom of page